PİAGET’E GÖRE DİL GELİŞİMİ AŞAMALARI

yorumsuz
50.606


1. Agulama Dönemi:

Bu dönem doğumdan başlayarak 12. ayın sonuna kadar olan zaman diliminde yaşanmaktadır. Kendi içinde üç farklı aşamaya ayrılır:
-Ağlama evresi(0-2 ay): Bebekler bu dönemde ağlarken bilinçsizce, ileride konuşmanın alt yapısını oluşturacak olan bazı sesler çıkarırlar.
-Babıldama evresi(2-6 ay): Bebekler bu dönemde ünlü ve ünsüz harfleri bir araya getirip sıraya koyarak çeşitli sesler çıkarırlar. Bu evrede çıkarılan sesler genellikle iki hecelidir. Örneğin; ba-ba, ma-ma vb gibi.
-Çağıldama(Heceleme) Evresi(6-12 ay): Bu dönemde üç heceli kelimeler de telafuz edilebilir ancak evrenin başında telafuz edilen kelimelerin anlamları bilinmemektedir. Yani kavram gelişimi söz konusu değildir.

2. Tek Sözcük Dönemi(12-18 ay):

Konuşmada kritik dönemdir. Çocuk ilk anlamlı sözcükleri söyler. Çocuk çevreyi keşfetmeye yönelmiştir. Tek sözcüklerle çok şey anlatılmak istenir. Çocuk tek sözcükle farklı anlamlar üretir. Buna morgem denir. Bu dönemde çocukta kavram gelişimi görülür.
Kavram gelişimi; çocuğun duyu organlarıyla aldığı bilgiyi, nesnelerin zihinsel tasarımına dönüştürmeişidir. Bu dönemde gelişen bir diğer ifade ise alıcı ve ifade edici dildir. Çocukta kavrama, sözcük üretiminden önce gelişir. Örneğin; 18 aylık bir çocuğa“attaya gidelim. ” dediğinde bunun anlamını alacak ve hazırlanacak, fakat kendisi “attaya gidelim. ” anlamınıdüzgün bir cümle kurarak ifade
edemeyecektir. Yani söyleneni kavrayabilecek (alıcı dil) ancak cevabı üretmekte zorluk zorluk (ifade edici dil) çekecektir.

3. Telegrafik Konuşma Dönemi(18-24 ay):

Çocuklar bu dönemde iki kelimeyi bir arada kullanırlar. Bunlardan biri isim diğeri ise fiil ya da sıfattır. Çocuk bütün düşündüklerini ya da cümlenin tamamını iki kelimeye yansıtır ve ifade etmeye  çalışır.  Sözcüklerin birleştirilmesi dönemidir. Kullanılan kelime sayısı artar. İki kelime peş peşe söylenerek anlamlı sözcükler oluşturulur. “anne su” , ”baba geldi” gibi. Kelimeler arasında bağlaç kullanılmadan sözcükler kullanılır.

4. İlk Gramer Dönemi(24-72 ay):


24 ile 72 ay arasında yaşanır. Yani beş altı yaşlarına kadar bu dönem tamamlanmış olur. Bu dönemin sonunda çocuklar gramer yapılarını da kullanarak cümle kurabilir. Kelime hazneleri genişler.
-Aşırı kurallaştırma
-Eksik kurallaştırma
Ben Merkezci dil ve Toplumsallaşmış Konuşma Çocukların başkalarının bakış açısını göz önüne almaksızın, kendi duygu ve düşüncelerini referans alarak gerçekleştirdikleri konuşmalar, ben merkezci dil veya benmerkezci konuşma olarak nitelendirilir. Ör: Gökhan ile annesi oyun oynamaktadır.
Gökhan: Anne bana, “oğlum ne yapıyorsun?” diye sor.
Anne: Oğlum ne yapıyorsun?
Gökhan: Gemi yüzdürüyorum
Gökhan: Şimdi de “nereye gidiyorsun?” diye sor
Anne: Nereye gidiyorsun?
Gökhan: Anneanneme gidiyorum

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , ,
Eklenme Tarihi: 7 Mayıs 2011

Konu hakkında yorumunuzu yazın