Eğitimin İşlevleri

yorumsuz
1.312


Bireysel İşlevi
Bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmek ve bunu gerçekleştirmesi için bireye uygun ortamlar hazırlamak
Sosyal
İşlevi
Bireyin topluma uyumunu sağlamak, sosyal gelişime hazırlamak, sosyal ilişkileri ve becerileri geliştirmek
Ekonomik İşlevi
Üretici ve bilinçli tüketici yetiştirmek, toplumsal kalkınmayı gerçekleştirmek, iş ve insan gücü planlaması yapmak
Kültürel İşlevi
Kültürel değerleri benimsetmek, korumak, geliştirmek ve aktarmak (Kültürel işlev sosyal işlev içinde de yer alır.)
Felsefi
İşlevi
Yeni düşünce biçimleri ve bakış açıları geliştirmek. Çok yönlü düşünen, araştıran ve sorgulayan birey yetiştirmek
Siyasal
İşlevi
Fırsat ve imkan eşitliği sağlamak, iyi insan ve iyi vatandaş (bilinçli ve duyarlı) yetiştirmek
Gizil
İşlev
Eş seçme, tanıdık sağlama, statü kazandırma, işsizliği geçici önleme (Eğitim sürecinde
yer alan bireyler eğitimleri devam ettiği sürece işsiz olarak değerlendirilemez. Dolayısıyla
eğitim bu yönüyle işsizliği geçici olarak önlemiş olur.)
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 6 Ocak 2012

Konu hakkında yorumunuzu yazın