Bilişsel Davranışlar

yorumsuz
5.779


Zihinsel süreçlerle ilgili davranışlardır.
Bloom’a göre bilişsel alan davranışları aşamalı bir şekilde basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru bir sıra halindedir. Bu sıralama (taksonomi) şöyledir:

Bilgi: Bilgiyi olduğu gibi tekrar etmektir. Öğrenme, hatırlama, tanıma… Bu düzeyde öğrenci kendinden bir şey katmaz.

Örnek: Ağırlık ölçülerini söyleme, Karadeniz bölgesinde yetişen tarımsal ürünler bilgisi , program geliştirmedeki temel kavramları hatırlayabilme

Kavrama: Bilgiyi kendi cümleleri ile ifade etme, kendisine ait örnekler vermektir. Kavrama düzeyinde kazanılan davranışların öğrenci tarafından özümsenmesi, kendisine mal edilmesi, anlamının yakalanması söz konusudur.
Örnek: Dilbilgisi kurallarını kavrayabilme, okuduğu bir parçayı yorumlayabilme, Türkiye’nin nüfus artışı ile ilgili verileri yorumlayabilme, Okuduğu bir metne başlık bulabilme, bir yazının ana fikrini söyleme.

Uygulama: Bilgileri yeni bir sorunun çözümünde kullanmak, bilgileri yeni duruma uygulamaktır. Bu düzeyde öğrencinin bilgi ve kavrama basamağında kazandığı davranışlara dayanılarak kendisinden yeni bir sorunu çözmesi istenmektedir.
Örnek: Bir kişinin tansiyonunu ölçme, üçgenin alanını hesaplayabilme, Coğrafya dersinde yaşadığı ilin haritasını çizebilme, kimya dersinde verilen deneyi yapabilme, fizikle dersinde kuvvetle ilgili problemleri çözebilme

Analiz ( Çözümleme ) : Parçalara ayırma, parçalar arasındaki farklılıkları bulma, benzerlik – farklılık ve ilişkileri saptamaktır. Birey durumu kendisi çözümler. Başkasının bilgilerini tekrarlamaz. Akıl yürüterek sonuca ulaşır.

Örnek: Farklı eğitim programlarını kıyaslayabilme,cümleyi öğelerine ayırabilme, kimya dersinde doğal bir bileşiği elementlerine ayırabilme

Sentez (Birleştirme): Çözümlemenin  karşıtıdır. Küçük parçaları birleştirerek yeni bir şey ortaya çıkarmaktır. Orijinal bir fikir üretmek anahtar kavramdır. Kişi, yeni fikirler ekleyerek yeni şeyler ortaya çıkarır.

Örnek: Yeni bir eğitim programı hazırlayabilme, özgün bir kompozisyon yazabilme, 7 ile bölünebilme için yeni bir bölünme kuralı meydana getirme

Değerlendirme: Bir ürünü belli ölçütlere göre eleştirmektir. Bu değerlendirme sentez sonucuna; iç ve dış ölçütlere göre yapılır.

Örnek: Bir eğitim programını program tasarısı hazırlama sürecinde yapılması gerekenlere göre eleştirebilme, bir köşe yazısını belirli ölçütlere göre eleştirebilme

 

ANAHTAR KAVRAMLAR TABLOSU
BİLİŞSEL ALAN
Bilgi Bilgiyi hatırlatma, tanıma, aynen aktarma
Kavrama Bilgiyi yorumlama, açıklama, çevirme, yordama, yeniden kelimelere dökme, tahmin etme
Uygulama Bilgiyi transfer etme, kullanma
Analiz Öğelere ayırma, sınıflandırma, ilişki kurma, inceleme
Sentez Yeni bilişsel içerik oluşturma, tasarım, yaratma, özgünlük
Değerlendirme İç ve dış ölçütler açısından değerlendirme, hüküm verme
DUYUŞSAL ALAN
Alma Tepki vermeden uyarıcıların farkında olma, dikkat etme
Tepkide bulunma Uyarıcılara karşı tepki verme, ilgili olma
Değer verme Uyarıcılar arasında seçici olma, bazı uyarıcılara önem verme, başka bilgi ya da değerlere kıyasla tercihte bulunma
Örgütleme Değerleri kendi değerleriyle birleştirme, organize etme
Kişilik Haline Getirme (Niteleme) Karakter haline gelme, dünya görüşü olarak ortaya koyma, yaşam felsefesine dönüştürme
DEVİNİŞSEL ALAN
Algılama(Uyarılma) Psikomotor hareket olmadan olayı zihinsel olarak algılama, beceri birimlerinin farkına varma
Hazırlık (Kurulma) Yapılacak harekete zihinsel, duygusal ve psikomotor olarak motive olma, bedensel olarak hazır olma
Kılavuz Denetiminde Yapma Yapılacak işi rehber denetiminde yapma
Mekanikleşme Rehbere ihtiyaç duymadan kendi kendine yapma
Beceri Haline Getirme Kendi kendine takılmadan, tereddüt etmeden yapma, istenen standartlarda gerçekleştirebilme
Uydurma Öğrenilen bir şeyi yeni duruma uygulama, pratik kazanma
Yaratma Orjinal bir beceri veya ürün ortaya koyma

 

 

Not: içerik oguzhanhoca.com’a aittir
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , ,
Eklenme Tarihi: 15 Mart 2012

Konu hakkında yorumunuzu yazın