Soru ve Cevaplarla II. Dünya Savaşı ve SonrasıSoru ve Cevaplarla II. Dünya Savaşı ve Sonrası Özetiyle siz değerli okuyucularımızın II. Dünya Savaşı ve Sonrası konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Egitimvaktim ailesi olarak II. Dünya Savaşı ve Sonrası çalışmalarınızda başarılar dileriz.

2. Dünya Savaşı’nda müttefik devletler bloğunda yer alan ülkeler hangileridir?

-İngiltere

-Fransa

-ABD

-SSCB

2. Dünya Savaşı’nın fiilen başlamasına neden olan gelişme nedir?

-Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesi

2. Dünya Savaşı sırasında savaşa katılan devletlerin liderleri kimdir?

-İngiltere – Neville Chamberlein 1940 sonrası Winston Churchill

-ABD – Franklin Roosvelt

-Fransa – Charles’de Goulle

-SSCB- Joseph Stalin

-Almanya – Adolf Hitler

-İtalya – Benito Mussolini

-Japonya – İmparator Hirohito

Not: Lenin

-Rus lider sömürgeciliğe karşı gelerek Brest Litovk Antlaşması ile I. Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir.

Not: Balfour

-İngiltere Başbakanı Balfour, Filistin’de kurulmak istenen Yahudi Devleti’ni desteklemiştir.

2. Dünya Savaşı’nda gerçekleşen önemli muharebeler nelerdir?

-Stalingrad Savaşı

-Pearl Harlbour Baskını

-Midway Savaşı

-Leyte Savaşı

-Normandiya Çıkarması

14 Ağustos 1941’de yayınlanan Atlantik Bildirisi’ne imza atan devletler hangileridir?

-ABD

-İngiltere

Atlantik Bildirisi’nin kararları nelerdir?

-Mihver Devletler silahsızlandırılacak

-Ulusların kendi geleceğini belirlemesine izin verilecek

-Savaş sonrası ilgili devletlerin halklarının onay alınmadan sınır değiştirilmeyecek

-Uluslararası alanda serbestçe ticarete izin verilecek

-Hammadde kaynaklarından eşit bir şekilde yararlanılacak

Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkına verilen ad nedir?

-Self Determination

Müttefik Devletlerin işgal altındaki Fransa topraklarını kurtarmak için Normandiya kıyılarına çıkarma yapılmasına hangi konferansta karar verilmiştir?

-Quebec Konferansı ( 14 – 24 Ağustos 1943 )

2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa topraklarında İtalya’ya karşı Sicilya’dan bir cephe açılması kararı hangi konferansta alınmıştır?

-Casablanca Konferansı

Casablanka Konferansı’nı düzenleyen liderler kimlerdir?

-Roosvelt ( ABD ) ve Churchill ( İngiltere )

Yalta Konferansı’na katılan liderler kimlerdir?

-Churchill, Roosvelt, Stalin ( SSCB ) ( 1945 )

2. Dünya Savaşı sırasında kurulan Roma – Berlin Mihveri ’ne katılan devletler hangileridir?

-Almanya

-İtalya

-Japonya

-Macaristan

-Bulgaristan

-Romanya

Not: Şerif Hüseyin

-I. Dünya Savaşı’ndan sonra Hicaz Kralı olan Şerif Hüseyin ile Arap liderlerden Abdülaziz İbn-i Suud arasındaki mücadele sonucu Suudi Arap Krallığı kurulmuştur.

Not: Lawrence

-I. Dünya Savaşı’nda Müslüman Arapları Osmanlı’ya karşı kışkırtan casustur.

Yalta Konferansı’nda alınan kararlar nelerdir?

-Fransa; ABD, SSCB ve İngiltere ile birlikte Almanya’nın işgaline katılacak

-SCCB, Japonya’ya savaş ilan edecek ve bu sayede savaş sonrası kurulacak Birleşmiş Milletler Örgütü’nde üç sandalyeye sahip olacak

-SSCB, Almanya’nın teslim alınmasının ardından Doğu Avrupa’daki topraklarına çekilecek

-Güney Kore ABD tarafından, Kuzey Kore SSCB tarafından işgal edilecek

Müttefik Devletlerin kurulması öngörülen Birleşmiş Milletler Bildirisi’ni imzaladıkları konferans hangisidir?

-San Francisco Konferansı ( 1945 )

Postdam Konferansı’na ( 1945 ) katılan devletler hangileridir?

-İngiltere

-Fransa

-ABD

-SSCB

Almanya’nın müttefik devletler tarafından parçalandığı konferans hangisidir?

-Postdam Konferansı

Kore’de ABD ve SSCB arasında 38. Enlemin sınır kabul edildiği konferans hangisidir?

-Postdam Konferansı

2. Dünya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

-Almanya ve Avusturya toprakları müttefik devletler tarafından işgal edildi

-Japonya savaş sırasında ve savaş öncesinde Pasifikte ve Çin’de elde ettiği toprakları kaybetti

-Almanya ve İtalya’daki ırkçı kadrolar tasfiye edildi.

-Avrupa Devletleri savaşan her açıdan yıpranmış olarak çıktılar

-Üretim ve tüketim azaldı

-Haberleşme ve ulaşım ağları zarar gördü

-Avrupa Devletlerinin ekonomileri çöktü

-ABD savaştan süper güç olarak çıktı

-Savaşta 60 milyona yakın insan hayatını kaybetti

-Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 1948.2de soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırma sözleşmesi ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabul edildi.

Dünya tarihinde ilk kez savaş suçlularının yargılanması için mahkemelerin kurulması hangi gelişme sonrası meydana gelmiştir?

-II. Dünya Savaşı sonrası

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Savaş suçlularının yargılanması amacıyla kurulan mahkeme hangisidir?

-Nümberg Mahkemeleri ( Almanya )

Not: Mussolline

-İtalyan lider Mussolline Akdeniz’i bir İtalyan gölü haline getirmeyi amaçlamıştır.

Birleşmiş Milletlere bağlı örgütler hangileridir?

-BM Çocuk Fonu ( UNİCEF )

-BM Çevre Sorunları Programı ( UNEP )

-BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ( UNHCB ) ( UNCHR )

-BM İnsan Yerleşim Merkezi ( HABİTAT )

-BM Nüfus Hareketleri Fonu ( UNFPA )

-Dünya Gıda Konseyi ( WFP )

Birleşmiş Milletlere bağlı, özerk yapıya sahip örgütler hangileridir?

-Gıda ve Tarım Örgütü ( FAO )

-Dünya Sağlık Örgütü ( WHO )

-BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı ( UNESCO )

-Uluslararası Çalışma Örgütü ( İLO )

-Uluslararası Para Fonu ( IMF )

-BM Endüstriyel Gelişme Örgütü ( UNIDO )

-Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu ( FAO )

-Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ( ITO )

2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de cumhurbaşkanı kimdir?

-İsmet İnönü

2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de kurulan hükümetler hangileridir?

-Refik Saydam Hükümeti

-Şükrü Saraçoğlu Hükümeti

Not: Adolf Hitler

-Pangermanizm düşüncesiyle hareket etmiş ve II. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olmuştur.

2. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine 19 Ekim 1939’da Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında imzalanan Karşılıklı Yardım Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Savaşın Akdeniz’e yayılması durumunda Türkiye, İngiltere ve Fransa iş birliği yapacak

-Tarafların savaşa girmesi durumunda yapılacak olan ateşkes ve barış antlaşmaları birlikte imzalanacak

-Fransa ve İngiltere Türkiye’ye silah destek sağlayacak ve mali yardımda bulunacak

Müttefik Devletlerin Türkiye’ye II. Dünya Savaşı’na çekmek için düzenledikleri ve Türkiye’nin de katıldığı konferanslar hangileridir?

-Adana Konferansı

-Kahire Konferansı

Türkiye’nin prensip olarak II. Dünya Savaşı’na katılmayı kabul ettiği konferans hangisidir?

-Kahire Konferansı ( 1944 )

Türkiye’nin II. Dünya savaşı sırasında aldığı ekonomik önlemler nelerdir?

-Keyfi fiyat artışlarına karşı “ Narh Koyma “ uygulaması başlatıldı

-18 Ocak 1940’da kabul edilen Milli Koruma Kanunu ile bütün ekonomik faaliyetler  hükümetin kontrolü altına alındı.

-Varlık vergisi çıkarıldı.

-Toprak Mahsulleri vergisi çıkarıldı

Not: Normandiya Çıkarması

-Müttefik Devletler Normandiya Çıkarması ile Almanya’yı mağlup etmişlerdir.

2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de yaşanan gelişmeler nelerdir?

-Köy Enstitüleri kuruldu ( 1940 )

-Edebi alanda Garip Akımı ortaya çıktı

-İstanbul Konservatuarı açıldı

-İstanbul ve Ankara Radyoları yayın hayatına başladı

-Eğitim alanındaki yatırımlar arttırıldı.

2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin katıldığı konferanslar hangileridir?

-San Francisco Konferansı

-Adana Konferansı

-Kahire Konferansı

2. Dünya Savaşı sonrası müttefik devletler hangi ülkelerde rejim değiştirmiştir?

-Almanya

-İtalya

ABD’nin II. Dünya Savaşı’na girmesine neden olay hangisidir?

-Japonya’nın ABD’ye ait olan Pearl Harlbour’a saldırması

2. Dünya Savaşı öncesinde Çelik Paktı’nı kuran devletler hangileridir?

-İtalya ve Almanya

Not: Casablanca Konferansı

-Casablanca Konferansı ile Mihver Devletleri yenilgiyi kabul edinceye kadar savaş kararı alınmıştır.

2. Dünya Savaşı’nın bitmesinde etkili olan muharebeler hangileridir?

-Stalingrad Savaşı

-Normandiya Çıkarması

Soğuk savaş döneminde Batı bloğu ülkeleri hangileridir?

-ABD

-Kanada

-Batı Avrupa Ülkeleri

Soğuk savaş döneminde Doğu bloğu ülkeleri hangileridir?

-SSCB

-Arnavutluk

-Romanya

-Macaristan

-Polonya

-Çekoslovakya

-Bulgaristan

Soğuk savaş döneminde Doğu ve Batı bloklarının dışında Asya ve Afrikalı ülkelerin kurduğu örgütlenme hangisidir?

-Bağlantısızlar Hareketi

Not: Franklin Roosvelt

– Roosvelt II. Dünya Savaşı sırasında ABD başkanıdır.

Soğuk Savaş döneminde yaşanan kriz hangisidir?

-Berlin Krizi

Berlin Krizi nedir?

-ABD, Fransa ve İngiltere’nin Almanya’nın kendi kontrolleri altındaki bölgelerinde sosyalizm yayılmasını engel olmak için yeni bir Alman Devleti kurmak istemesiyle ortaya çıkmıştır. Bu duruma engel olmak isteyen SSCB Berlin’i abluka altına alarak şehre her türlü giriş çıkışı yasaklaması ve şehrin elektrik, yiyecek gibi temel ihtiyaçlarından yoksun bırakılmasıdır. Batı devletlerimim baskıları sonucu SSCB ablukayı kaldırmak zorunda kalmıştır.

Berlin Krizi’nin ( 1948 – 1949 ) sonuçları nelerdir?

-Almanya’nın batısında Federal Almanya Cumhuriyeti kuruldu ( ABD yanlısı )

-Almanya’nın doğusunda Demokratik Alman Cumhuriyeti kuruldu ( SSCB yanlısı )

-Demokratik alman Cumhuriyeti, Almanya’yı ikiye bölen Berlin Duvarı’nı inşa etti ( 1981 )

Soğuk savaş döneminin en önemli sembolü nedir?

-Berlin Duvarı

Not: Yalta Konferansı

-Müttefik Devletler Yalta Konferansı’nda 1 Mart 1945’e kadar Almanya – Japonya’ya savaş ilan etmeyen devletlerin BM’ye kurucu üye olamayacaklarını kararını almışlardır.

Varşova Paktı ( 1955 ) hangi devletlerin katılımıyla oluşturulmuştur?

-SSCB

-Demokratik Alman Cumhuriyeti

-Arnavutluk

-Romanya

-Macaristan

-Çekoslovakya

-Bulgaristan

-Polonya

Varşova Paktı’nın kurulmasının nedenleri nelerdir?

-Sosyalizmin yayılmasını engellemek isteyen Batı bloğunun NATO’yu kurmaları

-Federal Almanya’nın NATO’ya üye olması

-SSCB’nin NATO’ya üye olma isteğinin reddedilmesi

ABD’nin SSCB’nin yayılmasına karşı aldığı önlemler nelerdir?

-Truman Doktrini yayınlanması

-Marshall yardımları

-Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün kurulması ( OECC )

-NATO’nun kurulması

-Eisenhower Doktrininin yayınlanması

-Bağdat Paktı ve CENTO’nun kurulması

-Güneydoğu Asya Antlaşma Teşkilatının ( SEATO ) kurulması.

Not: Albert Einstein

-İzafiyet teorisinin kurucusudur.

Truman Doktrini hangi devletlere ekonomik yardım yapılmasını ön görmüştür?

-Türkiye ve Yunanistan

Truman Doktrinin amacı nedir?

-Yunanistan ve Türkiye’nin SSCB’nin etkisine girmesini engellemek

Marshall yardımlarının ( 1947 ) amacı nedir?

-Sosyalizmin Avrupa’da yayılmasını önlemek için Avrupa Devletlerine ekonomik yardımda bulunmak. Bu doğrultuda Türkiye ve 16 Avrupa ülkesine ekonomik yardım sağlanmıştır.

Marshall yardımlarının öngörülen devletlerarasında paylaşılması için kurulan örgütün adı nedir?

-Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü

NATO’nun kuruluş amacı nedir?

-Sovyet Rusya’nın yayılmacı politikalarına ve tehditlerine karşı ortak bir savunma örgütü oluşturmak

Avrupa Kömür ve Çelik Birliği kaç tarihinde hangi amaçla kurulmuştur?

-1951’de Shuman Bildirgesi doğrultusunda Fransa, Batı Almanya ve İtalya’nın kömür çelik sanayilerini geliştirmek

Not: Briad – Kellog Paktı ( 1928 )

-ABD ve Fransa dış işleri bakanları tarafından oluşturulan iş birliği ve  barış organizasyonudur.

Kore Savaşı hangi tarihler arasında gerçekleştirilmiştir?

-1950 – 1953

Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesinin nedeni nedir?

-NATO’ya üye olmak

Kore Savaşı sınasında Türkiye’de iktidarda olan parti hangisidir?

– Demokrat Parti ( Adnan Menderes )

Soğuk Savaş döneminde Türkiye’deki gelişmeler nelerdir?

-Türkiye 8 Ağustos 1949’da Avrupa Konseyine üye olmuştur.

-14 Mayıs 1950’de Demokrat Parti iktidara gelmiştir.

-Demokrat Parti NATO’ya üye olabilmek için Kore’ye asker göndermiştir.

-Türkiye 1952’de NATO’ya üye oldu.

– 1953’te Türkiye Balkan Paktı’na üye oldu

-1955 Türkiye Bağdat Paktı’na üye oldu

Kore Savaşı’nda ABD’den sonra en fazla kayıp veren devlet hangisidir?

