türk islam devletlerinde kullanılan hükümdarlık alametleri