Soru ve Cevaplarla Kurtuluş Savaşı Dönemi

yorumsuz
115


Soru ve Cevaplarla Kurtuluş Savaşı Dönemi Özetiyle siz değerli okuyucularımızın Kurtuluş Savaşı Dönemi Konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Egitimvaktim ailesi olarak Kurtuluş Savaşı Dönemi çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Düzenli Ordu’nun kurulmasında etkili olan unsurlar nelerdir?

-Kuvayı Milliye birliklerinin düşmanı durduramaması

-Kuvayı Milliye birliklerinin Meclise karşı ayaklanmaları bastırmaları sırasında, suçluları kendi yöntemleriyle cezalandırması ve bu durumun halkın tepkisine neden olması

-Kuvayı Milliye birliklerinin düzen ve disiplinden yoksun olmaları

-Kuvayı Milliye birliklerinin ihtiyaçlarını halktan karşılanması

-Kuvayı Milliye birliklerinin otorite altına girmek istememeleri

Kuvayı Milliye birliklerinin hangi mücadeleyi kaybetmesi düzenli ordunun kurulması kararını hızlandırmıştır?

-Gediz Muharebesi

Ali Fuat Cebesoy’un Gediz Muharebesi’ni kaybetmesinden sonra Batı Cephesi Komutanlığı’na kimler getirilmiştir?

-İsmet Paşa ve Refet Bele

Not: İsmet Paşa Kuzey Batı Cepheyi Refet Bele ise Güney Batı Cephesini idare etmiştir. II. İnönü Savaşı sonrasında Refet Bele görevinden alınmıştır.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Doğu Cephesi Komutanı kimdir?

-Kazım Karabekir

Kurtuluş Savaşı sırasında düzenli birliklerin mücadele ettiği cepheler hangisidir?

-Doğu Cephesi ( Osmanlıdan kalan düzenli birlikler )

-Batı Cephesi

Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin kurduğu düzenli orduların mücadele ettiği cephe hangisidir?

-Batı Cephesi

Türk Ordusu Doğu Cephesi’nde kimlerle mücadele etmiştir?

-Ermenilerle

Doğu Cephe’sindeki savaşları bitiren antlaşma hangisidir?

-Gümrü Antlaşması

TBMM’nin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşma hangisidir?

-Gümrü Antlaşması

Kurtuluş Savaşı sırasında ilk askeri başarının sağlandığı cephe hangisidir?

-Doğu Cephesi

TBMM’yi tanıyan ilk devlet hangisidir?

-Ermenistan

Not: Misakı Milliyi tanıyan ilk devlet Sovyet Rusya’dır.

Ermenilerle 3 Aralık 1920’de yapılan Gümrü Antlaşmasının maddeleri nelerdir?

-Türkiye – Ermenistan sınırı Aras Nehri – Çıldır Gölü olacaktır.

-Kars, Iğdır, Sarıkamış, Kağızman Türk Devletine bırakılacak

-Ermenistan Sevr Antlaşmasını tanımayacak

-İşgal kuvvetleri ordusuna katılarak silah kullanan ve katliamlara karışanların dışındaki Ermeniler isterlerse altı ay içinde Türkiye’ye dönebilecek

Türkiye adının geçtiği ilk uluslararası antlaşma hangisidir?

-Gümrü Antlaşması

Misakı Milliyi tanıyan ilk devlet hangisidir?

-Ermenistan

Kurtuluş Savaşı döneminde Güney Cephesinde hangi İtilaf Devleti ile mücadele edilmiştir?

-Fransa

Batı Anadolu’daki Yunan işgaline karşı Kuvayı Milliye tarafından kurulan cepheler hangileridir?

-Ayvalık

-Bergama

-Soma

-Salihli

-Aydın

-Nazilli

Düzenli orduya katılmayı reddederek TBMM’ye karşı ayaklanan Çerkez Ethem ve emrindeki birliklerin isyan ettiği cephe hangisidir?

-Batı Cephesi

Çerkez Ethem İsyanı Batı Cephesi’nde yaşanan hangi savaş sırasında bastırılmıştır?

-I. İnönü Savaşı

Not: Kazım Karabekir

-TBMM’nin açılmasından sonra Doğu Cephesi komutanlığına atanmıştır.

Batı Cephesi’nde yaşanan savaşlarda Yunanistan’ın hangi emelleri etkili olmuştur?

-Çerkez Ethem ayaklanmasından yararlanılarak yeni kurulmakta olan düzenli orduyu ortadan kaldırmak istemesi

-TBMM’ye Sevr Antlaşması’nı kabul ettirerek Anadolu topraklarından pay almak istemesi

-İngiltere’den aldığı yardımların sürekliliğini sağlamak istemesi

-Eskişehir’i ele geçirerek demir yolları ağını kontrol altında tutmak istemesi

-Eskişehir’i alarak Ankara’ya ilerlemek ve TBMM’yi ortadan kaldırarak Milli Mücadeleye son vermek istemesi

TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun mücadele ettiği ve kazandığı ilk savaş hangisidir?

-I. İnönü Savaşı ( 6 – 10 Ocak 1921 )

1. İnönü Savaşı’nda düzenli ordunun komutanı kimdir?

-İsmet Bey

1. İnönü Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

-TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk başarısıdır.

-Türk halkının TBMM’ye ve düzenli orduya olan güveni artmıştır.

-Uluslararası platformda TBMM’nin saygınlığı artmıştır.

-TBMM, İtilaf Devletleri tarafından İstanbul Hükümeti ile birlikte Londra Konferansı’na davet edilmiştir.

-Sovyet Rusya ile antlaşma yapılmıştır.

-Afganistan ile dostluk antlaşması yapılmıştır.

-Bu zaferle otoritesini arttıran TBMM’de Teşkilat-ı Esasi ve İstiklal Marşı kabul edilmiştir.

İtilaf Devletlerinin TBMM’nin varlığını hukuken tanıdığının kanıtı olan gelişme hangisidir?

-TBMM’yi Londra Konferansına davet etmeleri

Not: TBMM’yi Bekir Sami Bey temsil etmiştir.

TBMM’nin İtilaf Devletleri tarafından Londra Konferansına davet edilmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?

-Güney Cephesi’nde Fransızlara karşı verilen mücadelelerin kazanılması

-TBMM’nin Çerkez Ethem isyanını bastırması

-I. İnönü Savaşı’nın kazanılması

-TBMM’nin Sovyet Rusya’ya yakınlaşması

-İtalya’nın görüşmeler için arabuluculuk rolü üstlenmesi

TBMM’nin Londra Konferansı’na katılmasındaki amaç nedir?

-Türk Milletinin haklı davası olan Misakı Milliyi dünyaya duyurmak

-İtilaf Devletleri’nin Türklerin barış yanlısı olmadığı propagandalarını çürütmek

-Türk Ulusunun tek temsilcisinin TBMM olduğunu belirtmek

-TBMM’nin hukuksal varlığının İtilaf Devletleri tarafından tanınmasını istemek

Londra Konferansı’na TBMM ve İstanbul Hükümeti adına katılanlar kimlerdir?

-TBMM adına Bekir Sami Bey

-İstanbul Hükümeti adına Tevfik Paşa katılmıştır.

Londra Konferansında İtilaf Devletlerinin Türk tarafından istekleri nelerdir?

-Doğu Trakya Yunanistan’a bırakılacak

-İzmir Türklere bırakılacak, Ancak Hristiyan bir vali tarafından yönetilecek ve valiler milletler tarafından atanacak

-Doğuda Ermeni Devleti kurulacak

-Türk Ordusunun mevcudunda sınırlamalar getirilecek

Londra Konferansı’nın sonuçları nelerdir?

-TBMM’nin varlığı İtilaf Devletleri tarafından hukuken tanınmıştır.

-İtilaf Devletlerinin Türklerin Savaş yanlısı olduğuna dair propagandaları önlemiştir.

-Sevr Antlaşmasının koşullarının değiştirilebileceği anlaşılmıştır

-İtilaf Devletleri arasında gizli anlaşmazlıklar iyice ortaya çıkmıştır.

TBMM Hükümeti’ni Londra Konferansına davet eden anlaşma devleti hangisidir?

-İtalya

Sovyet Rusya’nın TBMM Hükümeti’nin varlığını kabul ettiği antlaşma hangisidir?

-Moskova Antlaşması

Moskova Antlaşması’nın imzalanmasında etkili olan unsurlar nelerdir?

-I. İnönü Savaşı’nın kazanılması

-İki Devletinde aynı yayılmacı güçlere karşı mücadele etmesi

-Doğuda Ermenilere karşı başarı kazanılması

-TBMM’nin Londra Konferansı’na katılması nedeniyle Sovyet Rusya’nın Türk tarafının İtilaf Devletlerine yakınlaşmasından endişe duyması

Sevr Antlaşmasını tanımayan ilk Avrupa devleti hangisidir?

-Sovyet Rusya

Sovyet Rusya’nın kapitülasyonların kaldırıldığını kabul ettiği antlaşma hangisidir?

-Moskova Antlaşması

Misakı Milliden ilk tavizin verildiği antlaşma hangisidir?

-Moskova Antlaşması

Misakı Milliden verilen ilk taviz hangisidir?

-Batum ( Moskova Antlaşması ile Gürcistan’a bırakılmıştır. )

Not: Sovyet Rusya

-Kurtuluş Savaşında Rusya TBMM’ye yardım etmiştir.

Moskova Antlaşmasının maddeleri nelerdir?

-İki devletten birinin tanımadığı uluslararası bir belgeyi diğeri de tanımayacak ( Bu kararla iki devlet uluslararası alanda birlikte hareket etmeyi kabul etmişler ve Sovyet Rusya Sevr Antlaşmasını tanımadığını bildirmiştir. ).

-İki devletten birinin tanımadığı uluslararası belgeyi diğeri de tanımayacak ( Bu kararla Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’nın yıkılmış olduğunu karşılıklı olarak kabul etmiştir. ).

-Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırıldığını kabul edecek ( Bu kararla Sovyet Rusya, Türk tarafının bağımsızlığıyla çelişen tutumları kabul etmeyeceğini belirtmiştir. ).

-Sovyet Rusya Misakı Milliyi tanıyacak ( Bu kararla Misakı Milliyi tanıyan ilk Avrupa devleti Sovyet Rusya olmuştur. ).

-Boğazlar konusu, Karadeniz’e kıyısı olan devletlerin temsilcilerinin bulunduğu bir konferansta görüşülecektir. Konferans kararları İstanbul’un güvenliğine ters olmayacaktır.

-Sovyet Rusya Batum’un Gürcistan’a bırakılması şartıyla, TBMM’nin Ermenistan ve Gürcistan ile imzaladığı anlaşmalarla çizilen sınırları tanıyacak ( Bu madde ile Misakı Milliden ilk taviz verilmiştir. ).

-İki Devlet arasında siyasi ve ekonomik antlaşmalar yapılacak.

1. İnönü Savaşı sonrası işgalle karşı Türk halkının ve ordusunun milli duygularını güçlendirilmesine katkı sağlayan gelişme hangisidir?

-12 Mart 1921’de İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi

TBMM Hükümeti’ni tanıyan ilk Müslüman devlet hangisidir?

-Afganistan

Not: Afganistan

-Türkiye’de elçilik açan ilk devlettir.

Türk – Afgan Dostluk Antlaşması’nın ( 1 Mart 1921 ) maddeleri nelerdir?

-Her iki devletten birinin bağımsızlığına saygı gösterecek

-Afganistan Misakı Milliyi kabul edecek

-Her iki devletten birine yapılan saldırı diğerine yapılmış kabul edilecek

-Türkiye, Afganistan’a kültürel yardım amacıyla öğretmen ve subay gönderecek

1. İnönü Savaşı’nın ( 23 Mart – 1 Nisan 1921 ) nedenleri nelerdir?

-Yunanlıların Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettirmek istemeleri

-Yunanlıların, Türk ordusunun toparlanmasına fırsat vermeden, Eskişehir ve Afyon’u alıp Ankara’ya ulaşarak TBMM’yi ortadan kaldırmak istemeleri

-TBMM Hükümeti’nin Londra Konferansındaki barış teklifini kabul etmemesi

-İngilizlerin, Yunan ordusunu yeni bir saldırı için teşvik etmesi

1. İnönü Savaşının sonuçları nelerdir?

-Türk halkının TBMM’ye ve düzenli orduya olan güveni artmıştır.

-İtalyanlar işgal ettikleri bölgeden çekilmişlerdir

-Fransızlar Zonguldak’tan çekilmişler ve TBMM Hükümeti ile anlaşma yollarını aramaya başlamışlardır.

Not: Mehmet Akif Ersoy

-İstiklal Marşı’nın kabulü I. İnönü Savaşı’nın sonucudur.

Türk ordusunun taarruz gücüne erişemediğinin anlaşılmasını sağlayan gelişme hangisidir?

-Aslıhanlar ve Dumlupınar mücadelelerini kaybedilmesi

İsmet Paşa’nın komutanlığını yaptığı düzenli ordunun ilk ve tek yenilgisi hangisidir?

-Eskişehir – Kütahya Savaşları

TBMM’de düzenli ordunun varlığının tartışılmasına neden olan gelişme hangisidir?

-Eskişehir – Kütahya Savaşları’nda alınan yenilgi

Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi sonrası istifa ettiği askerlik mesleğine hangi kanun ile geri dönmüştür?

-Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılmasıyla

Başkomutanlık Kanunu ile TBMM’nin yasama ve yürütme gibi geniş yetkilerinin Mustafa Kemal’e verilmesinin amacı nedir?

-Savaş ortamı nedeniyle hızlı karar almak ve bu kararları hızlı bir şekilde uygulama arzusu

Mustafa Kemal’in Başkomutanlık yetkisiyle çıkardığı ilk kanun hangisidir?

-Tekalif-i Milliye Emirleri

Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanmasındaki amaç nedir?

-Ordunun silah, cephane, yiyecek, giyecek ve araç gibi ihtiyaçlarını karşılamak

Not: II. İnönü Savaşı

-Yunanlar düzenli orduya ikinci kez yenilmiştir.

Tekalif-i Milliye Emirlerinin hükümleri nelerdir?

-Her ilçede bir Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacak

-Her aile Tekalif-i Milliye Komisyonuna bir çift çarık, bir çift çorap ve bir takım çamaşır bağışlayacak

-Tüccarların elinde bulunan her türlü giyecek, yiyecek maddelerinin %40 bedeli sonradan ödenmek üzere komisyona teslim edilecek

-Ülkedeki mevcut bütün teknik araç ve gereçler ordunun hizmetine verilecek

-Sahipsiz mallar Tekalif-i Milliye Komisyonunun denetimine bırakılacak

-Halk elinde bulunan ulaşım araçlarıyla ayda 1 kez ordu için 100 km yol yapacak

-Ülkedeki her türlü araç ve gerecin %40 el konulacak

-Ülkedeki bütün demirci, nalbant, marangoz gibi zanaatkârlar ordu hizmetine girecek

– Tekalif-i Milliye Emirlerinin uygulanması İstiklal Mahkemelerinin denetiminde olacak

Kurtuluş Savaşı Döneminde Mustafa Kemal’in bizzat komutanlık ettiği ilk savaş hangisidir?

-Sakarya Meydan Savaşı ( 23 Ağustos – 13 Eylül 1921 )

Mustafa Kemal’in “ Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça, vatan toprakları terk olunamaz. “ sözlerini söylediği savaş hangisidir?

-Sakarya Meydan Savaşı

Not: İsmet İnönü

-Mustafa Kemal II. İnönü Savaşı’ndan sonra İsmet İnönü’ye çektiği telgrafta “ Siz orda yalnız düşmanı değil, milletin makus kaderini de yendiniz. “ demiştir.

Sakarya Meydan Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

-Türklerin 1683 II. Viyana Kuşatmasından beri süregelen geri çekilişi savaşın kazanılmasıyla sona ermiştir.

-Bu savaşla Yunan ordusunun taarruz gücü kırılmış ve Türk ordusu savunma durumundan taarruz durumuna geçmiştir.

-Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanmıştır.

-Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalanmıştır.

-İtilaf Devletleri TBMM’ye ateşkes ve barış antlaşması teklifinde bulunmuşlar, ancak barış teklifi Sevr Antlaşmasının taslağı niteliğinde olduğundan kabul edilmemiştir.

Kurtuluş Savaşı döneminde son savunma savaşı hangisidir?

-Sakarya Meydan Savaşı

TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir?

-Fransa

Mustafa Kemal’e “ Gazilik “ unvanı ve “ Mareşallik “ rütbesi hangi savaş sonucunda verilmiştir?

-Sakarya Meydan Savaşı

Sakarya Meydan Savaşından sonra Fransa ile yapılan antlaşma hangisidir?

-Ankara Antlaşması ( 20 Ekim 1921 )

Ankara Antlaşmasının maddeleri nelerdir?

-Antlaşma imzalandıktan sonra taraflar arasındaki savaş sona ermiştir. ( Bu kararla; TBMM Hükümeti ve Fransa arasındaki savaş sonra ermiştir. )

-Antlaşma imzalanmasının ardından 2 ay içinde Türk birliklerinin belirlenen hattın kuzeyine, Fransız birlikleri ise güneyine çekilecektir.

-Her iki devlette kendilerine ait topraklarda halk için genel af ilan edecektir.

-Hatay ve İskenderun’da özel bir yönetim kurulacak. Burada yaşayan Türk halkına kültürlerini geliştirmelerine imkan tanınacak ve bölgenin resmi dili Türkçe olacaktır.

Güney Cephesi’ni kapatan antlaşma hangisidir?

-Ankara Antlaşması

İtilaf Devletleri bloğunu parçalayan antlaşma hangisidir?

-Ankara Antlaşması

Sakarya Meydan Savaşından sonra Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ( Kafkas Cumhuriyetleri ) ile TBMM arasında yapılan antlaşma hangisidir?

-Kars Antlaşması

Doğu sınırımızı kesinleştiren antlaşma hangisidir?

-Kars Antlaşması ( 13 Ekim 1921 )

İtilaf Devletlerinin Sakarya Meydan Savaşından sonra TBMM’ye sunduğu barış tekliflerinin hükümleri nelerdir?

-İki taraf arasında askersiz tampon bölge oluşturulacak

-İki taraf arasındaki mücadeleler üç ay süreyle durdurulacak

-Her iki tarafta ordusunu güçlendirmeyecek

-İki tarafta askeri açıdan İtilaf Devletleri denetimi altında olacak

Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra TBMM Hükümeti ile İngiltere arasında imzalanan antlaşma hangisidir?

-Esir Değişimi Antlaşması

Not: Esir Değişimi Antlaşması

-Sakarya Meydan Savaşı ila Malta Adası’ndaki Türk esirleri serbest bırakmıştır.

Not: Sakarya Meydan Savaşı

-Başkomutan Mustafa Kemal Sakarya Savaşı ile düşmanları geri püskürtmüştür.

Mustafa Kemal’in Büyük Taarruzu Afyon üzerinden başlatmasının nedenleri nelerdir?

-Yunanlıların, Türk birliklerinin yapacağı taarruzu Eskişehir yönünden beklemeleri

-Afyon’un Batı Cephesi karargâhına yakın olması

-Yunan kuvvetlerinin geride cephe oluşturmasının önlenmek istenmesi

Mustafa Kemal’in “ Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri! “ Sözlerini söylediği savaş hangisidir?

-Büyük Taarruz

Büyük Taarruz için yapılan hazırlıklar nelerdir?

-İşgal altında bulunan İstanbul’dan silah ve cephane kaçırılmıştır.

-Yurt dışından silah ve cephane alınmıştır.

-Sakarya Meydan Savaşı’nda birçok subay hayatını kaybettiği için askerlere kısa süreli subaylık dersi verilmiştir.

-Orduya taarruz eğitimi verilmiştir.

-Batı Cephesi karargâhı Akşehir’e taşınmıştır.

-Taarruzun ne zaman yapılacağı gizli tutulmuştur.

Büyük Taarruzun sonuçları nelerdir?

-Kurtuluş Savaşı başarıya ulaştırılmıştır.

-Anadolu’daki Yunan işgali son bulmuştur.

-İtilaf Devletleri TBMM’ye barış teklifinde bulunmuşlardır.

-Türk birlikleri Marmara ve Trakya’yı kurtarmak için harekete geçmiş ve ilk kez İngiliz kuvvetleriyle savaş durumu ortaya çıkmıştır.

Kurtuluş Savaşı’nın askeri dönemini bitiren savaş hangisidir?

-Büyük Taarruz

Büyük Taarruz sonrası, İngiltere’nin İstanbul ve Doğu Trakya için Türk ordularıyla Silahlı mücadele vermeyi planlarken ateşkese razı olmasının nedenleri nelerdir?

-İngiltere’nin sömürgelerinden gelen yardımın kesilmesi

-Fransa ve İtalya’nın, İngiltere’yi savaş politikasında yalnız bırakması

-İngiliz kamuoyunun savaşa karşı çıkması

-Mustafa Kemal’in, Boğazlarda yapılacak herhangi bir mücadelede Rusya’nın duruma müdahale edeceği yönündeki propagandaları

Kurtuluş Savaşını bitiren ateşkes antlaşması hangisidir?

-Mudanya Ateşkes Antlaşması ( 11 Ekim 1922 )

Mudanya Ateşkes Antlaşması için başlatılan görüşmelere karılan devletler hangileridir?

-İngiltere

-Fransa

-İtalya

-TBMM Hükümeti

TBMM’nin Mudanya Ateşkes Antlaşması için belirlediği heyetin başkanı kimdir?

-İsmet Paşa

Mudanya Ateşkes Antlaşması için yapılan görüşmelere katılamayan devlet hangisidir?

-Yunanistan

Not: Mazarakis

-Mudanya Ateşkesinde Yunan temsilcisi yer almamıştır. Yunanlıları İngilizler temsil etmiştir.

Mudanya Ateşkes Antlaşması görüşmelerinde Yunanistan hangi devlet tarafından temsil edilmiştir?

-İngiltere

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Ateşkes 13 Ekim gecesi yürürlüğe girecek.

-Taraflar arasındaki silahlı mücadele 14 – 15 Ekimden itibaren sona erecek

-Yunan kuvvetleri 15 gün içerisinde Doğu Trakya’yı boşaltacak ( Bu kararla Doğu Trakya savaş yapılmadan kazanılmıştır. )

-TBMM barış antlaşması imzalanıncaya kadar Doğu Trakya’da 8000 Jandarma kuvvetleri bulundurabilecektir.

-İstanbul, Boğazlar ve çevresinin yönetimi TBMM’ye bırakılacak. İtilaf Devletleri barış antlaşması imzalanıncaya kadar bölgede küçük bir birlik bulundurabileceklerdir.

-Barış antlaşması imzalanıncaya kadar Türk kuvvetleri Çanakkale ve İzmit Yarımadası’nda belirlenen hattı geçmeyeceklerdir.

Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasına son veren antlaşma hangisidir?

-Mudanya Ateşkes Antlaşması

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda İstanbul Boğazlar ve çevresinin yönetiminin TBMM Hükümetine bırakması neyin göstergesidir?

-İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’ni yok saydığının

Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmadan kazanılan bölgeler hangileridir?

-İstanbul

-Boğazlar

-Doğu Trakya

Osmanlı Devleti’ni hukuken sonra erdiren antlaşma hangisidir?

-Mudanya Ateşkes Antlaşması

İngiltere’de Lioyde George Hükümeti’nin istifa etmesine neden olan olay hangisidir?

– Mudanya Ateşkes Antlaşmasının imzalanması

TBMM Hükümeti Lozan Konferansına İstanbul Hükümeti’nin temsilci göndermesini engellemek için hangi devrimi yapmıştır?

-Saltanatın Kaldırılması

Lozan Konferansı’na temsilci gönderen meclis hangisidir?

-I. TBMM

TBMM’nin Barış Konferansı’nın İzmir’de toplanmasının istenmesinin nedeni nedir?

-Mustafa Kemal’in Konferansa katılmasını sağlamak

Lozan Konferansı’nın toplandığı yer neresidir?

-İsviçre ( Lozan Kenti )

TBMM’nin Lozan Konferansı’na gönderdiği heyetin başkanı kimdir?

-İsmet Paşa

Lozan Konferansı’na gidecek Türk heyetinin başkanlığına İsmet Paşa’nın getirilmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?

-İsmet Paşa’nın İnönü Savaşları’nın kazanılmasındaki rolü ve Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndaki başarıları

Lozan Görüşmelerinin kesintiye uğramasının nedenleri nelerdir?

-İtilaf Devletlerinin yüzyıllardan beri gelen çıkarlarını korumak istemesi

-TBMM Hükümeti’nin kayıtsız şartsız barış istemesi

-Konferansta İtilaf Devletlerinin Türk tarafına yenik bir devlet muamelesi yapması

-İtilaf Devletlerinin Sevr Barış Antlaşması’nda bazı değişiklikler yaparak Türk tarafına onaylatmak istemesi

Lozan Konferansı’na Boğazlar konusu görüşülürken katılan devletler hangileridir?

-Sovyetler Birliği

-Bulgaristan

Lozan Konferansı’nın bütün görüşmelerine katılan devletler hangileridir?

-Türkiye

-İngiltere

-Fransa

-İtalya

-Yunanistan

-Romanya

-Yugoslavya

-Japonya

Lozan Konferansı’na gözlemci statüsünde katılan devlet hangisidir?

-ABD

Lozan Antlaşması’nın hükümleri nelerdir?

-Suriye Sınırı;

-20 Ekim 1921’de Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması’ndaki sınırlar kabul edilmiştir. Böylece Hatay Türkiye sınırları dışında kalmıştır. Hatay ancak 1939’da Türkiye’ye katılmıştır.

-Irak Sınırı;

-Musul, Kerkük bölgesindeki anlaşmazlıklardan dolayı sınır çizilememiştir. Türkiye ve İngiltere arasındaki 9 aylık müzakerelere bırakılmıştır.

-Batı Sınırı;

-Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır Meriç Nehri olarak kabul edilmiştir.

-Adalar;

-Gökçeada ve Bozcaada Türkiye’ye bırakılmıştır.

-Ege Adaları silahsızlandırılması koşuluyla Yunanistan’a bırakılmıştır.

-On İki Ada ve Rodos İtalya’ya bırakılmıştır.

Kapitülasyonlar;

-Kapitülasyonların her türlüsü kaldırılmıştır.

-Boğazlar;

-Boğazlar başkanlığını bir Türk’ün yapacağı uluslararası bir komisyona bırakılmıştır.

-Boğazların her iki yakasında, yaklaşık 20 km’lik bir alan askerden arındırılacaktır.

-Boğazlar bütün ticaret gemilerinin geçişine açık olacaktır.

-Boğazlara bir saldırı olursa, Milletler Cemiyeti kararıyla gereken önlemler alınacaktır.

-Boğazlardan savaş gemilerinin geçişi zaman ve tonaj sınırlamasına tabi tutulacaktır.

-Dış Borçlar;

-Osmanlıdan ayrılan devletler üzerine düşen borçları ödeyecektir.

-Türkiye payına düşen borçları, taksitler şeklinde ödeyecektir.

-Duyun-u Umumiye idaresi kaldırılacaktır.

-Türkiye payına düşen borçları Türk Lirası olarak ödeyecektir.

-Ermeni Devleti;

-Doğu Anadolu’da kurulması öngörülen Ermeni Devleti’nden vazgeçilmiştir.

-Doğu Anadolu’nun Türk toprağı olduğu kabul edilmiştir.

-Azınlıklar;

-Azınlıkların hepsi Türk vatandaşı olarak kabul edilmiş ve Müslüman Türk halkının yararlandığı bütün haklardan yararlanması sağlanmıştır.

-Nüfus Mübadelesi;

-Batı Trakya’da yaşayan Türkler ile, İstanbul Gökçeada ve Bozcaada dışında kalan Rumlar yer değiştirecektir.

-Yabancı Okullar;

-Türkiye’deki yabancı okullar, Türk kanunlarına ve diğer okulların bağlı oldukları yönetmeliklere uyacaklardır.

-Patrikhane;

-Patrikhane İstanbul’da kalacak ancak siyasi yetkileri bulunmayacaktır.

-Savaş Tazminatı;

-Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye bırakmıştır.

İstanbul’un Boşaltılması

-Antlaşmanın TBMM tarafından onaylanmasından sonra, İtilaf Devletleri askerleri altı hafta içerisinde İstanbul’u boşaltılacaklardır.

Not: Abdülmecit Efendi

-Osmanlı Devleti’nin son halifesidir.

Not: İsmet İnönü Lozan’da

-İsmet İnönü Lozan’da Sevr’i zorla kabul ettirmeye çalışan itilaflara “ Biz buraya Mondros’tan değil Mudanya’dan geldik. “ demiştir.

Lozan Antlaşmasında çözüme kavuşturulamayan tek sorun hangisidir?

-Musul Sorunu

Lozan Antlaşması’ndan sonra tekrar gündeme gelen konular hangileridir?

-Musul

-Boğazlar

-Dış Borçlar

-Yabancı Okullar

-Nüfus Mübadelesi

-Suriye Sınırı

Lozan Antlaşması’nın doğurduğu sonuçlar nelerdir?

-Yeni Türk Devleti’nin varlığı uluslararası alanda tanınmıştır.

-Kurtuluş Savaşı’nın askeri zaferleri, siyasi bir zafere dönüşmüştür.

-Lozan Antlaşması I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan ve günümüzde de geçerliliğini koruyan tek uluslararası antlaşmadır.

-Türklerin yüzyıllar öncesinden gelen sorunları çözüme kavuşturulmuştur.

-Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşması, Dünya üzerindeki sömürge uluslarına örnek olmuştur.

1. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Sevr Antlaşması’nın yerine yapılan antlaşma hangisidir?

-Lozan Antlaşması

Lozan Antlaşması’na göre nüfus mübadelesinin dışında tutulan bölgeler hangileridir?

-Batı Trakya

-Gökçeada

-Bozcaada

-İstanbul

Not: II. TBMM

-Lozan Görüşmelerine I. TBMM delege göndermiştir.

-II. TBMM’de Lozan Antlaşmasını onaylamıştır.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 8 Eylül 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın