Soru ve Cevaplarla Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık Dönemi

yorumsuz
131


Soru ve Cevaplarla Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık Dönemi Özetiyle siz değerli okuyucularımızın Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık Dönemi konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Diğer Soru ve Cevaplarla Tarih Özeti konularına buradan erişebilirsiniz. Egitimvaktim ailesi olarak Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık Dönemi çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık dönemi hangi tarihleri kapsar?

-19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı ile 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ve isyanlara kadar geçen dönemi kapsar.

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası İstanbul’a gelen Mustafa Kemal Aynı gün İtilaf donanmalarının İstanbul’a girmesi üzerine hangi sözleri söylemiştir?

-“ Geldikleri gibi giderler ”

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmadan önce İstanbul’daki halkı işgaller konusunda bilinçlendirmek için Ali Fethi Okyar ile birlikte çıkardığı gazete hangisidir?

-Minber Gazetesi

İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal’i hangi unvan ile Samsun’a göndermiştir?

-9. Ordu Müfettişliği

Not: Bandırma Vapuru

-Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak basmasıyla Kurtuluş Savaşı fiilen başlamıştır.

Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişi olarak üstlendiği görevler nelerdir?

-Karadeniz’de asayiş ve güvenliğin sağlanması

-Bölgedeki karışıklarının nedenlerinin saptanması

-Bölgedeki Türk askerinin terhis edilmesi, silah ve cephanenin toplanması

-Bölge halkına silah dağıtan kuruluşların tespit ve engellenmesi

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktıktan sonra bölgedeki durumu İstanbul Hükümeti’ne bildirmek amacıyla gönderdiği raporun adı nedir?

-Samsun Raporu

Mustafa Kemal’in Samsun Raporu’nda dile getirdiği hususlar nelerdir?

-Bölgedeki asayişsizliğin sorumlusu Rum çeteleridir.

-Rumlar Karadeniz’deki siyasi isteklerinden vazgeçerlerse önlenebilir.

-İngilizler ateşkes hükümlerine aykırı hareket etmektedir.

Mustafa Kemal’in 28 Mayıs 1919’da askeri ve mülki idarecilere gönderdiği genelge hangisidir?

-Havza genelgesi

Havza Genelgesi’nin hükümleri nelerdir?

-İşgaller mitinglerle protesto edilmeli

-İstanbul’a işgallerin haksızlığımı dile getiren protesto telgrafları çekilmeli

-Protestolar sırasında azınlıklara kötü muamele edilmemeli

-Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinin sayıları arttırılmalı

Havza Genelgesi’nde, mitingler arasında azınlıklara kötü muamele edilmemesi gerektiğinin belirtilmesindeki amaç nedir?

-İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. Maddesini gereke göstererek işgalleri genişletmelerinin önüne geçmek.

Not: Havza Mitingi

-Mustafa Kemal’in de yer aldığı ilk miting Havza’da yapılmıştır.

Mustafa Kemal’in vatanın bütünlüğünü sağlamak için hazırladığı Amasya Genelgesi’ni önemli bazı komutanların onayını aldıktan sonra yayınlanmasındaki amaç nedir?

-Milli Mücadeleyi kişisellikten çıkararak, bütün milletin birlik ve bütünlüğünü sağlamak

Amasya Genelgesi’ne imza atan, onay veren dönemin önemli isimler kimlerdir?

-Ali Fuat Cebesoy

-Refet Bele

-Rauf Orbay

-Cemal Paşa ( Konya Ordu Müfettişi )

-Kazım Karabekir

Amasya Genelgesi’nin ( 22 Haziran 1919 ) hükümleri nelerdir?

-Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikedir ( Bu kararla; Vatanın bağımsızlığının sağlanması için birlik ve beraberlik içinde çalışmalar yürütülmesi gerektiği belirtilmiştir. ).

-İstanbul Hükümeti üzerine aldığı görev ve sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir ( Bu kararla ilk defa İstanbul Hükümeti’ne karşı çıkılmıştır. ).

