Anadolu Selçuklu Devletiİznik’te kurulan Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’tır.

I.Kılıç Arslan Dönemi

Çaka Beyliğine son vermiştir. Doğu seferine çıkan I. Kılıç Arslan Malatya’yı kuşatmış ancak Haçlıların Anadolu’ya geldiği haberi alınca kuşatma kaldırılmıştır.

I.Haçlı Seferi sonucunda İznik Bizans’a bırakılmış ve devletin merkezi Konya’ya taşınmıştır.

Tekrar doğu seferine çıkan I. Kılıç Arslan Malatya’yı almıştır.

I.Mesut Dönemi

  1. Haçlı Seferi’ne başarıyla karşı konulmuştur. İlk Anadolu Selçuklu parası ( sikke ) bastırılmıştır.

Bu dönemde Batı kaynaklarında Anadolu, Türkiye adıyla anılmaya başlanmıştır.

II.Kılıç Arslan Dönemi

Kardeşi Şahin Şah’ın isyanını bastıran II. Kılıç Arslan Danişmentliler, Musul Atabeyliği ve Bizanslılarla mücadele etmiştir.

Dönemin en önemli olayı Bizans ile 1176’da yapılan Miryokefalon Savaşı’dır. Bu savaşı Anadolu Selçuklu Devleti kazanmıştır. Böylece,

-Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleştirmiştir.

-Bizans’ın Anadolu’yu Türklerden alma ümitleri sona ermiştir.

-Haçlı Seferleri ile Bizans ‘a geçen üstünlük Anadolu Selçuklu Devleti’ne geçmiştir.

I.Gıyasettin Keyhüsrev Dönemi

Bu dönemde fetih politikası, ticari ve ekonomik hedeflere göre belirleyen I. Gıyasettin Keyhüsrev Akdeniz’in önemli bir liman şehri olan Antalya alınmıştır. Donanma kurulmuş ve denizcilik faaliyetleri başlanmıştır.

I.Alaaddin Keykubat Dönemi

Anadolu Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemidir. Moğollara karşı önlemler alınmış, Eyyubilerle dostluk kurulmuştur. Mengücekliler’e son vermiştir.

Harzemşahlarla Yassıçemen ( Yassıçimen ) Savaşı ( 1230 ) yapılmış ve bu savaş kazanılmıştır. Harzemşahların yenilmesiyle Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasındaki tampon bölge ortadan kalkmış ve Moğollarla sınırdaş olunmuştur.

Not: Türk tarihinde yaşandığı süreçte başarılı olduğundan olumlu gibi gözüken ancak sonuçları itibariyle olumsuz bir durumu beraberinde getiren savaş Yassıçemen Savaşı’dır. Harzemşahların zayıflaması Anadolu’nun Moğol işgaline açık hale gelmesine ortam hazırlamıştır.

Konya kültür ve sanat merkezi haline gelmiştir.

Ticaretin gelişmesi amacıyla,

-Kırım Yarımadası’na sefer düzenlenmiş ve Suğdak Limanı ele geçirilerek bölgeye Türk tüccarlar yerleştirilmiştir.

-Kırım’a sefer düzenlenmesi Anadolu Selçuklu donanmasının denizaşırı sefer düzenleyebilecek durumda olduğunun göstergesidir.

-Alanya ( Alaiye ) alınarak burada bir tersane açılmıştır.

-Anadolu’da kervansaray ve hanlar yapılmıştır.

-Yabancı tüccarlara ticari ayrıcalıklar verilerek mallarına sigorta uygulaması başlatılmıştır.

-Ahilik teşkilatı geliştirmiştir.

  1. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi ve Kösedağ Savaşı

1240 yılında yaşanan Baba İshak Ayaklanması ( Babailer İsyanı ) devletin güçsüzleşmesine yol açmıştır.

Not: Anadolu tarihinde bilinen ilk halk ayaklanması Baba İshak Ayaklanmasıdır.

1243 yılında Moğollarla yapılan Kösedağ Savaşı kaybedilmiştir. Bu savaşın ardından Anadolu Selçuklu Devleti’ne ait topraklar İlhanlı (Moğol ) Devleti’nin kontrolüne geçmiştir. Devlet İlhanlıların atadığı bir vali tarafından yönetilmiştir.

Diğer Tarih konu anlatımlarına buradan erişebilirsiniz.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 11 Ekim 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın