Gagné

yorumsuz
956


Bu yazımızda 1960’lı yıllarda yeni davranışçı akımın temsilcilerinden olan ve daha sonra Bilgiyi işleme kuramının öncülerinden olan Gagne‘yi inceleyceğiz.

Gagne öğrenmeyi ürün-süreç olarak ele almıştır.
Gagné’ye göre öğrenme, gözlenebilir davranışlardan dolaylı olarak anlaşılır ve öğrenme beyinde gerçekleşir.

Gagne’ye göre öğrenme hiyerarşisi birbiri ile alakalı 8 kategoriden oluşur. Bunlar:

1. İşaret Öğrenme

Hiyerarşisinin en alt basamağıdır.  Yılan görünce korku tepkisinin verilmesi. Tepkisel kouşullanma düzeyinde basit bir öğrenmedir.

2. Uyarıcı-Davranım İlişkisini Öğrenme

Bir uyarıcıya tepki vermeyi öğrenme.  Yeşil ışık yanınca geçmek.

3. Zincirleme Öğrenme

Bir uyarıcıya ardı ardına tepki vermek. Arabayı çelıştırmak

4. Sözel Bağ Kurma

Sözcüklerin anlamlarını öğrenme ve bu kelimeler arasında bağ kurma.

5. Ayırt Etmeyi Öğrenme

Bu basamakta nesne, kişi olayları birbirinden ayırt eder ve farklı tepkiler verir. Koyunlar içerindeki keçiyi fark eder.

6. Kavram Öğrenme

Kavramların anlamlarını öğrenir. Okul, ders gibi kavramların ne anlama geldiğini öğrenir.

7. İlke Öğrenme

İki ya da daha fazla kavramı ilişkilendirme.  Örneğin;yazın hava ısınır. İnsanların yavruları olur.

8. Problem Çözme

Bilinen kural ve ilkeler kullanılarak problemeleri çözmektir. Bir fizik, matematik sorusunu çözer

Gagne’nin Öğretim  Durumları Modeli

1-Dikkati sağlama: Öğrencilerin dikkatini toplama; ilgi uyandırma; teşvik etme.
2-Öğrencilere hedefleri bildirme: Genel bir açıklama yapma öğrencilerin beklentilerini ve motivasyonunu arttırır ve değerlendirme için bir temel olur.
3-Ön bilgileri hatırlatma: Öğrencilere ön bilgilerini hatırlatma; daha önceki kavramların anlaşılmışlığı hakkında araştırma yapmak.
4-İçeriği sunma: İçeriği organize etme, sunma ve örneklerle açıklama, ideal olarak farklı öğrenme stillerine başvurarak birden fazla teknik kullanmak.
5-Öğrenmeye rehberlik etmeyi sağlama: Karşılaştırmaları, anımsama yöntemlerini, örneklemeleri, çalışma durumlarını, grafik örgütleyicileri, harita örgütleyicileri kullanarak öğrencilere destek olmak.
6- Davranışı ortaya çıkarma: Öğrencilere fırsatlar tanıyarak onların bu noktada bilgileri öğrendiğini ve yeni konuya hazır olduklarını ispatlamalarını sağlamak.
7-Dönüt sağlama: Öğrencilere doğru dönütler sunmak ya da kişisel testler vasıtasıyla dönüt sağlamak.
8-Performansı değerlendirme: Öğrencilerin konu ile ilgili bilgilerini değerlendirmek.
9-Kalıcılığı ve transferi sağlama: Bir sonraki konudaki bilgileri kazanılmış bilgilerin üzerine inşa etmek.

 

  • Gagne’ye göre öğrenme, dışsal uyaranların bilişsel süreçlerle yapılandırılmasına bağlı bir işlemdir.
  • Öğrenme, öğretim materyali, pekiştirme, tekrar gibi iç faktörlerin etkileşimine bağlıdır.
  • Ancak bilişsel stratejiler içinde bireyin duygusal özelliklerini tanımlayan ilgi, beklenti, tutum ve değerlerde önemli bir etkendir.
  • Bu nedenle Gagne’nin yaklaşımı bilişsel öğrenme kuramlarının özgün bir sentezi olarak değerlendirilebilir.

 

KAYNAKÇA
Bacanlı, H. (1998). Eğitim Psikolojisi, İstanbul: Kurtiş Matbaacılık.
http://kisi.deu.edu.tr/eli.israel/gagne.html
http://zynpyldz.blogspot.com/2011/03/1953-miller-ayrntl-gorev-analizi.html

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 1 Eylül 2012

Konu hakkında yorumunuzu yazın