-Ulusal bağımsızlığını yine ulusun kendi azım ve kararı kurtaracaktır ( Bu kararla üstü kapalı da olsa, ulus egemenliğine dayalı yeni bir yönetim kurulacağının ilk sinyalleri verilmiş, hem padişah hem de işgalci devletlere duyulan tepki dile getirilmiştir. ).

-Ulus içimde bulunduğu durumu saptamak ve ulusun sesini dünyaya duyurmak için milli bir kurulun oluşturulması gerekmektedir ( Bu kararla milli mücadele hareketinin kurumsallaştırılması amaçlanmıştır. ).

-Anadolu’nun her açıdan en güvenli yeri olan Sivas’ta bir kongre toplanacaktır.

-Her sancaktan milletin güvenini kazanmış üçer delege Müdafa-i Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyetleri tarafından seçilerek gizlice Sivas’a gönderilecektir ( Bu kararla hedeflenen kararların halkın istekleri doğrultusunda alınması ve kongreye bağımsızlıktan yana olan kişilerin katılmasını sağlamaktır. ).

-Doğu illeri adına 10 Temmuz’da bir kongre toplanacaktır. Erzurum kongresi üyeleri Sivas’ta yapılacak olan toplantıya da katılacaktır.

-Askeri ve sivil örgütleri hiçbir şekilde dağıtılmayacak ve komuta bırakılmayacaktır. ( Bu karar Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine tepkidir. ).

Not: Amasya Genelgesi

-Kurtuluş Savaşı’nın amaç, yöntem ve gerekçesi ilk kez belirtilmiştir.

Amasya Genelgesi’nde alınan hangi kararlar Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesidir?

-Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.

-İstanbul Hükümeti üzerine aldığı görev ve sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok göstermektedir.

Amasya Genelgesi’nde alınan hangi karar Kurtuluş Savaşı’nın yöntem ve amacı belirtilmiştir?

-Ulusun bağımsızlığını yine ulusun kendi azim ve kararı kurtaracaktır.

Ulusal egemenliğe dayalı bir devlet kurulacağını belirten ilk belge hangisidir?

-Amasya Genelgesi.

Kurtuluş Savaşı’nın ihtilal bildirgesi olarak kabul edilen belge hangisidir?

-Amasya Genelgesi

Amasya Genelgesi’nin sonuçları nelerdir?

-Genelgenin yayınlanmasından endişe duyan İstanbul hükümeti İtilaf Devletlerinin baskısıyla Mustafa Kemali İstanbul’a geri çağırmıştır.

-Mustafa Kemal İstanbul’a dönmeyi reddetmiştir. Bu durum üzerine 9. Ordu Müfettişliğinden alınmıştır.

-Mustafa Kemal 8 Temmuz 1919’da askerlik görevinden istifa etmiştir.

Temsilciler Kurulu’nun temellerinin atıldığı belge hangisidir?

-Amasya Genelgesi

Erzurum Kongresinin başkanı kimdir?

-Mustafa Kemal

Erzurum Kongresi’nin düzenlenmesinde etkili olan cemiyetler hangileridir?

-Doğu Anadolu ( Şark Vilayetleri ) Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

-Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

Erzurum Kongresi’nin en önemli özelliği nedir?

-Delegelerin katılımı açısından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir.

Mustafa Kemal’in ilk sivil eylemi hangisidir?

-Erzurum Kongresi’ne başkanlık etmesi

Erzurum Kongresi’nde kongre çalışmalarına ve Mustafa Kemal’e en büyük desteği veren kimdir?

-Kazım Karabekir

Erzurum Kongresi’ne delege gönderen iller hangileridir?

-Bitlis              ( B )

-Erzurum         ( E )

-Sivas              ( S )

-Trabzon         ( T )

-Van              ( Van )

Valilerin engellemeriyle karşılaşarak Erzurum Kongresi’ne delege gönderemeyen iller hangileridir?

-Diyarbakır       ( D )

-Elazığ              ( E )

-Mardin            ( M )

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar nelerdir?

-Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz ( Bu kararla Ulusal sınır kavramından ilk kez bahsedilmiş ancak bu sınırın neresi olduğu kesin olarak belirtilmemiştir. ).

-Her tülü yabancı işgali ve müdahalesine karşı millet birleşerek cevap verecektir ( Bu kararla, Mücadele halka mal edilerek, işgallere karşı güç oluşturmak için doğu illerindeki cemiyetler Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleşmiştir. ).

-Vatanın bağımsızlığını ve ulusal hükümet sağlayamazsa, geçici bir hükümet kurulacak. Bu hükümettin üyeleri milli kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplanmamış ise bu seçimi temsilciler kurulu yapacaktır ( Bu kararla il defa İstanbul Hükümeti’ne karşı alternatif bir hükümetten bahsetmiştir. ).

-Ulusal kuvvetleri etken, milli iradeyi egemen kılmak esastır ( Bu kararla saltanat sistemi yerine, millet egemenliğine dayalı bir yönetim kurulacağı vurgulanmıştır. ).

-Manda ve himaye kabul edilemez ( bu kararla; tam bağımsızlık ilkesine vurgu yapılmıştır. ).

-Hristiyan ahaliye siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıklar verilemez ( bu kararla; azınlıkların Osmanlı’dan elde ettikleri ayrıcalıkları ve bağımsızlık isteklerine karşı çıkılmıştır. ).

-Ulusal irade ve ulusal güçler padişahlık ve halifelik makamını kurtaracaktır ( Bu kararla ulusal egemenliğe vurgu yapılmış ve ulusal birliğin bozulmaması amaçlanmıştır. )

-Milli bağımsızlığa zarar vermeyecek dış yardımlara açığız ( bu kararla alınacak dış yardımların esası belirtilmiştir. ).

-Bölgedeki direniş cemiyetlerini kapsayan Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti, her türlü particilikten uzaktır.

Not: Erzurum Kongresi

-Erzurum Kongresi Doğu’daki Ermeni tehlikesine karşı yapılmıştır.

-Mustafa Kemal’im sivil olarak görev aldığı ilk çalışmadır.

Kazım Karabekir

-Erzurum Kongresi’nde Kazım Karabekir’in katkısı büyüktür.

İlk defa Ulusal sınır kavramından bahseden ve Misakı Millinin temellerini atan kongre hangisidir?

-Erzurum Kongresi

Erzurum Kongresi’nin aldığı “ Kuvayı Milliye’yi etkin milli iradeyi egemen kılmak esastır. ” Kararı ile vurgulan kavramlar nelerdir?

-“ Kuvayı Milliye’yi etkin “ sözü ile ulusal bağımsızlık kavramı

-“ Milli iradeyi egemen kılmak “ sözü ile ulusal egemenlik kavramı vurgulanmıştır.

Ermeni sorunu araştıran ve bu konuda Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaları haklı bulan rapor hangisidir?

-Harbord Raporu

Not: General Harbord

-Doğu’daki Ermenilere karşı haklılığımızı gösteren rapor hazırlamıştır.

Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti’nin yayın organı hangisidir?

-Albayrak Gazetesi

Manda ve himaye fikrinin ilk kez reddedildiği kongre hangisidir?

-Erzurum Kongresi

Yeni bir devletin kurulacağını açık bir şekilde dile getiren kongre hangisidir?

-Erzurum Kongresi

Balıkesir Kongresi’nin ( 26 – 30 Temmuz 1919 ) genel özellikleri nelerdir?

-Delegelerin katılımı ve aldığı kararlar açısından bölgeseldir.

-Amasya Kongresi kararlarını benimsenmesinin yanı sıra padişaha bağlılık bildirilmiştir.

-Batı Anadolu’daki direniş hareketlerini örgütlemiş ve Batı Cephesi’nin kurulmasında büyük rol oynamıştır.

