Soru ve Cevaplarla Atatürk Dönemi Dış PolitikaSoru ve Cevaplarla Atatürk Dönemi Dış Politika Özetiyle siz değerli okuyucularımızın Atatürk Dönemi Dış Politika konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Egitimvaktim ailesi olarak Atatürk Dönemi Dış Politika çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Atatürk Döneminde, dış politikanın temel unsurları nelerdir?

-Akılcı ve gerçekçi bir dış politika izlemek

-Dış politikada barışçı ve yapıcı davranmak

-Uluslararası barışı sağlayan ve koruyan kuruluşları desteklemek ve bu kuruluşa katılmak

-Türkiye’nin bağımsızlığına saygı duyan devletlerle yakın ve iyi ilişkiler kurmak

-Türkiye’nin iç işlerine karışılmasını önlemek ve dış devletlerin iç işlerine  karışmamak

-Türk Devleti’nin ve ulusunun uluslararası platformda saygınlığını arttırmak

-Ulusal sınırlar içinde, ülkenin kendi gücüne dayanarak, varlığını devam ettirmek

-Dış politikayı gerçekçi temeller üzerine kurmak, gerçekleşmesi mümkün olmayan hayallerin peşinden koşmamak

-Uluslararası problemlerin çözümünde hukuka dayalı bir politika izlemek

Atatürk’ün dış politikadaki düşüncesini özetleyen söz hangisidir?

-Yurtta Sulh, Cihanda Sulh

Not: Türkiye dış politikada barış siyaseti izlemiştir.

Lozan Antlaşmasından sonra 1923 -1930 yılları arasında Türkiye’nin hangi dış sorunları çözüme kavuşturulmuştur?

-Nüfus Mübadelesi Sorunu

-Yabancı Okullar Sorunu

-Osmanlı Borçları Sorunları

-Irak ve Musul Sorunu

Lozan Antlaşmasından sonra Türkiye’nin dış siyasetteki ilk başarısı nedir?

-Yabancı Okullar sorunun çözümlenmesi

Yabancı okullar meselesi Türkiye ile hangi devletler arasında sorunların yaşanmasına neden olmuştur?

-Fransa

Not: Yabancı Okullar

-Yabancı okullar meselesi Milletler Cemiyeti’nde görüşülmeden çözülmüştür.

-Yabancı okullar sorununda en fazla direnen ülke Fransa’dır.

Yabancı okullar sorunu hangi esaslar çerçevesinde çözüme kavuşturulmuştur?

-Yabancı okulların tümü MEB’e bağlanmıştır.

-Yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulmasına karar verilmiştir.

-Yabancı okulllarda okutulan ders kitaplarında Türkiye aleyhine yazılar bulunmayacak ve diğer dinlere ait semboller bulunmayacak

-Türk öğrencilerin din derslerine, Hristiyan öğrenciler girmeyecektir.

-Yabancı okullar Türk müfettişler tarafından denetlenecektir.

Türkiye’nin Musul’u İngiliz mandasına bıraktığı antlaşma hangisidir?

-Ankara Antlaşması

Ankara Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Musul ve Kerkük İngiliz mandasındaki Irak’a bırakılacak

-Musul’dan elde edilen yıllık petrol gelirlerinin %10’u 25 yıl süreyle Türkiye’ye bırakılacak

-Hakkari sınırında Türkiye lehine düzenleme yapılacak

Türkiye’nin Musul’u kaybetmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?

-Doğuda çıkan Şeyh Said İsyanı nedeniyle ordunun yıpranması

-İtalya ve Fransa’nın diplomatik yolllarla Türkiye’yi tehdit etmesi

Dış politikada Musul’un kaybedilmesine neden olan iç gelişme hangisidir?

-Şeyh Said İsyanı

Günümüz Türkiye – Irak sınırını çizen antlaşma hangisidir?

-1926 Ankara Antlaşması

Milletler Cemiyeti’nin Musul konusunda İngiltere lehine karar vermesinin nedeni nedir?

-İngiltere Milletler Cemiyeti’ne hakim konumdaki devlet olması

1926 Ankara Antlaşması hangi devletler arasında yapılmıştır?

-Türkiye

-İngiltere

-Irak Hükümeti

1926 Ankara Antlaşması ile Misaki Milliden verilen taviz hangisidir?

-Musul

Nüfus Mübadelesi Meselesi Türkiye ile hangi devlet arasında sorun yaşanmasına neden olmuştur?

-Yunanistan

Not: Venizelos

-Yunanistan başbakanı 1930’da Türkiye’ye gelmiştir.

-Türk – Yunan ilişkileri düzelmiştir.

Nüfus Mübadelesi sorununun çözümünden sonra Türkiye ve Yunanistan arasında başlayan dostluk ilişkileri yaşanan hangi gelişme sonucu bozulmuştur?

-Kıbrıs Sorunu

Türkiye’nin 10 Haziran 1930’da imzaladığı Ahali Mübadele Antlaşması hangi devletle yapılmıştır?

-Yunanistan

Nüfus Mübaldelesi sorunun çözümünden sonra Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan yakınlaşma hangi gelişmeye ortam hazırlamıştır?

-Balkan Antantı’nın gerçekleştirilmesine

Dış borçlar meselesi Türkiye’nin dış politikada hangi devletle sorunlar yaşamasına neden olmuştur?

-Fransa

Dış borçlar sorununun yaşanmasında  etkili olan gelişme  nedir?

-1929 Dünya ekonomik bunalımı

1931 -1939 yılları arasında Türkiye’nin dış politikasında yaşanan gelişmeler nelerdir?

-Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması ( 18 Temmuz 1932 )

-Balkan Antantı’nın gerçekleşmesi ( 9 Şubat 1934 )

-Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması ( 20 Temmuz 1936 )

-Sadabat Paktı’nın gerçekleşmesi ( 8 Temmuz 1937 )

-Hatay’ın Anavatan’a katılması ( 30 Haziran1939 )

1. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak için kurulan uluslararası örgüt hangisidir?

-Milletler Cemiyeti ( Cemiyet-i Akvam )

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasına destek veren ülkeler hangileridir?

-Yunanistan

-İspanya

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması neyin göstergesdir?

-Türkiye’nin, Dünya barışına verdiği önemin

-1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur.

Not: Cemal Hüsnü Taray

-Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ndeki ilk temsilcisidir.

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması dış politikada yaşanan hangi sorunun çözümünü kolaylaştırmıştır?

-Boğazlar Sorunu

Milletler Cemiyeti’nin dağılmasına neden olan gelişme hangisidir?

-II. Dünya Savaşı’nın başlaması

Türkiye’yi Milletler Cemiyeti’nde temsil eden ilk temsilci kimdir?

-Cemal Hüsnü Taray

Balkan Antantına ( 9 Şubat 1934 ) üye olan ülkeler hangileridir?

-Türkiye

-Yunanistan

-Yugoslavya

-Romanya

Balkan Antlantı’nın kurulmasına öncülük eden devletler hangileridir?

-Türkiye

-Yunanistan

Balkan Antantı’na katılmayan devletler hangileridir?

-Bulgaristan

-Arnavutluk

Bulgaristan’ın Balkan Antantı’na katılmamasının nedeni nedir?

-Makedonya bölgesi yüzünden Yunanistan ve Yugoslavya ile anlaşmazlık yaşaması

Arnavutluk’un Balkan Antantı’na katılmamasının nedeni nedir?

-İtalya’nın Arnavutluk üzerine baskı kurması

Balkan Antantı’nın hükümleri nelerdir?

-Devletler birbirlerinin iç işlerine karışmayacak

-Balkanlara dışardan gelebilecek bir saldırıya karşı birlikte mücadele edilecek

-Devletler, Balkanlarda bulunmayan devletlerle yapacakları antlaşmalarda birbirlerine danışacaklar

Balkan Antantı’nın  dağılmasında etkili olan gelişme nedir?

-II. Dünya Savaşı

Not:  Musolini

-Musolini’nin saldırgan politikası II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden olmuştur.

Türkiye’nin batı sınırını güvence altına aldığı antlaşma hangisidir?

-Balkan Antantı

Lozan Antlaşması’nın Türkiye Boğazlarla ilgili hakları zedeleyen hükümleri hangi antlaşma ile kaldırmıştır?

-Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin yapıldığı yer neresidir?

-İsviçre’nin Montreaux kenti

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne katılan devletler hangileridir?

-Türkiye

-Fransa

-İngiltere

-Sovyetler Birliği

-Yunanistan

-Japonya

-Yugoslavya

Not: Montrö Boğazlar Sözleşmesi

-Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması Boğazlar meselesinin lehimize çözülmesinde etkili olmuştur.

Montö Boğazlar Sözleşmesi’nin maddeleri nelerdir?

-Lozan Antlaşması’nda kurulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılmıştır ve Boğazlarn yönetimi Türkiye’ye bırakmıştır.

-Türkiye Boğazların her iki yakasında asker bulundurabilecektir.

-Boğazlardan Dünya ticaret gemileri serbestçe geçebilecektir.

-Boğazlardan savaş gemileri geçişi zaman ve tonaj bakımından sınırlandırılacaktır.

-Türkiye’nin herhangi bir savaş durumunda Boğazları istediği gibi açıp kapatılabilecektir.

Atatürk Döneminde Türkiye’nin uluslararası saygınlığını arttıran en önemli gelişme nedir?

-Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Montrö Boğazlar Sözleşmesinin önemi nedir?

-Türkiye’nin uluslararası alanda önemli bir diplomatik ve siyasi başarı kazanmıştır.

-Türkiye’nin uluslararası alanda saygınlığı artmıştır.

-Türkiye’nin kendini Sovyetler Birliği’nin güneyinden gelecek saldırılara karşı güvenlik altına almıştır.

-Boğazlarda Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlayan Lozan Antlaşması hükümleri kaldırılmıştır.

8 Temmuz 1937’de yapılan Sadabat Paktı’na katılan devletler hangileridir?

-Türkiye

-İran

-Irak

-Afganistan

Sadabat Paktı’nın kurulmasında etkili olan sebep hangisidir?

-İtalya’nın Orta Doğu’daki yayılmacı politikası

Türkiye ile sınır komşusu olan ve Sadabat Paktı’na katılmayan devlet hangisidir?

-Suriye

Suriye’nin Sadabat Paktı’na katılmamasının nedenir nedir?

-Türkiye ve Irak ile sınır sorunları’nın yaşanması

Sadapat Paktı’nın hükümleri nelerdir?

-Devletler birbirlerinin sınırlarına saygılı olacak

-Devletler birbirlerinin içişlerine müdahelede bulunmayacak

-Pakta taraftar olan devletlerden her biri kendi sınırları içinde diğer devletler aleyhine örgütlerin kurulmasına engel olacak

Not: Sadabat Paktı

-Türkiye, İtalya’nın saldırgan politikasına karşı Doğu sınırının güvenliğini sağlamak istemiştir.

Fransa’nın 1936 yılında Suriye’deki manda yönetimini kaldırarak, Hatay’ı Süriye’ye bırakmasında etkili olan gelişme nedir?

-Almanya’nın yayılmacı politika ve saldırgan tutumu

Not: Hatay

-Fransa, Hatay’ı 1936’da Suriye’ye bıraktı

Tarihsel süreçte Hatay Sorunu’nun gelişimi nasıldır?

-Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İskenderun sancağı İngiltere tarafından işgal edilmiş, daha sonra İngiltere  bölgeyi Fransa’ya bırakmıştır. Fransa Hatay ve Suriye’de mandater yönetim kurmuştur.

-1936’de Fransa Suriye’den manda yönetimini çelmiştir. Bundan sonra Hatay halk oylamasına gidilmiştir ve halk oylaması sonucu Hatay Cumhuriyeti kurulmuştur.

-Bir yıllık Cumhuriyetten sonra 1939’da Hatay halk oylaması ile anavatana katılmıştır.

Not: Tayfur Sökmen

-Bağımsız Hatay Cumhuriyetii’nın Cumhurbaşkanı’dır

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 13 Eylül 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın