Gösterip Yaptırma Yöntemi

yorumsuz
3.855


Öğrenciye ne yapılacağının söylenmesinin yetersiz kaldığı,nasıl yapılacağını da
gösterilmesi gerektiği durumlarda kullanılır.İşlem sırası anlatılırken kelimeler kullanılır
’kifayetsiz kalıyorsa’ nasıl anlatılacak ‘sözlenmenin yetersiz kalması’ durumunda
nasıl işlenecek. Bir işlemin uygulanmasını, bir sürecin işleyişini, bir araç gerecin
çalıştırılmasını önce gösterip açıklama (açıklayarak gösterme) sonrada öğrenciye
alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur.

Kullanımı

 • Bir konuya ilişkin bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için gerekli uygulamaların yapılması aşamasında kullanılır. Bir yöntem daha çok uygulama düzeyindeki davranışların ve psikomotor becerilerin kazandırılmasında kullanılır. Öğrenci katılımının zorunlu olduğu durumlarda kullanılır.
 • Gösterip yaptırma yönteminde kazandırılacak beceriler(bir işlemin uygulanması, bir araç gerecin çalıştırılması)öncelikle öğretmen tarafından gösterip açıklanmasıdır.
 • Bu aşamadan sonra öğrenciye yeterli zaman ve tekrar olanağı verilmelidir.
 • Kullanılacak araç-gereçler ve materyaller önceden öğretmen tarafından hazırlanmalıdır.
 •  Öğrencilerin hepsinin gösteriyi görüp izleyebilecekleri bir ortam hazırlanmalıdır.
 • Gösteriler sırayla ve aşamalı olarak gerçekleştirilmeli, bir beceri tam anlaşılmadan diğerine geçilmemelidir. Öğretmen öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretirken öğrencilerin hataları anında düzeltilmelidir.

Özellikleri

İşlemin uygulanmasını, bir araç gerecin çalıştırılmasını gösterme ve açıklama öğretmen merkezli; alıştırma ve uygulama yapma işlemi öğrenci merkezlidir(Hem öğretmen hem öğrenci merkezlidir. İlk aşamada [açıklayarak gösterme]öğretmen, ikinci aşamada [öğrencinin uygulama yapması]öğrenci merkezlidir.).

 • Daha çok devinişsel (psiko-motor)becerilerin ve uygulama düzeyindeki davranışların kazanılmasında etkilidir.
 • Yaparak yaşayarak öğrenme temellidir.

Tıp fakültesinde yaraya dikiş atma hedefine ulaşmak isteyen bir öğretim üyesinin sınıfa bir kadavra getirip bir yarayı kendisi öğrencilerin önünde dikerken öğrencilere nasıl dikiş atıldığını anlatarak açıklaması ardından da öğrencilerden diğer yaraları dikmelerini istemesi bu yöntemin uygulanmasına örnektir.

Benzer biçimde bir Beden Eğitimi Dersi öğretmeninin diyaframdan nasıl nefes alınacağını önce kendisinin göstermesi sonrada öğrencilere teker teker yaptırması gösterip yaptırma yönteminin uygulanmasına örnektir.

Yararları

 • Yaparak yaşayarak öğrenme temelli olduğu için kalıcı öğrenmeler gerçekleşir.
 • Öğrenciler birçok duyu organını kullanma olanağı bulur.Bu nedenle etkili öğrenmeler gerçekleşir.Çünkü öğrenci ne kadar çok duyu organı ile öğrenme-öğretme sürecine katılırsa öğrenmeler o kadar etkili ve kalıcı olur.
 • Psikomotor (devinişsel)becerilerin ve uygulama düzeyindeki davranışların kazanılmasında en uygun yöntemdir

Sınırlılıkları

 • Çoğu zaman araç-gereç kullanımı zorunludur.
 • Maliyetlidir.
 • Zaman alıcıdır.
 • Her bir öğrencinin uygulama yapması gerekliliğinden kalabalık gruplarda etkili olarak kullanılamaz.
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 31 Aralık 2011

Konu hakkında yorumunuzu yazın