-Sivas Kongresi’ne delege gönderilmesi konusunda kararsız kalmışlardır.

Not: Hacim Muhittin

-Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin toplanmasında etkili olmuştur.

Balıkesir Kongresi’nde padişaha bağlılık bildirilmesi neyin göstergesidir?

-Kongrenin ulusal egemenlikten yana olmadığının

Alaşehir Kongresi’nin ( 15 – 25 Ağustos 1919 ) genelgesinin özellikleri nelerdir?

-İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti tarafından toplanmıştır.

-Balıkesir ve Nazilli Kongrelerinde alınan kararları değerlendirmek için toplanmıştır.

-Batı Cephesi’nin kurulmasına katkı sağlamışlardır.

-Sivas Kongresi’ne delege göndermiştir.

-Yunanlılara karşı gerekirse, İtilaf Devletlerinin desteğini alınabileceği belirtilmiştir.

Alaşehir Kongresi’nde Yunanlılara karşı İtilaf Devletlerinden birinin desteğinin alınabileceğinin belirtilmesi neyin göstergesidir?

-Kongrenin tam bağımsızlık fikrinden yoksun olduğunun

Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde hem toplanışı hem de aldığı kararlar açısından ulusal nitelik taşıyan kongre hangisidir?

-Sivas Kongresi

Sivas Kongresi hangi tarihler arasında gerçekleştirilmiştir?

– 4 -11 Eylül 1919

Not: Sivas Kongresi

-Sivas Kongresi’nin toplanma kararı Amasya Genelgesi’nde alınmıştır.

-Sivas Kongresi her yönüyle ulusal bir kongredir.

İstanbul Hükümeti tarafından Sivas Kongresi’nin toplanmasını önlemek amacıyla görevlendirilen kişi kimdir?

-Elazığ ( Harput ) Valisi Ali Galip

Sivas Kongresi’nde Mustafa Kemal’in başkanlığına karşı çıkan gruplar hangileridir?

-Eski İttihat ve Terakkiciler

-Saltanat yanlıları

Sivas Kongresi’nde alınan kararlar nelerdir?

-Erzurum Kongresi kararları kabul edilmiştir ( Bu kararla Erzurum Kongresi kararları ulusa mal edilmiştir. ).

-Bütün cemiyetler Anadolu Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleşecek

-Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedilmiştir ( Bu kararla tam bağımsızlık fikri kesinlik kazanmıştır. ).

-İşgal emeli taşımayan devletlerin ekonomik yardımlarının kabul edilebileceği belirtilmiştir ( bu kararla Sovyet Rusya’dan yardım alınabileceği belirtilmiştir. ).

-Temsilciler Kurulu’nun bütün vatandaşın temsilcisi olduğu belirtilmiş ve yetkileri genişletilmiştir. ( Bu kararla Temsilciler Kurulu’nun TBMM açılıncaya kadar, hükümet gibi görev yapması sağlanmıştır. ).

-Gayrimüslimlere egemenliğimizi kısıtlayıcı haklar verilmeyeceği belirtilmiştir.

-Mebuslar Meclisi’nin toplanması kabul edilmiştir ( Bu kararla ulusal egemenliği gerçekleştirmek ve İstanbul Hükümeti’ni Denetim altına tutmak amaçlanmıştır. ).

Sivas Kongresi sırasında Temsilciler Kurulu’nun Ali Fuat Cebesoy’u Kuvayı Milliye’nin Batı Cephesi Genel Komutanlığı’na ataması neyin göstergesidir?

-Temsilciler Kurulu’nun yürütme yetkisini kullandığının

Elazığ ( Harput ) Valisi Ali Galip’in Sivas Kongresi’nin toplanmasını önleyememesi üzerine istifa etmek zorunda kalan Osmanlı sadrazamı kimdir?

-Damat Ferit Paşa

Temsilciler Kurulu’nun ilk siyasi başarısı nedir?

-Sivas Kongresi’ni toplayarak Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin istifa etmesini sağlaması

İstifa eden Damat Ferit Paşa Hükümeti yerine kurulan yürütme heyeti hangisidir?

-Ali Rıza Paşa Hükümeti

Sivas Kongresi’nde Türk ulusunun haklı davasını duyurmak ve halkı bilinçlendirmek için yayınlanmasına karar verilen gazete hangisidir?

-İrade-i Milliye Gazetesi

Not: Hâkimiyet-i Milliye

-10 Ocak 1920’de Mustafa Kemal tarafından Ankara’da yayınlanan gazetedir. İleride adı Ulus Gazetesi olacaktır.

İstanbul Hükümeti’nin Temsilciler Kurulu’nun varlığını hukuken tanıdığı olay hangisidir?

-Amasya Görüşmeleri

Amasya Görüşmeleri ile Temsil Heyetini ve İstanbul Hükümeti’ni temsil etmekle görevli olan kişiler kimlerdir?

-Mustafa Kemal ( Temsilciler Kurulu )

-Bahriye Nazırı Salih Paşa ( İstanbul Hükümeti )

Amasya Görüşmelerinde alınan kararlar nelerdir?

-Türk illeri düşmana terk edilmeyecek, Türk vatanının bütünlüğü ve bağımsızlığı korunacaktır.

-Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti, İstanbul Hükümeti tarafından tanınacaktır.

-Azınlıklara Türk Milletinin siyasi egemenliğini ve dengesini bozacak haklar verilmeyecek

-İtilaf Devletleri ile yapılacak görüşmelere, Temsilciler Kurulu’nun uygun gördüğü kimselerin sağlanacak ve İstanbul hükümeti, Temsilciler Kurulu’nun izni olmadan İtilaf Devletleri ile barış görüşmeleri yapmayacaktır ( İstanbul Hükümeti merkezi otoritesini korumak için bu kararı reddetmiştir. ).

-Mebusan Meclisi’nin İstanbul’da toplanmasının, güvenliğini tehlikeye düşüreceği, uygun olmadığı kabul edilecektir

-Mebuslar Meclisi toplanacak ve seçimlerin serbestçe yapılması sağlanacaktır.

Amasya Görüşmelerinin sonuçları nelerdir?

-İstanbul Hükümeti Meclisin açılması ve seçimlerin serbestçe yapılması dışımdaki bütün kararları reddetmiştir.

-Amasya Görüşmeleri kararlarını İstanbul Hükümeti’ne kabul ettireceğini bildiren, aksi takdirde istifa edeceğini bildiren Bahriye Nazırı Salih Paşa İstifa etmemiştir.

Mustafa Kemal’in Temsilciler Kurulu’nun merkezi olarak Ankara’yı seçmesinin nedenleri nelerdir?

-İstanbul’da açılacak olan Mebuslar Meclisi’ne yakın olması ve meclis çalışmalarını yakından takip edilmek istenmesi

-Batı Cephesi’ne yakın olması

-Ali Fuat Paşa’nın denetimi altında olması

-Ankara’nın işgale uğramamış olması

-Ankara’da milli örgütlerin güçlü olması

-Demiryolu ağlarının merkezinde olması

-Haberleşme ağlarının merkezinde olması

-Türkiye’nin doğusunu ve batısını kontrol edebilecek bir noktada bulunması

Not: Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi

-27 Aralık 1919’de Temsil Heyeti’nin merkezi Ankara olmuştur.

Mustafa Kemal’in Ankara’dan Mebusan Meclisi’ne gidecek olan Müdefa-i Hukukçulardan istekleri nelerdir?

-Mebusan Meclisi’ne kendisinin başkan seçilmesi

-Mecliste Müdafa-i Hukuk grubunun kurulması

-Misakı Milli kararlarına onay verilmesi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Mustafa Kemal’in isteklerinden hangileri gerçekleştirilmiştir?

-Misakı Milli kararlarının onaylanması

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne kim başkanlık etmiştir?

-Reşat Hikmet Bey

Mebusan Meclisi için yapılan seçimlerde Mustafa Kemal hangi vilayetten millet vekili seçilmiştir?

-Erzurum

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde İtilaf Devletleri ve padişahın baskısından çekinen milletvekilleri tarafından kurulan grup hangisidir?

-Felah-ı Vatan Grubu

Misakı Milli kararları hangi meclis tarafından ve hangi tarifte onaylanmıştır?

– 28 Ocak 1920’de Mebusan Meclisi tarafından onaylanmıştır.

Misakı Milli kararları nelerdir?

-Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı tarihte işgal altında olmayan Türk ve Müslüman çoğunluğunun yaşadığı topraklar ayrılık kabul etmez bir bütündür ( Bu kararla; Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar doğrultusunda Türk devletinin milli sınırları çizilmiştir. ).

-Evliye-i Selase’de ( Kars, Ardahan, Batum ) gerekirse halk oylamasına gidilecektir ( Bu kararla; doğudaki üç il de Türk nüfusunun üstün olduğu kanıtlanmıştır. ).

-Arap halkının yaşadığı yerlerde gerekirse halk oylamasına gidilecektir.

-Batı Trakya’nın hukuki durumunun tespit edilmesi için halk oylamasına gidilecektir.

-İstanbul ve Boğazların güvenliği sağlandığı takdirde, Boğazlar dünya ticaretine açılacaktır. Boğazlar konusunda bizimle diğer devletlerin birlikte alacağı kararlar geçerli olacaktır.

-Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar olacaktır ( Bu kararla; Devletlerin eşitliği ilkesine uygundur. ).

-Siyasi, hukuki ve ekonomik gelişmemizi engelleyen ayrıcalıklar kaldırılacaktır ( Kapitülasyonlar ).

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde kabul edilen son karar hangisidir?

-Misakı Milli kararları

Evliye-i Selase ( üç vilayet ) hangi illeri kapsamaktadır?

-Kars

-Ardahan

-Batum

Milli Mücadelenin siyasi programı nedir?

-Misakı Milli kararları

İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edilmesine neden olan gelişme hangisidir?

-Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Misakı Milli kararlarının kabul edilmesi

Not: Misakı Milli kararları

-Felah-ı Vatan Grubu tarafından Mebusan Meclisi’nden geçirilen kararlardır.

İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edildiği tarih nedir?

-16 Mart 1920

İstanbul’un İşgalinin sonuçları nelerdir?

-İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgali Mustafa Kemal’e, Milli Mücadeleyi padişah adına yürüttüğünü söyleme imkânı sağlamıştır.

-İstanbul’dan kaçan milletvekilleri Ankara’ya geçerek TBMM’nin açılmasına katkıda bulunmuşlardır.

-TBMM’nin açılması hızlandırılmış ve Milli Mücadeleye katılım artmıştır.

-Salih Paşa Hükümeti istifa etmiş yerine tekrar Damat Ferit Paşa hükümeti kurulmuştur. ( Sivas Kongresi Sonrası )

-Padişah ve İstanbul Hükümeti tamamen İtilaf Devletleri denetimine girmiştir.

Temsilciler Kurulu’nun İstanbul’un işgaline karşı aldığı önlemler nelerdir?

-İstanbul ile her türlü iletişim kesilmiştir.

-Anadolu’dan İstanbul’a vergi ve para gönderilmesi yasaklanmıştır.

-İstanbul’da yapılan tutuklamalara karşılık, Anadolu’daki İtilaf Devletleri subayları tutuklanmıştır.

-Eskişehir ve Afyon yakınlarındaki İngilizlere ait birliklerin bölgeden çıkarılmasına karar verilmiştir.

-İstanbul ve Adana’dan yapılacak İtilaf Devletleri sevkiyatını önlemek için Gevye –Ulukışla yolu tahrip edilmiştir.

Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesiyle çıkarılmaya başlanan ve TBMM’nin yarı resmi yayın organı olma özelliği gösteren gazete hangisidir?

-Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 17 Ağustos 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın