Kayaçlar ve Oluşumu

15 Mayıs 2013

Bu konuda kayaçlar (püskürük,tortul,başkalaşım) ve oluşumu üzerinde duracağız.

[caption id=”attachment_9280” align=”alignnone” width=”594”]Kayaçlar (püskürük,tortul,başkalaşım Kayaçlar[/caption]

1. Püskürük (Magnetik) Kayaçlar

Magma yer kabuğunun kırık olan çatlakları boyunca yeryüzüne doğru yol alır. Bu magmanın yer yeryüzünde veya yere yakın olan yerlerinde soğması ile  püskürük kayaçlar oluşur. Oluştukları yere göre iç ve dış olarak ikiye ayrılır.

A) İç Püskürük Kayaçlar: Yerin derinliklerinde oluşan kayaçlardır. Granit, Siyenit ve gabro başlıca örnekleridir.

B) Dış Püskürük Kayaçlar: Magmanın yeryüzüne çıkarak soğmasıyla oluşur. Bazalt, Andezit, Tüf bunlara örneklerdir.

2. Tortul (Sedimanter) Kayaçlar

Taşınan malzemeler akarsu, göl, deniz gibi yerlerde birikir ve bunlar zamanla tortul kayaçları meydana getirir. Fikisel, Kimyasal, Organik tortul taşlar olmak üzere üçe ayrılır.

A) Fiziksel Tortul Kayaçlar: Kumtaşı, kiltaşı, çakıltaşı

B) Kimyasal Tortul Taşlar: Kalker, jips, kayatuzu

C) Organik Tortul Kayaçlar: Kömür, tebşir, mercan

3. Başkalaşım (Metamorfik) Kayaçlar

Bunlar: Mermer, kuvarsit, gnays

KPSS Makaleleri - (pdf)

Bu konu içerisinde pdf halinde derlenmiş kpss makalelerini bulabilirsiniz. Hızlı arama için ctrl+f ile arama yapabilirsiniz. Akvaryum Tek...… Devamını oku

E-okul , mebbis fotoğraf Küçültme Programı

10 October 2014 tarihinde yayınlandı.