kpss güncel olaylar

1 yorum
1.798


Yazının sonundan  kaynağın orijinal halini indirmeyi ihmal etmeyiniz.

GÜNCEL OLAYLAR

• Cumhuriyet tarihimizin 6. referandumu 12 eylül 2010 tarihinde yapılmıştır. Halk anayasa değişikliğine %57.9 oranında oyla evet demiştir.
• Türkiye, kan ve Pakistan arasında imzalanan ve 1 Ocak 2009’da yürürlüğe giren ticaret anlaşması ECOTA’d ı r.
• Ülkemizde kamusal sermayeli mevduat bankaları, T.C. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası’dır.
• Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke ALMANYA, en çok ithalat yaptığı ülke RUSYA’dır.
• IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’dır.
• Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Org. Sebahattin Işık Koşaner’dir. Görevini 3 yıl boyunca sürdürecektir.
• Şu anda görevde olan Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’dır.
• Türkiye’de sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında ilk on il içerisinde İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Tekirdağ, Adana, Yalova ve Antalya yer alır.
• TBMM’de Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmuştur. Bununla beraber meclisteki ihtisas komisyonları sayısı 17 olmuştur.
• 2010 yılı Yatırım Planına göre, kamu yatırımlarından en yüksek payı alan sektör ulaşım olacaktır.
• 2009 Mart ayında IMF ile 20. Stand-by anlaşması imza la n mı ştı r.
• IMF ile yapılan Stand-by antlaşmaları için verilen niyet mektubunda Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Merkez Bankası Başkanının imzası bulunmalıdır.
• Açılması söz konusu olan Ermenistan sınır kapılarının adı; Alican Karayolu Sınır Kapısı ve Akyaka Demiryolu Sınır Kapısıdır.
• Türkiye Cumhuriyeti 60. Hükümet üyeleri:
* Başbakan: Recep Tayip Erdoğan
* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Taner Yıldız
* Aileden Sorumlu Devlet Bakanı: Selma Aliye Kavaf
* Adalet Bakanı: Sadullah Ergin
* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Ömer Dinçer
* Sanayi ve Ticaret Bakanı: Nihat Ergun
* Bayındırlık ve İskan Bakanı: Mustafa Demir
* Devlet Bakanı: Cevdet Yılmaz
* Devlet Bakanı: Egemen Bağış (Başmüzakereci)
* Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları: Bülent Arınç, Cemil Çiçek
* Dışişleri Bakanı: Ahmet Davutoğlu
* Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
* Ekonomiden Sorumlu D. Bakanı: Ali Babacan
* Milli’ Eğitim Bakanı: Nimet Çubukçu
* Devlet Bakanı: Hayati Yazıcı
* Devlet Bakanı: Mehmet Aydın
* Devlet Bakanı: Faruk Nafiz Özak
* Devlet Bakanı: Zafer Çağlayan
* Devlet Bakanı: Faruk Çelik
* MilIt Savunma Bakanı: Mehmet Vecdi Gönül
* Sağlık Bakanı: Recep Akdağ
* Ulaştırma Bakanı: Binali Yıldırım
* içişleri Bakanı: BeşirAtalay
* Tarım ve Köy İşleri Bakanı: Mehmet Mehdi Eker
* Kültür ve Turizm Bakanı: Ertuğrul Günay
* Çevre ve Orman Bakanı: Veysel Eroğlu

• Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, meclis dışından göreve atanmıştır.
• 2009 yılında Başmüzakerecilik görevini istanbul Milletvekili Egemen Bağış, Ali Babacan’dan devralmıştır. Egemen Bağış Devlet Bakanı olmuştur. Bununla beraber 2009 yılı itibariyle 26 bakanımız bulunmaktadır.
• 2010 yılı itibariyle 60. hükümet, 23. dönem meclis ve 11. Cumhurbaşkanı görev yapmaktadır.
• Türkiye’nin dış ticaret hacminin en yüksek olduğu ülke Almanya’dır.
• Ulusarası Para Fonu (IMF), CIA ve IMD World 2010 verilerine göre; ülkelerdeki toplam kamu ve özel sektörün yabancılara, yabancı para, mal ve hizmet karşılığı ödemesi gereken toplam dış borç miktarını gösteren dış borç sıralaması şu şekildedir:

1. Amerika Birleşik Devletleri
2. İngiltere
3. Almanya
4. Fransa
5. Hollanda
6. İrlanda
7. Japonya
8. İsviçre
9. İspanya
10. İtalya
• Türkiye dış borç sıralamasında dünyada 23. sırada yer almaktadır.
• Türkiye’nin iç borcunun millt gelire oranı % 29,81’dir.
• Türkiye’nin dış borcunun milli gelire oranı % 9.13’tür.
• Türkiye 51 ülkenin yer aldığı iç borç sıralamasında 22. sırada yer alır.
• Türkiye’nin 2009AB tanımlı borç stokunun milltgelire oranı 45.4’tür. Bu oran Maasrict Kriterlerine göre enfazla %60 olmalıdır.
• Türkiye için 2010 Mart dönemi işsizlik oranı % 13.7 darak gerçekleşmiştir
• 2010 I-Dziran ayı itibariyle enflasyon oranı 8.37dir.
• Iç borç bakımından şanslı ülkeler arasında ilk sırada iç borcunun allI? gelire oranı % 0.09 olan Estonya er alır. Yani iç borcunun allI? gelire oranı en az olan ülke Estonya’dır.
• Dünya tıcaret Örgütü %erilerine göre. Türkiye ihracat sıralamasında bir basamak atlayarak 32. sırada
yer alırken ithalatta bir sıra gerileyerek 20. sırada yer almıştır.
• Almanya dünya ihracat şampiyonu durken. ithalatta da 1 trilyon barajını aşmıştır
• Wnya ithalat deyi olanABD. ihracatta aynı başanyı gösterememiş. Almanya ve Çin’in gerisinde kalmıştır
• Dünya tıracatında ilk 10’a giren ülkeler: Almanya. Çin, ABD. Japonya. Fbllanda. Fransa. Italya. Belçika. Rusya ve Ingiltere olmuştur.
• Dünya ithalatındakı sıralamada ilk 10’a giren ülkeler:
ABD. Almanya. Çin, Japonya. Fransa. kıgiltere. HolOnda. Italya, Belçika, Güney Kore olmuştur
• Hizmet tıracatında ilk sırayı ABD alırken; ıngiltere.
Almanya. Fransa ve Japonya ilk 5’i duşturmuşlardır. Türkiye bu sıralamada 27. sırada yer almıştır.
• Dünya genelinde toplam dış borcun yaklaşık % 44’ü Amerika ve hıgiltere’ye aittir.
• Dünya Ekonomik Forumu’nun 40.sı 2010 yılının Ocak ayında viçre’nin Davos kentinde toplanmış-
• IMF’nin 21 Nisan 2010 tahli son raporuna göre Türkiye satın alma gücüne göre tıplam nilli gelirde 16. büyük si 2)11’de uygulanacağını açıkladı. Mali Kural Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 18.06.2010 tarihinde kabul edildi.
• GelenekseldarakA.lmanya’dayapılan Küresel Ekonomi Sempozyumu, 2010 Eylül ayında Istanbul’da gerçekleşmiştir.
• Bütçe açığı %12.7 olan ve ekonomisi çökme noktasına gelenAB ülkesi Yunanistan’dır. Dış borcun rtilli gelire oranı en yüksek olan ülke ise hianda’dır.
• ilki Ocak 2008’de Ispanya Madrid’de kincisi ise 2009 yılında Istanbul’da yapılan BM Medeniyetler ittifakı Forumu’nun üçüncüsü )10’da Brezilya’da yapıldı.
• ABDnin Temsilciler Meclisi Dış Ilişkiler Komitesince 4 Mart 2010 tarihinde sÖzde Ermeni iddialarını içeren tasarı” kabul edildi. ABD ile birlikte tüm dünyada 1965ten bugüne kadar soykırımı kabul eden ülke sayısı 19’a yükseldi.
• TÜIK 2010 Ağustos ayında tüketici fiyatları endeksinin %40, üretici fiyatları endeksinın %1,15 arttığını açıkladı. Ağustos ayı itibariyle yılık enflasyon ıse tüfe’de 8,33 üfede %5,98 düzeyinde gerçekleşti.
• Terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere Içişleri Bakanlığına bağlı Kamu Düzenı ve Güvenliği Müsteşarlığı kuruldu. Müsteşarlığa İstanbul eski valısi Muammer Güler atandı.
• 12 Temmuz 2010 tarihinde Türkiye — Sırbistan arasında vizelerın kaldırılmasına ilişkin anlaşma imzalandı.
• 12 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşmayla birlikte karşılıklı olarak 30 günü geçmeyen seyahatlerde ve 180 gün içerisinde 90 günü aşmayacak şekılde vize uygulaması kaldırılmı ştır.
• Iran’ın nükleer çalışmalarında kullanacağı uranyum için Türkiye, Brezılya ve Iran arasında takas anlaşması imzalandı.
• Türkiye’ye vize uygulamayan ülke ve özel idare bölgel eri şunlardır:
* Anigua—Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Barbados, Belize, Bolivya, Bosna—Hersek, Brezilya, Egvador, El Salvador, Fas, Fiji, Filipinler, Guatemala, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Haiti, Hırvatistan, Honduras, Hong Kong, Iran, Jamaika, Japonya, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kosova, Katar, Kosta Rika, Libya, Lübnan, Makau Özel İdare Bölgesi, Makedonya, Maldivler, Malezya, Mauritus, Nikaragua, Pakistan, Palau Cumhuriyeti, Portekiz, Rusya, St. Vincent Grenadines, Singapur, Sırbistan, Solomon Adaları, Sri Lanka, Suriye, Svaziland, Şili, Tayland, Trinidad — Tobago, Tunus, Tuvalu, Tacikistan, Tanzanya, Uruguay, Ürdün, Venezuela.
• Uluslararası Finans Enstitüsünün 2010 bahar toplantısı Viyana’da yapıldı.
• 20 Asyalı ülkenin katılımıyla oluşturulan Asya’da İş birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 201 Oda Istanbul’da toplandı.

• 2010 Nobel Tıp Ödülü Ingiliz Dr. Robert Edwards’a verildi.
• 2010 yılı UNESCO tarafından Kültürler Arası Yaklaşım ve Biyoçeşitlilik Yılı ilan edildi.
• 201 0 yılı Türkiye’de Japonya yılı ilan edildi.
• İstanbul Avrupa Bırliği tarafından 2010 Avrupa Kültür Başkenti olarak seçildi.
• 2010 yılı diğerAvrupa Kültür Başkentleri Pech (Macaristan), Essen (Almanya) dir.
• 2011 Avrupa Kültür Başkentleri, Turku (Finlandiya) ve Tallinn (Estonya) dir.
• 2010 EXPO Fuarı Şangay’da düzenlendi.
• 2015 EXPO Fuarı Milano’da düzenlenecektir.
• 201 0 Oscar Ödülleri
* En İyi Film: The Hurt Locker
* En İyi Yönetmen: Kathryn Bigelow
* En Iyi Erkek Oyuncu: Jeff Bridges
* En Iyi Kadın Oyuncu: Sandra Bul lock
• Klaus Maria Brandauera İstanbul Film Festivali 201 0 ödülleri çerçevesinde yaşam boyu başarı ödülü verilmiştir.
• 2010 Eurovısion Şarkı Yarışması, Norveçte düzenlendı ve Türkiye, Manga grubuyla ikınci oldu.
• 2011 Eurovision Şarkı Yarışması Almanya’da düzenlenecek.
• Orhan Pamuk Nobel Edebiyat Ödülünü alan ilk Türk yazard ir.
• Fatih Akın “Soul Kitchen’ filmiyle Venedik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülünü kazandı.
• 46. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nde en Iyi Film Ödülünü “Kosmos’ almıştır.
• Aspendos Opera ve Bale Festivali her yıl Antalya’da yapılmaktadır.
• 2009 Nobel Barış Ödülü ABD Başkanı Barack Obama’ya verildi.
• NOBEL ödüllerini dağıtan ülke Isveçtir.
• 2010 Nobel Edebıyat Ödülünü Fransız yazar Jean Marie Gustave Le Clezio aldı.
• Fatma Aliye Topuz —> ilk kadın romancımız
• Müfide Ilhan —> Ilk kadın belediye başkanı.
• Güler Karakülah —> Ilk kadın milli eğitim müdürü.
• Benal Arıman — Ilk kadın milletvekilimizdir.
• YöK’ün kurucusu ve ilk YÖK başkanı olan Prof.Dr. Ihsan Doğramacı 2010 yılında hayatını kaybetmiştir.
• Yaşam boyu başarı ödülü 2010 Flim Festivalinde Klaus Maria Brandamere verilmiştir.
• Türkiye 2010’daki Dünya Münazara Yarışması’na ev sahipliği yapmıştır.
• UNESCO kültür mirasına en son eklenen Sidney Opera Binasıdır.
• Türkiye’nin UNESCO dünya kültür mirası listesine
aday gösterilen alanlar:
* Sümela Manastırı,
* Mardin Evleri
* EfesAntik Kenti
• 60. Berlin Film Festivali Berlinale’de “Altın Ayı” ödülü Semih Kaplanoğlu’nun Bal” adlı filmi kazandı. Bu film yönetmenın üçleme olarak başladığı serınin üçünü filmidir. Üçlemenin diğer filmleri yine ödüller kazanmış olan “Süt’ ve “Yumurta”dır.
• 60. Berlin Film Festivali Berlinale’de “Altın Ayı” ödülü Semih Kaplanoğlu’nun “Bal” adlı filmi kazandı. Bu film yönetmenin üçleme olarak başladığı serinin üçünü filmidir. Üçlemenin diğer filmleri yine ödüller kazanmış olan “Süt” ve “Yumurta”dır.
• Cumhuriyetin ilk kadın öğretmenlerinden Refet Angın 2010 Ocak ayında tedavı gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
• 61. Cannes Film Festivalinde “3 Maymun”la en iyi yönetmen ödülünü kazanan Nuri Bilge Ceylan’dır.
• 67. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu.
* En Iyi Film: Avatar
* En Iyi Erkek Oyuncu: Jeff Bridges
* En Iyi Kadın Oyuncu: Sandra Bullock
* En Iyi Yönetmen: James Cameron
* En Iyi Senaryo: Up in The Air
• Türk sinemasının değerli sanatçısı Türkan Şoray UNICEF Türkiye Iyi Niyet Elçisi ilan edildi.
• Yeşilçam Ödülleri
* En Iyi Film: Nefes: Vatan Sağ Olsun.
* En Iyi Yönetmen: Reha Erdem — Hayat Var
* En Iyi Kadın Oyuncu: Binnur Kaya — Vavien
* En iyi Erkek Oyuncu: Mert Fırat — Başka Dilde Aşk
• Cumhuriyet gazetesi Başyazarı ilhan Selçuk 85 yaşında Istanbul’da hayata veda etti.
• Rusya tarafından” Puşkin Ödülü “ Türkiye’den tarihçi Prof. Dr. IlberOrtaylı, Edebiyatçı Ataol Behramoğlu ve NTV Moskova muhabiri Hakan Aksoy’a verildi.
• Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonasında 2010 sezonunu genel klas- mani zirvede tamamlayarak dünya şampiyonu oldu.
• 2010 Dünya Halter Şampiyonası nda miliT sporcularımızdan Nurcan Taylan altın madalya, Sibel Özkan ise gümüş madalya almaya hak kazandılar.
• 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Istanbul’da düzenlenmiş ABD’nin şampiyon olduğu turnuvada ülkemiz 2. olarak gümüş madalyaya hak kazandı.
• 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası’nın maskotu olarak Van kedisi seçildi.
• Dünya Gençlik Kongresi 2010 yılında Türkiye’de yapıldı.
• 2010 Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası Kasım ayında Japonya’da yapılacak.
• 2010 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası Eylül ayında Italya’da yapılmıştır.
• Ziraat Türkiye Kupası finali 5 Mayıs 2010’da Şanlıurfa GAP Arena Stadyumunda Trabzon ve Fenerbahçe arasında oynandı.
• 2011 Doğa Sporları Olimpiyatları Antalya Kemer’de yapılacaktır.
• 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları Trabzon’da yapılacaktır.
• 2011 Üniversiteler Arası Kış Olimpiyatları Erzurum’ da yapılacaktır.
• 2010 Dünya Futbol Şampiyonası, Güney Afrika’da düzenlendi.
• 2010 Kış Olimpiyatları Kanada’da (Vancouver) düzenlen dı.
• Millf atlet Nevin Yanıt, 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre engelli yarışında ülkemıze altın madalya getirmıştır.
• 2014 Kış Olimpiyatları Rusya’nın Soçi kentinde düzen len ecektir.
• 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Fransada düzenlen ece kti r.
• 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Litvanya’da düzenlenecektir.
• 2012 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası Istanbul’da düzenlenecek.
• 2. Karadeniz Oyunları 2010’da Romanya’da yapıldı.
• 2012 Yaz Olimpiyatları, Londrada yapılacaktır.
• 2013 Akdeniz Oyunları, Yunanistan’ın Valos kentinde yapılacaktır.
• 2014 Dünya Futbol Şampiyonası, Brezilyada yapılacaktır.
• 2012 Avrupa Futbol Şampiyonasına Polonya—Ukrayna ortaklığı ev sahipliği yapacaktır.
• Galatasaray Bayan Basketbol takımımız 2009 Avrupa Şampiyonu oldu.
• 20l3Akdeniz oyunlarına aday ilimiz Mersin’dir.
• 2012 Dünya Atletizm Şampiyonası Istanbul’da yapılacak.
• 2012 Paralimpik yaz oyunları Ingiltere’de yapılacak.
• 2009 – 2010 sezonu Turkcell Spor Lig Şampiyonu Bursaspor oldu.
• 2010 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası Eylül ayında Italya’da yapıldı.
Çevre, Tarım, Demografi Alanındaki
Gelişmeler
• Uluslararası 6. Dünya Su Forumu Fransa’da gerçekleşecek.
• Çevreye en çok karbondioksit yayan ülkeler; ABD, Çin, Hindistan, Rusya vb. Türkiye 23. sırada.

