Son Eklenen Konular
Zemahşeri kimdir?

Zemahşeri kimdir?

Harzemşahlar döneminde yaşamış olan Zemahşeri’nin Keşşaf ve Mukaddimetü’l Edeb adlı gramer kitabı önemli eserlerindendir...
Türk - İslam Tarihi30 Eylül 2017
İbn-i Rüşt Kimdir?

İbn-i Rüşt Kimdir?

İspanya ( Endülüs ) ‘da yetişmiştir. Endülüs Emevileri Döneminde yaşayan İbn-i Rüşt Avrupalılara Aristo’yu tanıtmıştır. İbn-i Rüşt aklın, inancın önünde tutulması gerektiğini savunmuştur. Tehafütü’t Tehafüt..
Türk - İslam Tarihi30 Eylül 2017
Biruni Kimdir?

Biruni Kimdir?

Gazneli Mahmut Dönemi’nde yaşamış olan Biruni, Matematik alanında çalışmalar yapmıştır. Bilimin ilerlemesi önündeki engelin serbest düşüncenin olmayışı olduğunu söylemiştir. Enlem ve Boylam dairelerini tespit eden..
Türk - İslam Tarihi30 Eylül 2017
Gazali Kimdir?

Gazali Kimdir?

Gazali, Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşamıştır. Nizamiye Medresesinde hocalık yapmıştır. Siyasi ve bölücü din anlayışıyla mücadele etmiştir. En önemli eseri İhyau Ulumi’d-din’dir. Ayrıca Mekasidu’l Felasife..
Türk - İslam Tarihi30 Eylül 2017
Farabi Kimdir?

Farabi Kimdir?

Türkistan’ın Farab şehrinde doğan Farabi, Batı’da Al-Phorobius olarak tanınmıştır. Aklı önemli noktada tutmuştur. Bu sayede pozitif bilimlerin kurucusu olmuştur...
Türk - İslam Tarihi30 Eylül 2017
İlk Türk-İslam Devletlerinde Ordu

İlk Türk-İslam Devletlerinde Ordu

Türkler yerleşik yaşama geçseler de ordu-millet bilincini asla kaybetmemişlerdir. Fakat İslamiyet öncesi dönemden farklı olarak yeni sistemler oluşturmuşlardır. Türk-İslam devletlerinde ordunun büyük çoğunluğunu Türkler oluşturmuştur...
Türk - İslam Tarihi28 Eylül 2017
Türk-İslam Devletlerinde Önemli Saray Görevlileri

Türk-İslam Devletlerinde Önemli Saray Görevlileri

Saray, Türk-İslam devletlerinde hükümdarın ve ailesinin oturduğu, aynı zamanda devletin yönetildiği merkezdir. Karahanlı Devleti’nde saray;  ‘ Kapu’ olarak adlandırılmış, Selçuklularda ise ‘Bargah’ veya ‘Dergah’ olarak..
Arşiv28 Eylül 2017