Kpss Sözlük


Kollegyum

Kollegyum

Kollegyum: Panele oldukça benzeyen ancak paneldekinin aksine 2 farklı panel grubunun yer aldığı tekniktir. Birinci grup uzmanlardan ikinci grup ise öğrencilerden oluşur. Öğrenci grubu konuyu..
KPSS Eğitim Bilimleri Konuları, Kpss Sözlük17 Şubat 2013
Lateral Düşünme

Lateral Düşünme

Kişilerin sorunlara farklı yönlerden bakabilmeyi ve geniş düşünebilmeyi öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan düşünme biçimidir. Lateral düşünce, klasik düşünce kalıplarının dışına çıkmaktır. Bu düşünme biçimine uygun kullanılabilecek..
KPSS Eğitim Bilimleri Konuları, Kpss Sözlük15 Şubat 2013
AKINCILAR

AKINCILAR

AKINCILAR: Sınır boylarında oturan Türklerden meydana gelen hafif süvari kuvvetleriydi. Başlıca görevleri; ordunun keşif hizmetlerini görmek, kaçan düşmanı kovalamak, düşmanı oyalamaktı..
KPSS Eğitim Bilimleri Konuları, Kpss Sözlük13 Şubat 2013
BEYLERBEYİ

BEYLERBEYİ

BEYLERBEYI: Eyaletin ve eyalet divanının başıydı. Hizmetinde KAPU HALKI denilen çok sayıda görevli ve asker bulunurdu. Beylerbeyi tayini çıktığında kapuhalkını da beraberinde götürürdü..
KPSS Eğitim Bilimleri Konuları, Kpss Sözlük13 Şubat 2013