• GAP kapsamında ınşa edilen “Ilısu Baraj Projesi” ile sular altında kalacak olan tarihi bölgemiz Hasankeyf’tir.
• Dünyada en büyük petrol rezervine sahip ülke Suudi Arabistan’d ir.
• Türkiye’nin ilk nükleer santralı Mersın Akkuyu’da yapılacaktır.
• Nükleer santraller için Güney Kore ile bir anlaşma imzalandı.
• Türkiye’de ilk defa kurulacak olan Nükleer Teknoloji Geliştirme Merkezınin Sinop’a ınşa edilmesı kararlaştırıl dı.
• TBMM 5 Şubat 2009 tarihinde uluslararası bir sözleşme olan Kyoto Protokolü’nün uygun görüldüğüne daır kanunu kabul etti.
• Organik Tarım ili seçilen ilimiz Izmir’dir.
• En az nüfusa sahip ilimiz Ardahan’dır.
• ilçe sayısı en az olan ilimiz Bayburt’tur.
• Nüfus yoğunluğu en az olan ilimiz Tunceli’dir
• Türkiye’deki Büyükşehirler:
* Istanbul * Kayseri
* Ankara * Mersin
* Izmir * Gaziantep
* Adana * Diyarbakır
* Bursa * Erzurum
* Antalya * Adapazarı
* Samsun * Izmit
* Konya * Eskişehir
* Malatya * Denizli
* Şanlıurfa
• Türkiye’nin halka açık ilk Planetaryum’u 2010 yılında Gaziantepte hizmete girdi.
• Ülkemizin en büyük ve kurumsal ağaçlandırma çalışması “81 llde 81 Orman’ projesi TEMA Vakfı öncülüğünde başlatıldı.
• 2010’da 187 yıl sonra faaliyete geçerek 6 km yükseğe toz ve kül püskürten lzlandadaki yanardağın adı Eyj al alI ajokul l’d ur.
• 12 Ocak 2010’da meydana gelen 70 Richter ölçeğindeki Haiti depremi 230000’in üstünde insanın ölümüne neden oldu.
Hukuk Alanındaki Gelişmeler
• Avrupa lnsan Hakları Mahkemesine ilk Türk kadın yargıç olarak Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe İşıl Karakaş seçildi.
• Şu anda görevde olan Anayasa Mahkemesı Başkanı Haşim Kılıç’tır.
• Anayasa Mahkemesi’nin ilk kadın başkanı Tülay Tuğcu’dur.
• Şu anda görevde olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkayadır.
• Anayasa Mahkemesi tarafından en son kapatılan parti Demokratik Toplum Partisidir.
• Yeni Vatandaşlık Kanununa göre:
* Vatansız çocuklara Türk vatandaşlığı verilecek
* 2010’dan sonra ikamet süreleri eşitlenecek
* Yabancıların Türk vatandaşlığına alınması kolaylaşacak
* Vatandaşlığa alınmada, Türkiyede ikamet etme süresi 5 yıl olarak belirlenırken, mevcut uygulamadaki Türk soylular için 2 yıl ikamet etme şartının 2010’a kadar devam etmesi öngörülüyor.
• Entegre Sınır Yönetimi (Özel Sınır Birlikleri) ile ilgili genelge 26 Mayıs 201 O’da Resmt Gazete’de yayımlandı.
• Anayasa değışikliğinin halk oylamasına sunulmasında öngörülen süre, 120 günden 60 güne ındirildi. Yurt dışında yaşayan vatandaşların halk oylamasında oy kullanacakları süre ise 40 günden 20 güne çekildi.
Uluslararası Alandaki Gelişmeler
• Avrupa Birliği Adalet Divanı Şubat 2009’da tarihr bir karar vermiştir. Bu karara göre 1 973te Türkiye — AB arasında yürürlüğe giren Katma Protokole dayanarak hizmet sunma serbestisi çerçevesinde Türk vatandaşlarının AB’ye vizesiz girebileceklerine hükmetmiştir. Bu dava, “tır şoförü davası” veya “soysal davası” olarak bilinmektedir.
• Eylül 2009 itibariyle 27 üyesi olan Avrupa Birliği’ne aday ülke sayısı üçtür: Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya. Son olarak, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek üyelik başvurusunda bulundu.
• Son Avrupa Parlamentosu seçimleri Haziran 2009’da yapılmıştır. Parlamento başkanlığına Polonyalı Jerzy Buzek seçilmiştir. Buzek, Türkiye’nin AB’flh1ürecine destek vermektedir.
• G—8 ülkeleri 26 Haziran 201 O’da Kanada Toronto’da toplandı.
• Dünya Sosyal Forumu 2010 yılı Ocak ayında Brezilya’n in Porto Allegre şehrinde düzenlendi.
• G—20 2009 yılında Londra’da toplanmıştır. 2010 yılındaki ilk zirve Kanada Toronto’da toplanmıştır. Zırvenin 2010 yılındaki ikinci toplantısı kasım ayında Güney Kore’nin başkenti Seul’de yapılacak.
• Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı 2010 yılının ilk altı ayında Ispanya’ya ikinci altı ayında ise Belçikaya verildi. 1 Ocak 2011’den itibaren başkanlığı Macaristan alacaktır.
• Avrupa Konseyi tarihinde ilk kez bir Türk parlamenter, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclısi başkanlığı görevine seçildi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisı başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’dur.
• 201 O’da dünyanın tüm demokratik parlamento başkanlarının katılacağı bir toplantının Patara Antik Kenti’nde yapılması planlanıyor.
• 16. Dünya Verimlilik Kongresi 2010 yılında Türkiye’de yapılacak.
• Her yıl bir ülkede devlet yetkilisine “uluslararası ilişkilerin gelişmesine sağladığı katkı lardan” dolayı ödüllendiren Ingiliz Kraliyet Uluslararası ilişkiler Enstitüsü (Chatham Hause) 2010 için Abdullah Gül’ü seçti.
• Dünya tarihinin en büyük bilimsel deneyi, evreni anlama yolunda yepyeni adımlar atılmasını sağlayan “Büyük Patlama’ deneyi İsviçre’nin Cem şehrinde başarı ile gerçekleştırildi.
• KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ulusal Birlik Partisi başkanı Derviş Eroğlu kazandı.
• 2007-2012 yılları arasında BM Genel Sekreteri Ban Ki-M oon ‘dur.
• Kosova’nın bağımsızlık ilanı ile bağımsızlığını ilan eden son ülke sıfatı Karadağ’dan Kosova’ya geçdi.
• E-7 ülkeleri Çin, Hiniistan, Brezilya, Rusya, Endonezya, Meksika ve Türkiye’dir. Bu ülkeler gelişmekte olan ülkeler olup 2050 yılında dünya ekonomisine hakim olacakları düşünülmektedir.
• Ağustos 2008’de Kafkasya’da, Gürcistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden bölgeler Güney Osetya veAbhazya’dır Bunları tanıyan tek ülke Rusyadır.
• Bazı Ülkeler ve Yöneticileri
Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev
Rusya Başbakanı Vladimir Putin
Iran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedirıejad
Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez
Ingiltere Kraliçesi 11. Elizabeth
Ingiltere Başbakanı David Cam eron
Fransa Cumhurbaşkanı Nico los Sarkozy
Fransa Başbakanı Fançois Fillon
Italya Başbakanı Silvio Berlusconi
Almanya Başbakanı Angela Merkel
Kosova Başbakanı Haşim Taci
Gürcistan Devlet Başkanı Michael Saakasvili
• 2009 yılında NATO Genel Sekreterliğine Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen seçildi.
• Hüseyin Dirıöz NATO Genel Sekreter Yardımcısı oldu.
• Avrupa Birliği üyesi Slovakya, Euro kullanan ülkeler arasına katıldı.
• Somalili korsanlarla mücadele amacıyla Aden Körfezi’ne TCG Giresun Fırkateyninin ardından Gediz Fırkateyni gönderildi.
• NATO’nun bünyesıne 2009 yılında katılan son ıkı üye Arnavutluk ve Hırvatistan’dır. NATO’nun üye sayısı bu katılımla birlikte 28 olmuştur.
• BM 2009 — 2010 Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine Türkiye seçildi.
• UNDP’nin Kemal Dervışten sonraki başkanı olan Helen Clark, aynı zamanda UNDP’nin ilk kadın başkanı d ir.
• 2010 Mayıs ayında Türkiye’den Filistin’e insani yardım amacıyla yola çıkan sıvıl kışılerı taşıyan Türk gemisine uluslararası karasularda İsrail ordusu tarafından operasyon düzenlendi.
• Ottowa Sözleşmesi
Antipersonel mayınların kullanımının, depolanmasının, üretilmesınin ve devredilmesinin yasaklanması ve bunların imhası ıle ilgili sözleşmedir.
• Montreal Protokolü
Ozon tabakasının ıncelmesi sorununa kalıcı bir çözüm bulabilmek amacıyla l9SOlerin ortasından berı sürdürülen uluslararası bir iş birliği projesidir.
• Bazı Devletlerin Yönetim Şekilleri
* ABD: Federal Cumhuriyet
* Almanya: Federal Cumhuriyet
* Çin: Sosyalist Cumhuriyet
* İngiltere: Meşruti Krallık — Anayasal Monarşi
* Ing]ıtere: MT11J1I4aII ‘k — Anayasal Monarşi
* Ispanya:Anayasal Monarşı
* Isviçre: Parlamenter Federal Cumhuriyet
* Italya: Parlamenter Cumhuriyet
* Kanada: Federal Parlamenter Demokrasi
* Rusya: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
• 2010 Yılı itibariyle Avrupa Birliğine Üye Olan Ülkeler
* Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Kıbrıs, Hollanda, irlanda, Ispanya, Isveç, Italya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan.

2010 YILI ANAYASA DEĞiŞİKLİKLERİ
• Anayasanın Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10. maddesine ‘Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.” hükmü eklenmiştir.
• ‘ıine anayasanın 10. maddesinde “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesıni sağlamakla yükümlüdür.” hükmünün sonuna “Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” cümlesi getirilmiştir.
• Anayasanın Özel Hayatın Gizliliği başlıklı 20. maddesine “Herkes, kendisiyle ilgili kişısel verılerın korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgılendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla ışlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenır.” hükmü getirilerek kişisel veriler ile ilgili koruma sağlanmıştır.

• Anayasanın Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti başlıklı 23. maddesınde “Vatandaşın yurt dışına çıkma hürrıyeti, vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sın ırlanabilir” hükmü ‘Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturmas ı sebebiyle hakim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.” şeklinde değiştirilerek yurt dışına çıkma hürriyetinin kısıtlanması hkim kararına bağlanmış ve vatandaşlık ödevi sebebiyle sınırland ırma kaldırılmıştır.
• Ailenin Korunması başlıklı 41. maddenin başlığı “Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları” şeklinde değıştirilmiş, maddenin sonuna 2 fıkra olarak “Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.”
“Devlet, her türlü ıstismarave şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.” hükümleri eklenmiştir.

• Anayasanın Sendika Kurma Hakkı başlıklı 51. maddesınin “Aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya Üye olmayı yasaklayan 4. fıkrası kaldırılmıştır.
• Toplu ş Sözleşmesi Hakkı başlıklı 53. maddenin başlığı “Toplu ş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme Hakkı” şeklinde değiştirilmiş, maddenin 3. ve ‘Aynı işyerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi yapmayı ve uygulamayı” yasaklayan 4. fıkraları kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkraların yerine;
‘Memurlar ve dığer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.”
“Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlilerı Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.”

“Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklı lere yansıtılmas ı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ıle diğer hususlar kanunla düzenlenir.” fıkraları getirilmiştir. Bu fıkralarla memurlar ve kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı getirilmiş, uyuşmazlık durumları için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kurulmuştur.
• Grev Hakkı ve Lokavt başlıklı 54. maddenın “Grev esnasında greve katılan işçilerin ve sendikanın kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu, grev uygulanan işyerinde sebep oldukları maddt zarardan sendika sorumludur.” fıkrası ve”Siyast amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, ışyeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme ve diğer direnişler yapılamaz.” fıkrası kald ırılmıştır.
• Dilekçe Hakkı başlıklı 41. maddenın başI ığı “Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı” şeklınde değiştirilmiş, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı anayasaya girmiştir. Maddeye kamu denetçiliği ıle ilgili hükümler eklenmiştir.

• Milletvekilliğinin Düşürülmesi başlıklı 84. maddenin son fıkrası kaldırılmıştır. Bu fıkranın kaldırılması ıle partisinin temellı kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olmak nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi kaldırılmıştır.
• Başkanlık Divanı başlıklı 94. maddede yapılan değişiklikle, eski hali 3 yıl olan başkanlık divanına ikinci devre için seçilenlerin görev süresi “o yasama döneminin sonuna kadar devam eder” hükmü ile yeniden d üzenl enm iştir.
• Yargı Yolu başlıklı 125. maddede yapılan değışiklikle Yüksek Askeri Şöranın terfi işlemlerı ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılmıştır. Ayrıca yine yapılan değışiklikle yargı yetkisinin, idari eylem ve işlemlerın hukuka uygunluğunun denetımı ıle sınırlı olduğu hükmüne, “hiç bir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacağı” ifadesı eklenmiştir.
• Kamu Hizmeti Görevlileriyle İlgili Hüküm ler başlıklı 128. maddenin 2. fıkrasının sonuna “Ancak, mal ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümlerı saklıdır.” ıfadesı eklenmiştir.
• Görev ve Sorumlu luklar, Disiplin Kovuşturulmasında Güvence başlıklı 129. maddede yapılan değişiklikle eski halde yargı denetimi dışında tutulan uyarma ve kınama cezalarına yargı yolu açılmıştır.

• Hakim ve Savcıların Denetimi başlıklı 144. maddenin başlığ 1 “Adalet Hizmetlerinin Denetimi” olarak değişmiş, maddede sadece idari denetim düzenlenmiştir. Maddenin son hali; “Adalet hizmetleri ile savcıların idarr görevleri yönünden Adalet Bakanlığınca denetimi, adalet müfettişleri ile hakim ve savcı mesleğinden olan iç denetçiler; araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri ise adalet müfettişlerı eliyle yapılır. Buna ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.” şeklindedir.
• Askeri Yargı başlıklı 145. maddede yapılan değişiklikle “savaş hali haricinde askeri yargıda asker olmayan kişiler’ yargılanmayacaktır. Yine aynı maddede yapılan değişiklikle “Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerinde görülür.” hükmü getirilmiştir.
• Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunu düzenleyen 146. maddede köklü değişiklikler yapılmıştır. Anayasa mahkemesinin üye sayısı 17’ye çıkartılmıştır. 14 üyeyi çeşitli adaylar arasından Cumhurbaşkanı, 3 üyeyi ise yine çeşitli adaylar arasından TBMM seçecektir. Maddenin son şekli şu şekildedir:
Ana yasa Mahkemesi on yedi üyeden kurulur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ılk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Ikinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur.

Cumhurbaşkana; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay, bir üyeyi Askerr Yargıtay, bir üyeyi Askerr Yüksek İdare Mahkemesı genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden: en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretım üyelerı arasından göstereceği üçer aday içinden:
dört üyeyi üst kademe yöneticilerı, serbest avukatlar, birinci sınıf hkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer.
Yargıtay, Danıştay, Askerr Yargıtay, Askert Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay genel kurulları ile Yükseköğretim Kurulundan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde en fazla oy alan üç kişi aday gösterılmiş sayılır. Baro başkanlarının serbest avukatlar arasından göstereceklerı üç aday için yapılacak seçimde de en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.

Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kirk beş yaşın doldurulmuş olması kaydıyla; yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yı1 kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hakim ve saycıların adaylık dahil en az yirmi yıl çalışmış olması şarttır.
Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve iki başkanvekili seçılir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
Anayasa Mahkemesi üyeleri asIr görevleri dışında resmi veya özel hiçbir görev alamazlar.”
• Anayasa Mahkemesi ile ilgili Üyeligin Sona Ermesi başlıklı 147. maddenin başlığı “Üyelerin Görev Süresi ve Üyeliğin Sona Ermesi” olarak değişmiştir. Maddeye eklenen hüküm ile Anayasa Mahkemesi üyeliği 12 yıl ile sınırlandırılmıştır. Zorunlu emeklilik yaşı aynı kalırken, maddeye “Emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenlenir.” hükmü eklenmiştir.

• 148. maddede yapılan değişiklikle Anayasa Mahkemesi’nin Görevleri arasına “bireysel başvuruları karara bağlayacağı” eklenmiştir. Bıreysel başvuru hakkı ile ılgıli eklenen düzenlemeler şunlardır:
“Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.
Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.
Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”
‘Yine aynı maddede yapılan değişiklikle Anayasa Mahkemesınin görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılayacağı kişiler arasına TBMM Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Kara, Denız ve Hava Kuvvetlerı Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı eklenmiştir.
Yüce Divan kararları için yeniden inceleme başvurusu hakkı tanınmıştır. Eklenen hükümlere göre: Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindır.
Anayasa Mahkemesınin Çalışma ve Yargılama Usulü ıle ilgili 149. Maddede değişiklikler yapılmıştır. Maddeye eklenen fıkralar şunlardır: Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır. Bölümler, başkanvekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul, Mahkeme Başkanını n veya Başkan in belırleyeceğı başkanvekilinin başkanlığında en az on iki üye ile toplanır. Bölümler ve Genel Kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır. Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesi için komisyonlar oluşturulabilir.
Siyasr partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ıle Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılır, bireysel başvurular ıse bölümlerce karara bağlanır.
Anayasa değişikliğinde iptale, siyasr partilerin kapatılmasına ya da Devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebılmesı ıçin toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu şarttır.
Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesirıce öncelikle incelenip karara bağlanır.
Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, Genel Kurul ve bölümlerin yargılama usulleri, Başkan, başkanvekilleri ve üyelerin dısiplin ışleri kanunla; Mahkemenın çalışma esasları, bölüm ve komisyonların oluşumu ve işbölümü kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir.
Bıreysel başvuru kurumunun da anayasaya girmesiyle “bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar verilebileceği” hükmü maddeye eklenmiştir.
• Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek kare Mahkemesinin düzenlendiği 156. ve 157. maddelerde yapılan değişiklikle bu mahkemelerin “kuruluşu, işleyişi, mensuplarının disiplin ve özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenecektir.”
• Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2010 anayasa değişikliği ile köklü değişikliklere uğramıştır. Kurulun yapısı, üye sayısı, kurul üyelerinin seçimi ve kurul kararlarının niteliği değışmiş, hğkimlerin görevleri ile ılgili denetim hükümleri ilgili maddeye eklenmiştir. 159. maddenin son halı şu şekildedır:
“Hakim ler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hğkimliktemi natı esasları na göre kurulur ve görev yapar.
Hğkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yirmi iki asıl ve on iki yedek üyeden oluşur; üç daıre halinde çalışır.

