Soru ve Cevaplarla XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti ( Gerileme Dönemi )

yorumsuz
118


Soru ve Cevaplarla XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti ( Gerileme Dönemi ) Özetiyle siz değerli okuyucularımızın XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti ( Gerileme Dönemi ) Konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Diğer Soru ve Cevaplarla Tarih Özeti konularına buradan erişebilirsiniz. Egitimvaktim ailesi olarak XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti ( Gerileme Dönemi ) çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi hangi dönemleri kapsar?

-1699 Karlofça Antlaşması ile 1792 Yaş Antlaşmasına kadar geçen dönemi kapsar

Gerileme Dönemi Padişahları kimlerdir?

-II. Mustafa        ( 1695 – 1703 )

-III. Ahmet         ( 1703 – 1730 )

-I. Mahmut         ( 1730 – 1754 )

-III. Osman         ( 1754 – 1757 )

-III. Mustafa        ( 1757 – 1774 )

-I. Abdülhamit    ( 1774 – 1789 )

-III. Selim           (1789 – 1807 )

Osmanlı Devletinin, Gerileme Döneminde nasıl bir dış politika izlemiştir?

-Kaybettiği toprakları geri alma

Osmanlı Devleti Gerileme Döneminde iç politika nasıl bir yol izlemiştir?

-Pasarofça Antlaşması ile Avrupa’nın gerisinde kalındığı kabul edilmiştir.

-Avrupa örnek alınarak ıslahatlar gerçekleştirilmiştir.

Osmanlı Devletinin, Gerileme Döneminde hangi devletlerle mücadele etmiştir?

-Venedik     ( V )

-Avusturya  ( A )

-Rusya        ( R )

-İran            ( İ )

-Fransa       ( F )

18. yüzyılda İngiltere’nin izlediği dış politikanın genel çerçevesi nedir?

-Sömürgelerine giden yolları güvence altında tutmak

-Rusya’nın sıcak denizlere inmesini engellemek

-Fransa’nın Mısır’da ve Akdeniz’de üstünlüğü ele geçirmesini engellemek

Not: III. Ahmet

-Lale Devri’nin padişahıdır

-Patrona Halil İsyanı ile tahtan indirilmiştir

18. yüzyılda Rusya’nın izlediği dış politikanın genel çerçevesi nedir?

-Sıcak denizlere ulaşmak

-Kırımı alarak Karadeniz’e inmek

-Baltık Denizi’ne hâkim olmak

-Balkanlar ve İstanbul’u ele geçirerek, Akdeniz ve Ege’de hâkim devlet olmak

18. yüzyılda Avusturya’nın izlediği dış politikanın genel çerçevesi nedir?

-Rusya’nın izlediği milliyetçiği destekleme politikasının devlete zarar vermesini önlemek

Edirne olayı nedir?

-Sultan II. Mustafa’nın Karlofça Antlaşması sonrası Edirne’ye çekilmesiyle yönetimde Şeyhülislam Feyzullah Efendi’nin etkili olması üzerine İstanbul’da isyan çıkması ve isyancıların Edirne’ye yürüyerek padişah II. Mustafa’yı tahtan indirmesidir.

III. Ahmet Döneminde Rusya ile yapılan Prut Savaşının ( 1711 ) nedenleri nelerdir?

-Rusların yenilgiye uğrattığı İsveç Kralı’nın Osmanlı Devleti’ne sığınması üzerine, Rus ordularının Osmanlı topraklarına girmesi

-Rusların Eflak ve Boğdan beylerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması

-Osmanlı Devletinin 1700 İstanbul Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri almak istemesi

Prut Savaşının sonuçları nelerdir?

-Savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır.

-Prut Antlaşması imzalanmıştır

Prut Antlaşmasının maddeleri nelerdir?

-Azak Kalesi Osmanlıya verilecek

-Rusya Lehistan’dan çekilecek, Lehistan iç işlerine karışmayacak

-İsveç Kralı ülkesine serbestçe geri dönecek

-Rusya İstanbul’da elçi bulundurmayacak ( 1700 İstanbul Antlaşmasında elçi bulunduruyordu )

Osmanlı Devletinde hangi toprak kazanımı Karlofça Antlaşması ile kaybedilen yerlerin geri alınabileceği düşüncesini doğurmuştur?

-Azak Kalesi’nin Rusya’dan alınması

III. Ahmet Döneminde gerçekleşen Osmanlı – Venedik Savaşlarının nedenleri nelerdir?

-Venediklilerin Akdeniz’de Osmanlı gemilerine saldırması

-Mora halkının Venedik’e karşı Osmanlı’dan yardım istemesi

-Venediklilerin Karadağlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtmaları

-Osmanlı Devletinin Karlofça ile kaybettiği yerleri geri almak istemesi

Osmanlı – Venedik Savaşı’nın sonucu nedir?

-Karlofça ile kaybedilen Mora tekrar hâkimiyet altına alınmıştır.

III. Ahmet Döneminde gerçekleşen Petervaradin Savaşı hangi devletle yapılmıştır?

-Avusturya

Petervaradin Savaşı’nın nedeni nedir?

-Osmanlı Devleti’nin Venediklilerden Mora’yı geri alması

Petervaradin Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

-Osmanlı Devleti yenilgi almıştır.

-Pasarofça Antlaşması imzalanmıştır.

Pasarofça Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Belgrad, Banat, Eflak, Temeşvar Avusturya’ya verilecek

-Mora Venediklilere verilecek

-Dalmaçya, Hersek ve Arnavutluk kıyılarındaki bazı yerler Venediklilere verilecek

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’nın gerisinde kalındığını kabul ettiği anlaşma hangisidir?

-Pasarofça Antlaşması

Pasarofça Antlaşması Osmanlı Tarihinde hangi dönemim başlangıcı olarak kabul edilir?

-Lale Devri

III. Ahmet Dönemi’nde yaşanan Osmanlı – İran Savaşlarının nedeni nedir?

-Osmanlı Devleti’nin batıda kaybettiği toprakları doğudaki toprak kazanımlarıyla telafi etmek istemesi

-İran’da yaşayan Sunni halka yardım etme

-Rusya’nın Kafkaslarda ilerlemesine engel olma

Osmanlı – İran Savaşları sırasında Osmanlı Kuvvetlerinin Kafkaslarda Rus kuvvetleriyle karşı karşıya kalması sonucunda Rusya ile yapılan antlaşma hangisidir?

-İstanbul Antlaşması ( 1724 )

Osmanlı Devleti’nin Rusya ile imzaladığı ilk dostluk antlaşması hangisidir?

-İstanbul Antlaşması

1724 İstanbul Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Hazar Denizi kıyıları ve Dağıstan Rusya’ya bırakılacak

-Tebriz, Azerbaycan, Revan ve Karadağ Osmanlı Devleti’ne bırakılacak

Not: Belgrad

-Kanuni Döneminde alına Belgrad Pasarofça Antlaşması ile Avusturya’ya bırakılmıştır.

1736 – 1739 Osmanlı ile Avusturya ve Rusya savaşlarının nedenleri nelerdir?

-Rusya’nın Lehistan’ın iç işlerine karışması

-Rusya’nın Balkanlarda izlediği Panortodoks politikası

-Osmanlı – İran savaşları sırasında Rusya’nın Kırım kuvvetlerine geçiş izni vermemesi

-Rusya’nın Karadeniz’de etkin olmak istemesi

-Pasarofça Antlaşması ile Avusturya’ya bırakılan yerlerin geri alınmak istenmesi

Osmanlı Devleti’nin 18. Yüzyılda imzaladığı son kazançlı antlaşma hangisidir?

-Belgrad Antlaşması ( 1739 )

Osmanlı’nın Avusturya ve Rusya ittifakıyla yaptığı savaşları kazanmasında etkili olan unsurlar nelerdir?

-Humbaracı Ahmet Paşa’nın askeri alanda yaptığı ıslahatlar

-Humbaracı Ahmet Paşa’nın Savaş için hazırladığı planlar

Belgrad Antlaşması’nın ( 1739 ) maddeleri nelerdir?

-Avusturya Pasarofça Antlaşması ile aldığı yerleri geri verecek ( Belgrad dâhil )

-Rusya savaş sırasında aldığı yerleri geri verecek

-Azak Kalesi yıkılmak şartıyla Rusya’ya bırakılacak

-Rusya Karadeniz’de ticaret ve savaş gemisi bulunduramayacak

Kanuni Döneminde Fransa’ya verilen kapitülasyonların 18. Yüzyılda sürekli hale getirilmesinin nedeni nedir?

-Belgrad Antlaşmasının imzalanmasında Fransa’nın arabulucu olması

Karadeniz’in Osmanlı Devleti’ne ait olduğunu belirten son antlaşma hangisidir?

-Belgrad Antlaşması ( 1739 )

1768 – 1774 Osmanlı – Rus Savaşı’nın nedenleri nelerdir?

-Rusya’nın Lehistan’ın içişlerine karışması

-Ayaklanan Leh milliyetçilerin Rusya’ya karşı Osmanlıdan yardım istemesi

-Ruslardan kaçan Leh milliyetçilerinin Osmanlı topraklarına sığınması ve Lehleri takip eden Rusya’nın Osmanlı topraklarına girmesi

Osmanlı donanması Çeşme’de hangi devlet tarafından yakılmıştır?

-Rusya

Arabuluculuk yaparak Osmanlı ve Rusya arasında Küçük Kaynarca Antlaşması’nın yapılmasını sağlayan devletler hangileridir?

-Avusturya

-Prusya

Not: Çeşme Yangını

-Rusya tarihinde ilk kez Çeşme yangını sırasında Akdeniz’e inmiştir.

Küçük Kaynarca Antlaşması ( 1774 )’ nın maddeleri nelerdir?

-Kırım bağımsız olacak

-Kırım halkı dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacak

-Buğ Nehri iki ülke arasında sınır kabul edilecek

-Azak Kalesi ve Kabartay arazisi Rusya ’ya bırakılacak

-Ruslar işgal ettikleri Eflak, Boğdan, Akdeniz’deki adaları ve Beserebya’yı Osmanlı Devleti’ne bırakacak

-Ruslar kutsal yerleri serbestçe ziyaret edebilecek

-Rusya İstanbul’da sürekli elçilik bulundurabilecek ve konsolosluk açabilecek

-Rus ticaret gemileri boğazdan serbestçe geçebilecek

-Rusya, Fransa ve İngiltere’ye verilen kapitülasyonlardan yararlanabilecek

-Rusya Karadeniz’de donanma bulundurabilecek

Rusya’nın sıcak denizlere inme imkânını hangi antlaşmayla elde edilmiştir?

-Küçük Kaynarca Antlaşması

Osmanlı Donanmasının Çeşme Limanı’nda Ruslar tarafından yakılmasının en önemli sonucu nedir?

-Donanmayı eski gücüne kavuşturmak içim Mühendishane-i Bahri Hümayunu ( Deniz Mühendishanesi ) kurulmuştur.

Osmanlı Devleti’nin ilk kez Rusya’ya kapitülasyon hakkı tanıdığı antlaşma hangisidir?

-Küçük Kaynarca Antlaşması

Osmanlı Devleti’nin 18. Yüzyılda imzaladığı en ağır şartlı antlaşma hangisidir?

-Küçük Kaynarca Antlaşması

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın hangi maddesi Osmanlı Devleti’nin siyasi işlerde halifelik gücünden faydalandığını gösterir?

-Kırım halkı dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacak

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın önemi nedir?

-Kırım halkı ile kültürel ve dini bağlar sürdürülerek Osmanlı’nın bölgedeki etkinliğini devam ettirmiştir.

-Karadeniz Türk gölü olmaktan çıkmış ve Rusya’nın güneye inmesi kolaylaşmıştır.

-Rusya sıcak denizlere inme imkânı bulmuştur.

-Rusya Balkanlar’daki halkları kullanarak Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma imkanı bulmuştur.

-Osmanlı Devleti tarihinde ilk kez savaş tazminatı ödemeyi kabul etmiştir?

-Osmanlı Devleti uluslararası alanda siyasi saygınlığını kaybetmiştir.

Not: Kırım Türkleri

-Küçük Kaynarca Antlaşması ile halkın tamamen Türk ve Müslüman bir bölge olan Kırım ilk kez kaybedilmiştir

Küçük Kaynarca Antlaşması

-Karadeniz’in Türk gölü olma özelliği kaybedilmiştir

Osmanlı Devleti’nin ilk kez halkı tamamen Türk ve Müslüman olan bir bölgeyi kaybettiği antlaşma hangisidir?

-Küçük Kaynarca Antlaşması

Aynalıkavak Tenkitnamesi’nin maddeleri nelerdir?

-Rusya Kırım’dan çekilecek

-Osmanlı Devleti Kırım’ın iç işlerine karışmayacak

-Osmanlı Devleti Şahin Giray’ın hanlığını tanıyacak

Aynalıkavak Tenkitnamesi’nden sonra Rusya Kırım’ı topraklarına katmasına Osmanlı Devletinin sessiz kalmasının nedeni nedir?

-Rusya ile savaşacak gücü olmaması

1787 – 1792 Osmanlı – Rus ve Osmanlı – Avusturya savaşlarının nedenleri nelerdir?

-Osmanlı Devleti’nin Kafkasya ve Kırım’dan uzaklaştırılmak istenmesi

-Osmanlı Devleti’nin Rusya’nın genişlemesine engel olmak istemesi

-Avusturya ve Rusya’nın Osmanlı topraklarını aralarında paylaşarak Grek projesini hayata geçirmek istemesi

Grek Projesi nedir?

-Bizans İmparatorluğu’nu İstanbul merkezli olarak yeniden canlandırmak

1787 – 1792 Osmanlı – Rus ve Osmanlı – Avusturya savaşlarının sonuçları nelerdir?

-Ruslar Hotin, Yaş ve Özi’yi ele geçirmiştir

-I. Abdülhamit’in ölümü üzerine III. Selim tahta çıkmış ve devlet düzenini yeniden yapılandırma konusunda ıslahat çalışmalarını başlatmak için barış yapmayı kabul etmiştir.

-Avusturya ile Ziştovi Antlaşması, Rusya ile Yaş Antlaşması yapılmıştır.

Avusturya’nın savaşta üstün olmasına rağmen Osmanlı ile Ziştovi Antlaşması’nın yapılmasının nedeni nedir?

-Fransız İhtilali’nin olumsuz etkilerine karşı önlem almak

Ziştovi Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Osmanlı – Rus savaşlarında Avusturya tarafsızlığını koruyacak

-Avusturya savaştan önceki sınırlarına çekilecek

-Orsova ve Unna çevresi Avusturya’ya bırakılacak

Not: Özi Kalesi Kitabesi

-Özi Kalesi’nin kaybedilmesiyle I. Abdülhamit üzüntüsünden vefat etmiştir.

Yaş Antlaşması

-Osmanlı Devleti Yaş Antlaşması ile dağılma ve parçalanma dönemine girmiştir

Rusya ile imzalanan ( 1792 ) Yaş Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

-Dinyester Nehri iki devlet arasında sınır kabul edilecek

-Osmanlı Devleti Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul edecek

-Özi Kalesi Rusya’ya bırakılacak

Osmanlı Devleti’nin dağılma dönemine girmesine neden olan antlaşma hangisidir?

-Yaş Antlaşması ( 1792 )

Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik fikrinin balkanlarda yayılmasını hızlandıran etken nedir?

-Fransa’nın yedi ada ve Arnavutluk kıyılarına yerleşmesi

Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesinin nedenleri nelerdir?

-Zayıf durumda olan Osmanlı’dan toprak almak

-Akdeniz’e hâkim olarak İngiltere’nin Hindistan sömürgelerine giden yolları kontrol altında tutmak

Nizam-ı Cedit Ordusu, ilk başarısını kimlere karşı nerede kazanmıştır?

-Fransa’ya karşı Mısır’da

Fransa’nın Mısır’dan çekilmesinin nedenleri nelerdir?

-Fransız donanmasının İngiltere tarafından yakılması

-Fransız ordusunun Akka’da Nizam-ı Cedit ordusuna yenilmesi

-Fransa’da ortaya çıkan iç karışıklıklar

Fransa hangi anlaşma ile Mısır’dan çekilmiştir?

-El-Ariş Antlaşması

Rus donanması hangi olay nedeniyle ilk defa Boğazlardan geçerek Akdeniz’e inmiştir?

-Fransa’nın Mısır’ı işgali

18. yüzyıl ıslahatçıları kimlerdir?

-III. Ahmet

-I. Mahmut

-III. Mustafa

-I. Abdülhamit

Not: Nizam-ı Cedit Ordusu

-Batı tarzında kurulan ilk Osmanlı ordusudur.

Abukir Limanı

-İngiliz donanması Napolyon donanmasını Abukir Liman’ında yakılmıştır.

18. yüzyıl ıslahatçılarının genel özellikleri nelerdir?

-Islahatlar Avrupa örnek alınarak yapılmıştır.

-Askeri ıslahatlara öncelik verilmiştir

-Duraklama Dönemi ıslahatlarına oranla daha köklüdür.

-Islahatlar yapan kişinin ömrüyle sınırlı kalmıştır.

-Halka indirgenememiştir

-Islahatların gerçekleşmesinde padişahlar ve devlet adamları etkili olmuştur.

-Islahatların gerçekleşmesinde yabancı uzmanlardan faydalanmıştır

18. yüzyılda hangi alanlarda ıslahat yapılmıştır?

-Askeri

-Ekonomi

-Bilim

-Kültür

-Teknik

Lale Devri hangi dönemi kapsar?

-1718 Pasarofça Antlaşması ile 1730 Patrona Halil İsyanına kadar geçen dönemi kapsar

Lale Devri hükümdarı ve sadrazamı kimdir?

-III. Ahmet – Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

Avrupa örnek alınarak yapılan ilk ıslahatlar hangi dönemdedir?

-18. Yüzyıl – Lale Devri

Avrupa’da ilk geçici elçilik hangi dönemde nerede açılmıştır?

-Lale Devri – Paris

Osmanlı Devleti’nde Paris’e gönderilen ilk geçici elçi kimdir?

-Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet

Osmanlı tarihinde teknik alanda gerçekleştirilen ıslahat hangisidir?

-İlk özel Türk matbaasının açılması

İlk özel Türk Matbaası hangi dönemde kimler tarafından kurulmuştur?

-Lale Devrinde – İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından kurulmuştur.

Not: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

-Lale Devrinin ünlü sadrazamıdır. Patrona Halil İsyanı ile idam edilmiştir

28 Mehmet Çelebi

-Osmanlı tarihinin ilk geçici elçisidir

Matbaada ilk basılan eserin adı nedir?

-Van Kulu Lügatı

Çiçek aşısı ilk kez hangi dönemde kullanılmıştır?

-Lale Devri

Lale Devrinde Paris, Viyana, Varşova, Moskova gibi Avrupa elçilikler neden açılmıştır?

-Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek

-Avrupa’daki bilim teknik ve sosyal alandaki gelişmelerden zamanında haberdar olmak

Lale Devrinde açılan matbaada dini kitapların basılmasının yasaklanmasının nedeni nedir?

-Kuran-ı elde yazan hattatların işsiz kalmaması

Lale Devrinin ünlü nakkaşı kimdir?

-Levni

Lale Devrinin Ünlü şairi kimdir?

-Nedim

Not: Nedim

-Lale Devrinin ünlü şairi olup Patrona Halil İsyanı ile idam edilmiştir.

Osmanlı Tarihinde ilk fabrikalar nerede ve hangi dönemde kurulmuştur?

-Lale devri

-İznik ve Kütahya ( çini fabrikası )

-Yalova ( Kâğıt Fabrikası )

-İstanbul ( Kumaş Fabrikası )

Lale Devri’nde gerçekleştirilen yenilikler nelerdir?

-Paris, Viyana ve Moskova gibi Şehirlere geçici elçilikler açılmıştır

-Yeniçerilerden ilk itfaiye örgütü ( Tulumbacı Ocağı ) kurulmuştur

-İlk çiçek aşısı uygulanmıştır.

-İlk özel matbaa kurulmuştur.

-Fabrikalar açılmıştır.

-Tercüme odaları kurulmuş ve doğu eserleri Türkçeye çevrilmiştir.

-Mimari alanda Barok, Rokoko tarzları kullanılmıştır.

-Kütüphaneler açılmıştır.

Osmanlı Devleti’nde Batı tarzı ilk mimari eser hangisidir?

-III. Ahmet Çeşmesi

Not: İbrahim Müterrefika

Osmanlıda ilk özel Türk matbaasını kurmuştur.

Matbaa

-Osmanlı tarihinde Batı’dan getirilen ilk teknik araç matbaadır

Lale Devrine son veren Patrona Halil İsyanının nedenleri nelerdir?

-Zevk, İsraf ve eğlencenin giderek artması

-Sadrazam Nevşehir Damat İbrahim Paşa’nın yakınlarını önemli memurluklara getirilmesi

-İran savaşlarında yenilgi alınması

Patrona Halil İsyanında birçok köşk ve bahçe yıkılırken isyancıların matbaaya dokunmaması neyin göstergesidir?

-İsyanın yeniliklere karşı değil, yöneticilerin keyif tutumlarına karşı gerçekleştiğini

Lale Devrinde matbaanın kurulmasının sonuçları nelerdir?

-Kültürel hayat canlılık kazanmıştır

-Kültürel alanda Avrupa ile etkileşim yaşanmıştır

-Islahat hareketleri gelişme göstermiştir.

-Kitap ve gazeteler yaygınlaşmıştır

Fransa’ya verilen kapitülasyonları sürekli hale getiren Osmanlı padişahı kimdir?

-I. Mahmut

I. Mahmut Döneminde askeri alanda yapılan ıslahatlar kim tarafından gerçekleştirilmiştir?

-Kont dö Boneval ( Humbaracı Ahmet Paşa )

Osmanlı Tarihinde teknik anlamdaki ilk askeri okul hangi padişah döneminde açılmıştır?

-I. Mahmut Döneminde

Gerileme Döneminde subay yetiştirmek için açılan ilk askeri teknik okul hangisidir?

-Hendesehane

I. Mahmut Döneminde gerçekleştirilen ıslahatlar nelerdir?

-Humbaracı ve topçu ocakları ıslah edilmiş

-Subay yetiştirmek içim ilk teknik okul olan hendesehane açılmıştır

-Ordu bölük, alay, tabur, şeklinde düzenleme yapılmıştır

-Devlet işleri sadrazam konağında görüşülmeye başlanmıştır.

III. Mustafa Döneminde yapılan Islahatları gerçekleştirenler kimlerdir?

-Baron de Tot

-Koca Ragıp Paşa

Mühendishane-i Bahri Hümayun ( Deniz Mühendishanesi ) kimin döneminde kurulmuştur?

-III. Mustafa

III. Mustafa Döneminde geçekleştirilen Islahatlar nelerdir?

-Sürat Topçuları Ocağı kurulmuştur.

-Topçu ve istikham okulları islah edilmiştir

-Deniz subayı yetiştirmek amacıyla Mühendishane-i Bahri Hümayun kurulmuştur

-Fransa’dan astronomi ve matematikle ilgili eselerler tercüme edilmiş

-Ekonomik alanda düzenlemeler yapılmıştır

-Yerli malı kullanımı teşvik edilmiştir

Osmanlı Devleti’nde ilk iç borçlanma ( Esham Sistemi ) kimin döneminde gerçekleşmiştir?

-III. Mustafa

I. Abdülhamit Döneminde ıslahatlara öncülük eden devlet adamları kimlerdir?

-Cezayirli Hasan Paşa

-Halil Hamit Paşa

Ulufe alım – satımı ilk kez kimin döneminde yasaklanmıştır?

-I. Abdülhamit

Cülus Bahşişi ilk kez hangi dönemde kaldırılmıştır?

-I. Abdülhamit Döneminde

I. Abdülhamit Döneminde gerçekleştirilen ıslahatlar nelerdir?

-Lağımcı, humbaracı ve sürat topçuları ocağı ıslah edilmiştir

-Yeniçeri sayımı yapılmıştır

-Yeniçeri Ocağı’na usulsüz asker alımı yasaklanmıştır

-İstihkam okulu açılmıştır

-Ulufe alım – satımı yasaklanmıştır

-Cülus bahşişi kaldırılmıştır

-Yerli malı kullanımı teşvik edilmiştir

III. Selim yapacağı ıslahatlara uygun ortamı sağlamak için önce hangi uygulamaları yapmıştır?

-Türk ve yabancı uzmanlara lahiyalar ( raporlar ) hazırlatmıştır

-Meşveret Meclisi’ni ( Danışma Meclisi ) oluşturmuştur.

Osmanlı Devleti’nde ilk kez köklü düzenlemeler yapan padişah kimdir?

-III. Selim

III. Selim Döneminde ıslahatların genel adı nedir?

-Nizam-ı Cedit

Osmanlı tarihinde Avrupa tarzında kurulan ilk ordunun adı nedir?

-Nizam-ı Cedit Ordusu

Nizam-ı Cedit Ordusu’nun ihtiyaçlarını karşılamak içim kurulan hazineye ne ad verilmiştir?

-Nizam-ı Cedit Hazinesi

Nizam-ı Cedit Ordusu’nun eğitimi için hangi kışlalar açılmıştır?

-Levent ve Selimiye Kışlaları

Osmanlı Devleti’nde sürekli elçilikler kim döneminde ve nerede açılmıştır?

-III. Selim Döneminde Londra’da

Not: İlk geçici Elçi 28 Mehmet Çelebi Paris ( Lale Devrinde )

Osmanlı Devletinin ilk sürekli elçisi kimdir?

-Yusuf Ağah Efendi

III. Selim Döneminde kara subayı yetiştirmek için açılan okul hangisidir?

-Mühendishane-i Berri Hümayun ( Kara Mühendishanesi )

Osmanlı Devleti’nin ilk daimi elçilikleri hangi Avrupa kentlerinde açılmıştır?

-Londra

-Paris

-Viyana

-Berlin

-Petersburg

Osmanlı Devleti’nde III. Selim Döneminde okullarda okutulması zorunlu olan ilk resmi yabancı dil hangisidir?

-Fransızca

Osmanlı Devleti’nde ilk devlet matbaası hangi dönemde açılmıştır?

-III. Selim Döneminde ( Matbaa-i Amire )

Not: İlk matbaa ( Özel ) Lale Devrinde

Not: III. Selim

-Gerileme Döneminin son, Dağılma Döneminin ilk padişahıdır

Not: I. Mahmut

-Batı tarzında askeri alanda ilk ıslahatlar I. Mahmut döneminde yapılmıştır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 1 Ağustos 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın