KPSS Eğitim Bilimleri Konuları


Refleksler

Refleksler

Eğitim Bilimlerinde kullanılan refleksler konusunu içerir. Refleksler: Refleksler istemsiz ve bilinçsiz motor davranışlardır. Orta beyin ve omurilik tarafından yönetilir. İnsanlar doğum anında iki tür refleksle dünyaya..
Arşiv, KPSS Eğitim Bilimleri Konuları24 Mayıs 2014
GELİŞİMİN İLKELERİ

GELİŞİMİN İLKELERİ

Gelişim düzenli ve sıralı ilkelere sahiptir. Bu sıralar aşağıda yer almaktadır bunlardan bazılarını ise detaylandıracağız. Gelişimde belli yönler vardır. Gelişim süreklidir, birikimlidir ve belirli aşamalarda..
Arşiv, KPSS Eğitim Bilimleri Konuları21 Mayıs 2014
Betimsel Yöntem

Betimsel Yöntem

Gelişimde önemli olabilecek değişkenler arasındaki ilişkilerin saptanmasıdır. Enlemesine (kesitsel) ve uzunlamasına (boylamsal) olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilir. Enlemesine (kesitsel) araştırmalar: Gelişimsel özelliklerin farklı gruplar açısından..
Arşiv, KPSS Eğitim Bilimleri Konuları9 Mayıs 2014
Lotus Çizelgesi

Lotus Çizelgesi

Geniş konuları bileşenlerine ayırarak incelenebilir ve önceliklendirilebilir hale getirmeye yarayan analitik (çözümsel) bir araçtır. Verilen konu başlığıyla ilgili yeni alt başlıklar oluşturabilmek için bir düşünce..
Arşiv, KPSS Eğitim Bilimleri Konuları2 Mayıs 2014
Psikoloji Kuramları

Psikoloji Kuramları

Bu yazıda Psikoloji kuramlar ele alınmış olup genel olarak ; Hümanistik (insancıl kuram), Biyolojik kuram, Yapısalcılık, Gestalt (Bütüncül kuram), İşlevselcilik, Psikoanalitik kuram, Davranışçı yaklaşım, Bilişsel..
Arşiv, KPSS Eğitim Bilimleri Konuları26 Nisan 2014