Kurulun Başkanı Adalet Bakan ıdır. Adalet Bakarığı Müsteşan Kurulun tabt üyür. Kurulun, dört asıl üyesi, nitelilderi kanunda belirtilen; yükseköğretim kurumlarının hukuk bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca, üç asıl ve üç yedek üyesi ‘Yhrgıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurtiunca, iki asıl ve iki yedek üyesi Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurdunca, bir asıl ve bir yedek üyesi Türidye Adalet Akadenısi Genel Kuru lunca kendi üyeleri arasından, yedı asıl ve dört yedek üyesi birind sınıf olup, birind sınıfa aynbnayı gerektiren nitehklerl 34tir- memiş adli yargı hökim ve savcıları arasından adli yargı hklm ve savcılannca, üç asıl ve Iki yedek üyesi birinol sınıf olup, birinol sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yltlrrnemış idari yargı hAkim ve savcılan arasından idari yargı hAkim ve savcılannca, dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.
Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde yapılır. Cumhurbaşkanı tarafindan seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden altmış gün içinde, yani üyelerin seçimi yapılır. Diğer üyelıklerin boşalması halınde, asıl üyenin yedeğı tarafindan kalan süre tamarNanır.

Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisi genel kurulları ndan seçilecek Kurul üyeliği için her üyenin, birinci sınıf adlt ve idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilecek Kurul üyeliği için her hakim ve savcının: seçimlerde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilir. Bu seçimler her dönem için bir defada ve gizli oyla yapılır.
Kurulun, Adalet Bakanı ıle Adalet Bakanlığı Müsteşarı dışındaki asıl üyeleri, görevlerinin devamı süresince; kanunda belirlenenler dışında başka bir görev alamazlar veya Kurul tarafından başka bir göreve atan amaz ve seçilemezler.
Kurulun yönetimi ve temsili Kurul Başkanına aittir. Kurul Başkanı dairelerin çalışmalarına katılamaz. Kurul, kendi üyeleri arasından daıre başkanlarını ve daire başkanlarından bırıni de başkanvekili olarak seçer. Başkan, yetkilerinden bir kısmını başkanvekiline devredebilir.

Kurul, adli ve idari yargı hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçıci yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar; Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değıştirılmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar; ayrıca, Anayasa ve kanunlarla verilen dığer görevleri yerine getirir.
Hakim ve savcıların görevlerini; kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere (hakimler için idari nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip ışlemedıklerinı, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri, ilgılı dairenin teklıfı ve Hkımler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanının oluru ıle Kurul müfettişlerine yaptırılır. Soruşturma ve inceleme işlemleri, hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hakim veya savcı eliyle de yaptırılabilir.
Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz.
Kurula bağlı Genel Sekreterlik kurulur. Genel Sekreter, birinci sınıf hakim ve savcılardan Kurulun teklif ettiği üç aday arasından Kurul Başkanı tarafından atanır. Kurul müfettişleri ile Kurulda geçıcı veya süreklı olarak çal ıştı rılacak hakim ve savcıları, muvafakatlerini alarak atama yetkisi Kurula aittir.
Adalet Bakanlığının merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hakim ve savcılar ıle adalet müfettişlerini ve hakim ve savcı mesleğinden olan iç denetçileri, muvafakatlerini alarak atama yetkisi Adalet Bakanına aittir.
Kurul üyelerinin seçimi, dairelerin oluşumu ve işbölümü, Kurulun ve dairelerin görevleri, toplantı ve karar yeter sayıları, çalışma usul ve esasları, dairelerin karar ve işlemlerine karşı yapılacak itirazlar ve bunların incelenmesi usulü ile Genel Sekreterliğin kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir.”
Ekonomik Hükümler başlıklı 166. maddenin başlığı “Ekonomik ve Sosyal Konsey’ olarak değişmiştir. Maddeye son fıkra olarak şu hüküm eklenmiştir:
Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında hükümete istişarf nitelikte görüş bildirmek amacıyla
Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluş ve ışleyişi kanunla düzen1 eni r.
. Değişiklikle, Milli Güvenlik Konseyi’nin ve 1982 anayasasının hazırlanmasında kurucu meclisi oluşturan Danışma Meclisi’nin cezai mali ve hukuki yönden sorumlu tutulmasını engelleyen geçici 15. madde kaldırılmıştır.

 

Aşağıdan kaynağın orijinal haini indiriniz

  [download id=”9″]

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 12 Mart 2011

Konu hakkında yorumunuzu yazın

kpss güncel olaylar (1 Yorum)