-Türkiye

Türkiye Dünya Bankası’ndan ( IMF ) ilk dış borç hangi tarihte alınmıştır?

-1958

Not: İsmet İnönü

-II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı’dır.

1962 yılında yaşanan Küba Krizi’nin başlamasına yol açan gelişme hangisidir?

-Küba lideri Fidel Castro’nun Küba’daki Amerikan şirketlerini devletleştirmek istemesi

ABD’nin Küba lideri Fidel Castro’yu devirmek için düzenlediği harekât hangi tarihte ve nerede başlatılmıştır?

-17 Nisan 1961’de Domuzlar Körfezi’nden başlatılmıştır.

Vietnam Savaşı hangi tarihler arasında yaşanmıştır?

-1965 – 1965

Vietnam Savaşı’nın nedenleri nelerdir?

-Soğuk savaş döneminde ikiye ayrılan Vietnam’da kuzeydeki komünist blokla – Güney Vietnam’daki antikomünist blok arasında yaşanan çekişmeler.

ABD’li boksör Muhammet Ali’nin lisansının iptal edilmesine neden olan savaş karşıtı açıklaması nedir?

-“ Kuzey Vietnamlıların kendisine zarar verecek hiçbir şey yapmadıklarını ve bu yüzden onlarla savaşmak için bir nedeni olmadığını “ dile getirmiştir.

Not: Nümberge Mahkemeleri

-II. Dünya Savaşı’ndan sonra savaş suçlularının yargılanması amacıyla kurulan mahkemedir

Soğuk savaş döneminde yaşanan hangi gelişmeler Arap dünyasına İsrail’e karşı ortak hareket etmesine engel olmuştur?

-İran – Irak Savaşı

-Camp – David Antlaşmaları

Soğuk savaş döneminde yaşanan hangi gelişme, dünyanın nükleer tehlikelerle karşı karşıya olduğunun anlaşılmasını sağlayarak, yumuşama döneminin başlamasını sağlamıştır?

-Küba Krizi

Camp David Antlaşmaları ( 1978 – 1978 ) hangi devletlerarasında yapılmıştır?

-İsrail ile Mısır arasında yapılmıştır.

Enosis nedir?

-Kıbrıs’ın Yunanistan’a katılmasını sağlamak

Kıbrıs Harekatı’nın nedeni nedir?

-Rum çetelerinin bölgedeki Türklere katliamlar yapması

-24 Aralık 1983’te tarihe “ Kanlı Noel “ olarak geçen, Rum çeteleri tarafından 24 Türkün öldürülmesi olayının yaşanması

Kıbrıs Barış Hareketi hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?

-20 Temmuz 1974

Not: Milli Korunma Kanunu

-Milli Korunma Kanunu ile hükümete ( CHP ) fiyatları saptamada ve ürünlere el koymada sınırsız yetki verilmiştir.

1983’te kurulan ancak BM Güvenlik Konseyi tarafından günümüze dek tanınmayan devlet hangisidir?

-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

27 Mayıs 1960 askeri darbe hangi hükümete karşı gerçekleştirilmiştir?

-Demokrat Parti Hükümeti

27 Mayıs askeri darbesi sonucu idama mahkum edilen Demokrat Parti yöneticileri kimlerdir?

-Adnan Menderes

-Fatih Rüştü Zorlu

-Hasan Polatkan

27 Mayıs darbesiyle kurulan Milli Birlik Komitesi başkanı kimdir?

-Orgeneral Cemal Gürsel

27 Mayıs 1960 ihtilali sonrası yürürlüğe giren anayasa hangisidir?

-1961 Anayasası

Türkiye’de hangi dönemlerde iktidarlar askeri darbelerle yönetimden uzaklaştırılmıştır?

-27 Mayıs 1960

-12 Mart 1971

-12 Eylül 1980

Not: Köy Enstitüleri

-1940’ta köy öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla Hasan Ali Yücel tarafından kurulmuştur.

 

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 27 Eylül 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın