Arşiv


Okul Deneyimi Dersi Staj Raporu

Okul Deneyimi Dersi Staj Raporu

Okul deneyimi dersi için hafta hafta hazırlanmış staj raporudur. Bu rapor özellikle sınıf öğretmenliği alanı için hazırlanmış fakat. Diğer alanlarda bu rapordan faydalanabilir çünkü genel..
Arşiv10 Mayıs 2014
Betimsel Yöntem

Betimsel Yöntem

Gelişimde önemli olabilecek değişkenler arasındaki ilişkilerin saptanmasıdır. Enlemesine (kesitsel) ve uzunlamasına (boylamsal) olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilir. Enlemesine (kesitsel) araştırmalar: Gelişimsel özelliklerin farklı gruplar açısından..
Arşiv, KPSS Eğitim Bilimleri Konuları9 Mayıs 2014
Lotus Çizelgesi

Lotus Çizelgesi

Geniş konuları bileşenlerine ayırarak incelenebilir ve önceliklendirilebilir hale getirmeye yarayan analitik (çözümsel) bir araçtır. Verilen konu başlığıyla ilgili yeni alt başlıklar oluşturabilmek için bir düşünce..
Arşiv, KPSS Eğitim Bilimleri Konuları2 Mayıs 2014
Psikoloji Kuramları

Psikoloji Kuramları

Bu yazıda Psikoloji kuramlar ele alınmış olup genel olarak ; Hümanistik (insancıl kuram), Biyolojik kuram, Yapısalcılık, Gestalt (Bütüncül kuram), İşlevselcilik, Psikoanalitik kuram, Davranışçı yaklaşım, Bilişsel..
Arşiv, KPSS Eğitim Bilimleri Konuları26 Nisan 2014
Kavram Haritaları

Kavram Haritaları

Kavram: Olayları, eşyaları, insanları, düşünceleri benzer özelliklerine göre gruplandırma sonucu bu gruplara verilen addır. Kavram Haritaları: : Kavramlar arasındaki ilişkiyi genelden özele doğru ele alıp görsel..
Arşiv, KPSS Eğitim Bilimleri Konuları11 Nisan 2014