Eğitim programının özellikleri

yorumsuz
5.075


Evet bu konumuzda eğitim programının özelliklerinden bahsedeceğiz (işlevsellik, çerçeve olması, esneklik, uygulanabilirlik, bilimsellik, dinamiklik)

Eğitim Programının Özellikleri

İşlevsel Olmalı (Görevsel Olmalı):

Konu ve etkinliklerin gerçek yaşamda yeri olmalı. İşe yaramalı, fonksiyonel ve günün koşullarına uygun olmalı. Öğrencilerin ilgi-ihtiyaç – yetenek ve seviyeleri göz önüne alınarak hazırlanmalı.

ÖRNEK: Mesleki teknik eğitimde, elektronik bölümü için hazırlanan program bu meslek için gerekli olan bilgi ve becerileri bireylere kazandırmalı, mesleki hayatlarında onların işine yaramalıdır.

NOT: Programın işlevsellik özelliği öğretim ilkelerinden yaşama dönüklük ilkesi ile alakalıdır.

2) Çerçeve Olmalı

İyi bir program öğretim sürecindeki etkinliklere ve konulara genel hatlarıyla yer vermeli. Programdaki ana çizgi bütün ülke okullarında aynı olmalıdır.

ÖRNEK: Bütün ilköğretim 6.sınıf Matematik dersinde genel başlıkların aynı olması çerçeve ile ilgilidir.

3) Esneklik Olmalı:

Program ana hatlarıyla belli olmakla birlikte ayrıntıların belirlenmesinde bölgenin özellikleri ve öğrencilerin özellikleri göz önüne alınarak esneklik sağlanmalı dır.

ÖRNEK: 6.sınıf sosyal bilgiler dersinin “ülkemizin kaynakları” ünitesinde Antalya’da görev yapan bir öğretmenin turizmle ilgili, Zonguldak’ta görev yapan bir öğretmenin ise madencilikle ilgili örneklere ağırlık vermesi

ÖRNEK: İlköğretim 3.sınıfı okutan bir sınıf öğretmeninin, öğrencilerinin 2.sınıfla ilgili davranışları kazanmadığını fark edip uyguladığı 3.sınıf programını 2.sınıf programıyla desenlemesi

4) Milli Eğitimin Amaçlarına Uygun Olmalı

Milli Eğitimin amaçlarını öğrenim süresi içinde gerçekleştirebilir yapıda, ait olduğu ulusun toplumsal ve kültürel değerleri ile uyum içinde olmalıdır.

ÖRNEK: Ülkemizdeki programların Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmek üzere hazırlanmış olması

5) Uygulanabilir ve Uygulayıcılara Yardımcı Olmalı

Programlar bilimsel, ekonomik ve toplumsal yapı ile çelişmeyen nitelikte aynı zamanda uygulayıcısı olan öğretmenlere rehberlik edecek biçimde açık, anlaşılır ve uygulanabilir olmalı. Kullanışlı ve gerçekçi bir biçimde düzenlenmelidir.

ÖRNEK: Matematik dersinde eğimin hesaplanmasıyla ilgili bir kazanımın sağlanması için öğrencilerin İtalya’daki Pisa kulesine götürülmesi gibi bir etkinlik uygulanabilirliğinin çok az olması nedeniyle ülkemizdeki bir programda yer alamaz.

6) Değişmez ve Genel Olmalı

Eğitim programlarının ana hatları ve temel işlevleri değişmez özelliğe sahiptir. Programın esnekliği, programın amaçlarını ve temel işlevlerini değiştirmez. Bu yüzden ki programlar tüm bireyler için geçerli olacak nitelikte ögeler içerir.

ÖRNEK: 19 Mayıs tarihini içine alan hafta tüm Türkiye’de gençlik haftası olarak yer alır. Bu amaçla gerçekleştirilen etkinlikler aynı zaman diliminde ve aynı amaca dönük gerçekleştirilir.

7) Bilimsel Olmalı

Eğitim programları bilimsel ilkelere göre hazırlanmalı ve bilimsel sürece göre uygulanmalıdır. Ayrıca iyi bir eğitim programı bilimsel bilgiyi de kullanarak öğrencilerin bütün alanlardaki gelişimini destekleyici nitelikte olmalıdır.

ÖRNEK: Ülkemizde kullanılan yeni ilköğretim programlarının öğrenci merkezli anlayışı benimsemesi bilimsel araştırmalar neticesinde ve bilimsel sürece bağlı olarak gerçekleşmiştir.

8) Yenilenebilir (Dinamik) Olmalı

İyi bir eğitim programının ulusal ve uluslararası arenadaki değişimlere dayalı olarak yenilenebilmesi gerekir. Gelişmeler sürekli takip edilmeli ve programlara yansıtılmalıdır.

ÖRNEK: Eğitim programlarında yapılan tüm değişiklikler programların dinamiklik özelliğine örnektir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 15 Ağustos 2012

Konu hakkında yorumunuzu yazın