Enlemesine (kesitsel) araştırmalar: Gelişimsel özelliklerin farklı gruplar açısından incelenmesi amacıyla gerçekleştirilir. Farklı yaş gruplarının her birinden alınmış bireylerden oluşan bir örneklem grubunda, belli bir gelişimsel özelliğin ne tür özellikler taşıdığını ortaya koyar. Örnek; İlköğretimin tüm düzeylerinde (8 sınıf-yaş) öğ- rencilerin problem çözme becerilerinin incelenmesi.

Devamını oku --->>

Doğal gözlem: Zaman veya olay örneklemeleri yaparak bireyin tüm davranışlarının veya belli davranışların gözlemlenerek sonuçların değerlendiği, bireyin gelişimine ilişkin bilgi edinildiği gözlem türüdür.

Devamını oku --->>

Bu yazıda Psikoloji kuramlar ele alınmış olup genel olarak ; Hümanistik (insancıl kuram), Biyolojik kuram, Yapısalcılık, Gestalt (Bütüncül kuram), İşlevselcilik, Psikoanalitik kuram, Davranışçı yaklaşım, Bilişsel kuram, Fenomonolojik yaklaşım  gibi alt başlıklar ele alınmıştır.

Devamını oku --->>

Bebeklerde altı aya kadar gelişim görevleri.

Devamını oku --->>

Dil

  • Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabi bir vasıta;
  • Kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık;
  • Milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese;
  • Seslerden örülmüş muazzam bir yapı;
  • Temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar ve sözleşmeler sistemidir.

Dilin Vasıfları

  • Tabiilik
  • Canlılık
  • Millilik ve sosyallik
  • Seslilik
  • İttifak

Dil: Bir toplumu oluşturan kişilerin düşünce ve duygularının o toplumda ses ve anlam bakımından geçerli ortak öğeler ve kurallardan yararlanarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü ve gelişmiş bir sistem.

Dil Bir İletişim Aracıdır

Dil-iletsim-aracidir.

Devamını oku --->>