Soru ve Cevaplarla Mondros Ateşkesi- İşgaller ve Cemiyetler

yorumsuz
145


Soru ve Cevaplarla Mondros Ateşkesi- İşgaller ve Cemiyetler Özetiyle siz değerli okuyucularımızın Mondros Ateşkesi- İşgaller ve Cemiyetler Konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Diğer Soru ve Cevaplarla Tarih Özeti konularına buradan erişebilirsiniz. Egitimvaktim ailesi olarak Mondros Ateşkesi- İşgaller ve Cemiyetler çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada, Osmanlı padişahı ve sadrazamı kimdir?

-VI. Mehmet Vahdettin ( 1918 -1922 )

-İzzet Paşa

Not: V. Mehmet Reşat I. Dünya Savaşı (1914 – 1918 )

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yapıldığı yer neresidir?

-Yunanistan’ın Limni Adası’nin Mondros Limanı

Mondros Ateşkes Antlaşması hangi tarihte ve hangi devletlerarasında imzalanmıştır?

– 30 Ekim1918’de İtilaf devletleriyle Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır.

Mondros Ateşkesi ’ne imza atan Osmanlı ve İngiliz temsilcileri kimlerdir?

-Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Orbay ve İngiltere adına Amiral Calthrope

Not: VI. Mehmet Vahdettin

– Osmanlı Devleti’nin son padişahıdır.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hükümleri nelerdir?

-Boğazlar İtilaf Devletlerine bırakılacak ( Bu madde ile Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli arasındaki bağlantısı koparılmış ve Osmanlı’nın toprak bütünlüğü tehlikeye düşmüştür. ).

-İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durumda herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir. ( Madde 7 )

-Doğudaki 6 ilde ( Vilayet-i Sitte ) herhangi bir karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri buraları işgal edebileceklerdir ( 24. Madde ).

-Bütün haberleşme ağları ( telgraf, telsiz, kablo ) İtilaf devletlerinin denetimine bırakılacak ( bu madde ile Türk halkının işgal karşısında örgütlenmesinin önüne geçilmek istenmesi. ).

-Osmanlı ordusu terhis edilecek, silah ve cephaneler İtilaf devletleri denetimine bırakılacaktır.

-Osmanlı donanması ve silah depoları İtilaf devletlerinin denetimine bırakılacaktır.

-Osmanlı sınırları dışındaki askerler İtilaf devletlerine teslim olacaktır. ( İtilaf devletleri orduda sınırlamalara giderek, Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakarak işgalleri kolaylaştırmayı hedeflemiştir. )

-Osmanlı esirleri itilaflarca tutuklanacak ve savaş suçlusu sayılacaktır. Ancak İtilaf devletleri askerleri ve Ermeni esirler serbest bırakılacaktır. ( Bu madde devlet eşitliği ilkesine aykırıdır. )

-Toros tünelleri, demir yolları ve deniz işletmeleri itilaf devletinin denetimine bırakılacaktır.

-Ülke ihtiyaçları karşılandıktan sonra geri kalan akaryakıt, kömür, denizcilik malzemeleri dışında edilmeyecek İtilaf Devletlerinin bu maddeleri satın almasına kolaylık sağlanacaktır. ( Bu madde ile Osmanlı Devleti’nin sömürgeleştirilmesi hedeflenmiştir. )

İtilaf Devletleri Mondros Ateşkesinin 7. maddesiyle neyi hedeflemiştir?

-Bütün Anadolu’nun işgal edilmesini kolaylaştırmayı, ülke işgallere açık hale getirmeyi hedeflemişlerdir.

Mondros Ateşkes Anlaşması’nda Vilayet-i Sitte olarak adlandırılan bölge nerelerdir?

-Bitlis               ( B )

-Erzurum          ( E )

-Sivas               ( S )

-Diyarbakır      ( D )

-Elazığ             ( E )

-Van                ( V )

İtilaf Devletleri Mondros Ateşkesinin 24. Maddesiyle neyi hedeflemiştir?

-Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmayı hedeflemiştir.

İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması’na ağır ekonomik yükümlülükler getirmesindeki amaç nedir?

-Osmanlı Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını elinden alarak kendilerine bağımlı hale getirmek

Osmanlı Devleti’ni fiilen sona erdiren antlaşma hangisidir?

-Mondros Ateşkes Antlaşması

Not: Osmanlı Devleti’ni resmen bitiren anlaşma Mudanya Antlaşması ( 1922 )

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın sonuçları nelerdir?

-Osmanlı Devleti antlaşma hükümlerine razı gelmiş ve işgalleri kabullenmiştir.

-İngiltere antlaşmayı tek başına imzalayarak Fransa ve İtalya’ya üstünlük sağlamıştır.

-İtilaf Devletleri antlaşmanın maddelerine dayanarak Anadolu’yu işgal etmiştir.

-Antlaşmanın imzalandığı sırada, Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nin Anadolu topraklarından pay almayacağını bildirmiş fakat antlaşma sonrası Yunanistan’ın Batı Anadolu’yu işgaline sessiz kalmıştır.

-Mondros Ateşkesi Osmanlı Devleti’ni fiilen bitirmiştir

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı sırada Mustafa Kemal’in görevi nedir?

-Yıldırım Orduları Grup Komutanı ( Suriye – Filistin Cephesi )

Mondros Ateşkes Antlaşmasının sonucu Osmanlı toprağı olarak işgal edilen ilk yer neresidir?

-Musul  ( 3 Kasım 1918 )

Not: İlk Anadolu işgali Fransızlar tarafından Hatay Dörtyol’dur.

Mondros Ateşkesi sonrası İngiltere, Fransa ve İtalya’nın işgal ettiği bölgeler nerelerdir?

-İngiltere: Musul, Urfa, Antep, Maraş, İskenderun, Kars, Batum, Samsun, Merzifon, Afyon ve İzmit

-Fransa: Adana, Mersin, Dörtyol, Afyon

-İtalya: Antalya, Konya, Kuşadası, Bodrum, Fethiye ve Marmaris

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası azınlıkların kurduğu cemiyetler hangileridir?

-Pontus Rum Cemiyeti – Rum

-Etniki Eterya Cemiyeti –  Rum

-Mavri Mira Cemiyeti – Rum

-Yunan Kızılhaçı – Rum

-Kordos ( Yunan Göçmenleri ) Cemiyeti – Rum

-Trakya – Yunan Komitesi – Rum

-Hınçak ve Taşnak Sütyun – Ermeni

-Alyans ve İsrailit Cemiyeti – Musevi

Not: Mavri Mira Cemiyeti

-Azınlıkların kurduğu cemiyetlerden en kapsamlı olanıdır.

Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerin genel özellikleri nelerdir?

-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın maddelerinin meydana getirdiği boşluktan yararlanarak kurulmuşlardır.

-Amaçları Osmanlı Devleti’ni parçalayarak bağımsız devlet kurmaktır.

-İtilaf Devletlerinin işgallerine zemin hazırlamıştır.

-İtilaf Devletleri tarafından desteklenmişlerdir.

-Çalışmalarını meşru göstermek için Wilson İlkelerine göre hareket ettiklerini savunmuşlardır.

Milli varlığa düşman cemiyetler hangileridir?

-İngiliz Muhipleri Cemiyeti

-Wilson Prensipleri Cemiyeti

-Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası

-Teali İslam Cemiyeti

-Kürt Teali Cemiyeti

Not: Damat Ferit Paşa

-İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyelerinin arasında Damat Ferit Paşa’da yer almaktadır.

Milli varlığa düşman cemiyetlerin genel özellikleri nelerdir?

-Wilson Prensipleri Cemiyeti dışındaki cemiyetler İtilaf Devletlerinin desteğini almıştır.

-Manda ve himayeyi kurtuluş olarak görmüştür.

-Cemiyetlerin merkezleri İstanbul’dadır.

-Birçoğu halife ve padişaha bağlı kalarak İngiliz himayesine girmeyi hedeflemiştir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra kurulan yararlı cemiyetler hangileridir?

-Trakya Paşaeli Cemiyeti

-İzmir Müdefa-i Hukuk Cemiyeti

-Doğu Anadolu ( Şark Vilayetleri ) Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

-İzmir Reddi İlhak Cemiyeti

-Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

-Kilikyalılar Cemiyeti

-Milli Kongre Cemiyeti

-Milli Karakol Cemiyeti

-Kars İslam Şurası

-Vahdet-i Milliye Cemiyeti

-Anadolu Kadınları Müdafa-i Vatan Cemiyeti

Kuvayı Milliye kavramından ilk kez bahseden cemiyet hangisidir?

-Milli Kongre Cemiyeti ( Dr. Esat Işık Raporu )

Milli ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için kampanyalar düzenleyen cemiyet hangisidir?

-Anadolu Kadınları Müdefa-i Vatan Cemiyeti

Çukurova’yı Fransa’ya karşı koruyan cemiyetin adı nedir?

-Kilikyalılar Cemiyeti

Karadeniz’de bir Rum Pontus Devleti’nin kurulmasını engellemek için çalışmalar yapan cemiyet hangisidir?

-Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

İşgallerden sonra kurulan ilk yararlı cemiyet hangisidir?

-Trakya Paşaeli Cemiyeti

Doğuda bir Ermeni Devleti’nin kurulmasını önlemek için çalışmalar yürüten cemiyet hangisidir?

-Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

İşgallerden sonra kurulan yararlı cemiyetlerin özellikleri nelerdir?

-Hepsi kuruldukları bölgeyi düşmana karşı savunmak için mücadele etmiştir.

-Padişahlığı yıkmak, yeni devlet kurma amaçları yoktur.

-Milli Kongre Cemiyeti hariç hepsi düşmana karşı silahlı mücadele yürütmüştür.

-Kurulmalarında ve faaliyetlerinde bağımsızlık düşüncesi etkilidir.

-Sivas Kongresi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti çatısında bileşmişlerdir.

Türk halkının işgallere karşı ilk tepkisi nedir?

-Milli Cemiyetler kurmak

Milli Kongre Cemiyeti’nin Türk halkının haklı davasını dünyaya duyurma amacıyla hazırladığı rapor hangisidir?

-Doktor Esat Işık Raporu

Paris Barış Konferansı kararları nelerdir?

-I. Dünya Savaşı sırasında İtalya’ya verilen İzmir ve çevresi Yunanistan’a verilmiştir.

-I. Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle çıkan devletlerle yapılacak antlaşmaların taslakları belirlenmiştir.

-İngiltere ve Fransa Wilson İlkeleri’ne ters düşmemek için savaş tazminatı yerine onarım bedeli, Sömürgeciliğin yerine, manda ve himaye sistemlerini ortaya atmışlardır.

-Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devletinin kurulması kararlaştırılmıştır.

-Milli Cemiyeti’nin ( Cemiyet-i Akvam ) kurulması kararlanmıştır.

Paris Barış Konferansı’nda İzmir ve çevresinin İtalya’dan alınarak Yunanistan’a verilmesinin nedeni nedir?

-İngiltere’nin Akdeniz’de güçlü bir İtalya’nın varlığını çıkarlarına aykırı bulması

Anadolu’da İtilaflar tarafından ilk işgal edilen bölge hangisidir?

-Dörtyol ( Fransız İşgali )

 Yunanlıların İzmir’in işgali için gösterdikleri hukuki dayanaklar hangileridir?

-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. Maddesi

-Wilson Prensiplerinin “Ulusların kader tayini ile ilgili maddesi “ ( Yunanlılar İzmir ve çevresinde çoğunlukta olduklarını iddia ederek, bu konuda sahte belgeler düzenlemişlerdir. )

-Paris Barış Konferansı’nın İzmir ile ilgili kararı

Not: İzmir’in İşgali

-Yunanlar 15 Mayıs 1919’da İzmir’i İşgal etmişlerdir.

15 Mayıs 1919’da Yunanlıların İzmir’i işgalinin sonuçları nelerdir?

-Yunanlılar İzmir ve Çevresinde katliamlar başlatmışlardır.

-Türk halkı Yunan işgallerinin kalıcı olduğunu görerek bölgenin işgaline tepki göstermişlerdir.

-Kuvayı Milliye birlikleri ortaya çıkmıştır.

Türklerin haklı davasını dünya kamuoyuna duyuran ilk uluslararası belge hangisidir?

-Amiral Bristol Raporu

Amiral Bristol Raporu’nun içeriği nedir?

-İşgaller sonrası Batı Anadolu’da yapılan katliamlardan Yunanlılar sorumludur.

-İzmir ve çevresinin milliyet prensiplerine göre Yunanistan’a kalması mümkün değildir. Çünkü İzmir ve çevresinde Türkler çoğunluktadır.

-Yunanlıların katliam bildirileri asılsızdır. Mondros Ateşkesi sonrası bölgedeki Rumların güvenliği tehlikeye düşmediği anlaşılmıştır.

-Yunan ordusunun bölgeden geri çekilmesi ve yerlerine İtilaf Devletleri askerlerinin gönderilmesi gerekmektedir.

Kuvayı Milliye’nin kurulmasında etkili olan unsurlar nelerdir?

-Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hükümlerine göre Osmanlı ordusunun terhis edilmesi

-İstanbul Hükümeti’nin işgalleri önlemekte ve halkı korumakta yetersiz kalması

-Anadolu’nun haksız gerekçelerle yer yer işgal edilmesi ve işgallerin önlenememesi

-Mondros Ateşkesi hükümlerinin İtilaf Devletleri yararına tek taraflı kullanılması

-İzmir ve çevresindeki Yunan işgalinin kalıcı olduğunun anlaşılması

-Azınlıklar Cemiyet kurarak ve silahlı birlikler oluşturarak Anadolu’daki halka katliam uygulaması

-Türk halkının bağımsızlığına düşkün bir karaktere sahip olması

Kuvayı Milliye birliklerinin genel özellikleri nelerdir?

-İşgallere karşı kurulan bölgesel birliklerdir.

-İşgaller yavaşlatılarak düzenli ordunun kurulmasına kadar, asker boşluğunu doldurmuşlardır.

-Askerlik eğitiminden yoksundurlar

-İhtiyaçlarını halktan karşılamışlardır.

-Düzenli ordunun kurulmasına zemin hazırlamıştır.

-TBMM’ye karşı çıkan isyanları bastırmışlardır

Kuvayı Milliye birliklerinin ülke savunmasına katkıları nelerdir?

-Anadolu’daki Yunan ilerleyişini yavaşlatmışlardır.

-İç ayaklanmaları bastırmışlardır.

-Türk halkının yaşadığı bölgeleri Rum ve Ermeni saldırılarına karşı korumuşlardır.

-Düzenli ordunun kurulması aşamasında TBMM’ye zaman kazandırmışlardır.

-Ulusal bilincin uyanmasına katkıda bulunmuşlardır.

-Düzenli ordunun temelini oluşturmuşlardır.

-TBMM’ye karşı çıkan isyanları bastırarak, TBMM’nin varlığını korumuşlardır.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 17 Ağustos 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın