Piaget’e Göre Zihinsel Gelişimi Dönemleri ve Özellikleri

Piaget zihinsel gelişim aşamalarını dört dönemde incelemiştir. Bunlar: 1. Duyusal(sensori)-motor(duyu-hareket) dönemi(0-2 yaş) 2. İşlemöncesi dönem (2-7 yaş) 3. Somut işlemler dönemi (7-11 yaş)...