Yapılandırılmış Grid(ızgara) Öğrenciler her yeni konuyu mevcut bilgilerle ilişkilendirmeli ve bu şekilde düşünmeye teşvik edilmelidir. Bu sebepten bu amaca yönelik, öğrencilerin bilişsel yapısına ışık tutan, anlamlı öğrenmeyi ölçmeyi ölçmeye yönelik bir teknik, öğretmenler için önemlidir. Yapılandırılmış grid, anlamlı öğrenmeyi sağlaması, öğrencinin bilişsel yapısındaki kavram yanılgılarını ve bilgi ağındaki eksiklik veya aksaklıkları ortaya koyması açısından önemli bir ölçme değerlendirme tekniğidir. ( johnstone ve diğ., 2000, Aktaran Bahar,2008)

  • Bu tekniğin en önemli amacı, öğrencilerin bilgi seviyesini, eksikliklerini ve kavram yanılgılarını tespit etmektir.
  • Bu teknikte öğrencilerin seviyelerine uygun olarak 9-12 gibi birkaç kutucuktan oluşan bir tablo hazırlanır ve tablodaki her bir kutucuk sıra ile numaralandırılır.
  • Öğretmen konu ile ilgili soru hazırlar ve sorunun yanıtını rasgele kutucuklara yerleştirir.
  • öğrencilerden her soru için doğru kutucuğu bulmalarını ve kutucuk numaralarını mantıksal ve işlevsel olarak sıralamaları beklenir.
  • öğrenci tarafından verilen cevaplar o konudaki bilgi eksikliğini, kavramsal bağları veya yanlış kavramları gösterir.

Avantajları:

  • öğrencilerin konu ile ilgili kavram yanılgılarını, bilgi eksiklerini ve yanlış öğrenmelerini ortaya çıkarır.

Yapılandırılmış Grid örnekleri:

örnek 2

 

 

çalışmanın pdf halini buradan indirebilirsiniz