İslamiyet döneminde kullanılan hükümdarlık alametleri