Eğitimde refleşler

Refleksler

Eğitim Bilimlerinde kullanılan refleksler konusunu içerir.

evaktim

Kritik Dönem (Kritik Evre):

Gelişimde belirli becerilerin asgarisinin kazanılması için gerekli dönemdir. Söz konusu dönemde gerekli beceri kazanılmadığı takdirde daha sonraki dönemde kazanılamaz. Bu da bireyin gelişiminde anormalliğin oluşmasında etkilidir. İnsanlar için 1-1,5 yaş, konuşmada kritik evredir. Konuşmanın tüm becerilerine sahip olunmasa bile, iletişime geçecek asgari becerinin ortaya çıkması beklenir. Kritik dönemin belirleyici özelliği, …

evaktim

Okul Deneyimi Dersi Staj Raporu

Okul deneyimi dersi için hafta hafta hazırlanmış staj raporudur. Bu rapor özellikle sınıf öğretmenliği alanı için hazırlanmış fakat. Diğer alanlarda bu rapordan faydalanabilir çünkü genel olarak  okul deneyimi derslerinin konu başlıkları aynıdır.  Dosya içinde hafta hafta tüm başlıklar vardır.

enlemesine-boylamasına-araştırmalar

Betimsel Yöntem

Gelişimde önemli olabilecek değişkenler arasındaki ilişkilerin saptanmasıdır. Enlemesine (kesitsel) ve uzunlamasına (boylamsal) olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilir.