Son Eklenen Konular
Babürler Dönemi Mimari Eserler

Babürler Dönemi Mimari Eserler

Babür devleti, Hindistan’da kurulan ikinci Türk devletidir. Babür mimarisinin en parlak devri Şah Cihan Dönemidir. Onun Agra şehrinde, karısı Mümtaz Mahal için yaptırdığı Tac Mahal..
Türk - İslam Tarihi2 Ekim 2017
Gazneliler Dönemi Mimari Eserler

Gazneliler Dönemi Mimari Eserler

Gaznelilerden günümüze kadar ulaşabilen en önemli mimari eser Zafer Kuleleridir. Sultan Mahmut’un Hindistan’a yapmış olduğu seferler sonucunda Gazne eserleri Hint, İran, Türk sanatı ile kaynaşmışsa..
Türk - İslam Tarihi2 Ekim 2017
El Cezeri Kimdir?

El Cezeri Kimdir?

Ebu’l-İzz olarak da bilinen bugünkü sibernetiğin ilk adımlarını atan İslam alimidir. Dişli çarklarla çalışan otomatik bir makine yapmıştır. Artuklular döneminde yaşamıştır. Su saatleri, mekanik müzik..
Türk - İslam Tarihi30 Eylül 2017
Cabir Bin Hayyan Kimdir?

Cabir Bin Hayyan Kimdir?

Çok yönlü bir fen bilgini olan Cabir Bin Hayyan simyacı, kimyacı, eczacı, astronom, mühendis, coğrafyacıdır. Abbasi Devleti Döneminde yaşayan alim Avrupa’yı simya alanında etkilemiştir...
Türk - İslam Tarihi30 Eylül 2017
Ali Şir Nevai Kimdir?

Ali Şir Nevai Kimdir?

Timur devleti zamanında yaşayan Ali Şir Nevai Çağatay Türkçesinin en büyük şairi olarak bilinmektedir. Türkçenin Farsçadan ve Hintçeden daha zengin olduğunu göstermek amacıyla Muhakemetü’l Lügateyn..
Türk - İslam Tarihi30 Eylül 2017
Uluğ Bey Kimdir?

Uluğ Bey Kimdir?

Timur’un torunu olan Uluğ Bey Aynı zamanda astronomi bilginidir. Yıldızların Fihrist Cetvelleri adlı eseri yazmıştır. Devrin bilginlerinden Ali Kuşçu, Uluğ Bey’in öğrencisidir...
Türk - İslam Tarihi30 Eylül 2017
İbn-i Sina Kimdir?

İbn-i Sina Kimdir?

Buhar’da doğmuştur. Tıp, matematik, astronomi gibi alanlarla ilgilenmiştir. Batı’da “Avicenna” olarak bilinmektedir. Önemli eserleri; El Kanun Fi’t – Tıp ve Kitabü’ş Şifa’dır. Küçük kan dolaşımını..
Türk - İslam Tarihi30 Eylül 2017
Ömer Hayyam Kimdir?

Ömer Hayyam Kimdir?

Nişabur’da doğmuştur. Matematik, astronomi felsefe ve edebiyatla ilgilenmiştir. Büyük Selçuklu döneminde bilimsel çalışmalar yapan Ömer Hayyam oluşturduğu Celali Takvimini Sultan Melik Şah’a sunmuştur. Rubailer adlı..
Türk - İslam Tarihi30 Eylül 2017
Harezmî Kimdir?

Harezmî Kimdir?

Matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir. Cebiri sistemleştiren Harezmî’nin , Kitabü’l –Cebr ve’l-Mukabele adlı eseri bulunmaktadır...
Türk - İslam Tarihi30 Eylül 2017