Eğitim Türleri

yorumsuz
5.494


Formal eğitim ve informal eğitim olmak üzere iki tür eğitim vardır.


1- Formal Eğitim:
Okulda ve eğitim kurumlarında verilen eğitimdir.

Özellikleri:

 • Uzmanlarca profesyonelce yürütülür.
 • Planlı ve programlıdır.
 • Gelişimin yönü bellidir ve olumlu davranışlar kazandırmak esastır.
 • Kurumsal yapısı (belirli bir ortam) vardır.
 • Kontrollüdür.
 • Öğretim yoluyla gerçekleştirilir.
 • Belirli aşamalarında ve sonunda değerlendirme vardır.
 • Formal eğitim kendi içinde ikiye ayrılır.

i) Örgün eğitim: Okul eğitimidir. Birbirini takip eden kesitlerden örülmüş eğitim türüdür.

Belirli bir yaş grubundaki bireylere, Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir.

Eğitim basamakları birbirinin önkoşuludur. Örgün eğitim basamakları;

 • Okul Öncesi Eğitim (72 ay öncesi eğitimi)
 • İlköğretim (6-14 yaş arası çocukların eğitim ve öğretimi)
 • Ortaöğretim (İlköğretim sonrasındaki en az 4 yıllık eğitim)
 • Yükseköğretim (Ortaöğretim sonucundaki en az 2 yıllık eğitim)

ii) Yaygın Eğitim: Her yaş grubuna yayılmış olan eğitim dir.

Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, bu sistemin herhangi bir basamağından ayrılmış olan ya da örgün eğitime devam edip bir meslek kazanmak isteyen bireylere, kendi ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda verilen eğitimdir.

 • Halk Eğitim Merkezleri
 • Hizmet İçi Eğitim
 • Kurslar (ÖSS ,KPSS vb.)
 • Çıraklık Okulları

SARGIN EĞİTİM: Sargın eğitim, örgün ve yaygın eğitim dışında kalan, bireylerin günlük yaşamda içinde belli bir eğitim almadan kendiliğinden gerçekleştirdiği öğrenme faaliyetleridir.

Örnek: Bireyin kendiliğinde çorap, halı ve kilim örmeyi öğrenmesi.
HİZMETİÇİ EĞİTİM: Kişilerin hizmetteki verim ve etkinliklerinin artırılmasını, gelişmeye yol açan bilgi, beceri ve tutumların zenginleştirilmesini amaç edinen ve kurumların genel çalışma düzenini sürekli olarak etkileyen eğitimdir.

 

HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM: Kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmaya hak kazanmış ancak henüz işe başlamamış bireylere yapacakları işi pekiştirmeleri için verilen eğitimdir.

 

HALK EĞİTİMİ: Yetişkinlerin hayat standartlarını yükseltmek, sorunlarını çözebilmelerine ve yaşadıkları toplumun kalkınmasına katkıda bulunmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen eğitimdir.

 

İŞBAŞINDA EĞİTİM: Herhangi bir işte çalışan bireylerin, çalıştıkları iş ortamından ayrılmadan işle ilgili gelişmeleri öğrendikleri eğitimdir.

FORMAL EĞİTİM
İNFORMAL EĞİTİM
Planlı ve programlıdır.
Planlı – programlı değildir.
Varılmak istenen hedefler önceden belirlenmiştir.
Doğal ortamda kendiliğinden oluşur.
Belli bir ortam,  mekan ve zaman gerektirir.
Yer,  mekan, ortam ve zaman önceden belirli değildir.
Amaca yönelik olarak hazırlanmış ders araç ve gereçleri kullanılır.
Profesyonelce hazırlanmış ders araç ve gereçleri yoktur.
Ölçme ve değerlendirme süreci belirlidir.
Süreç içerisinde ölçme ve değerlendirme yapılmaz.
Eğitim profesyonel (özel öğretici) kişiler tarafından yapılır.
Öğreticiler profesyonel değildir.
Eğitim sürecinin sonunda katılımcılara belge verilir.
Eğitim süreci bir belgeyle sonuçlandırılmaz.
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 6 Ocak 2012

Konu hakkında yorumunuzu yazın