Marcia’nın Kimlik Statüleri

2 yorum
11.367Marcia’nın Kimlik Statüleri

Ergenlik dönemindeki bireyler için dört kimlik statüsü tanımlamıştır

Başarılı Kimlik

Bu dönemde ergenin kararları tutarlıdır ve geçerlidir. Bireyin kendi tercihleriyle kimlik krizini tamamlaması ve çözümlemesi söz konusudur. Bireyler herhangi bir kararsızlık durumunda (bunalımdurumunda) etkin karar alarak tercih yaparlar. Verdikleri kararların doğru olduğunu kabul ederler ve kararlardan memnundurlar. Diğer insanların kendisini kabul ettiğine inanırlar. Bu durumdaki bireyler kendi ailelerinin ve sosyal çevrelerindeki bireylerin dini, siyasi ve geleneksel inançlarını incelemişler ve kendilerine uygun olanları tercih ederek kimliklerine uygun olmayanlardan vazgeçmişlerdir.

İpotekli/Engellenmiş/Erken Bağlanmış Kimlik

Ergen kendine özgü bir kişilik oluşturamamakta,çevresinin yönlendirmesine ihtiyaç duymaktadır. Birey birilerinin bağımlılığına girer ve bu kişilerin düşünce, karar ve hayallerine ulaşmayı ister. Bu bireyler başka seçeneklere ilişkin hiçbir araştırma yapmaksızın ya da başka seçeneklerle ilgili sınırlı araştırmalarla ailevi değerlere sıkı sıkıya bağlanmışlardır. Kimlikle ilgili tüm kararlar anne-baba, deneyimli ya da otorite olarak kabul edilen diğer kişiler tarafından alınmıştır.Birey, benlik arayışına hiç girmez.  Anne-babanın ya da diğer yetişkinlerin kendisi için belirlediği kimliğe girer.

Gecikmiş/Beklemeli/Moratoryum/Askıya alınmış Kimlik

Ailenin ve sosyal çevrenin tercihleri ile kendi tercihleriarasında sıkışıp kalmışlardır. Bu kararsızlık nedeniyle hiç karar vermemeyi ve hiç birşey yapmamayı tercihedebilir, başı boş dolaşırlar. Bu tür kararsızlık,erteleme, gözden geçirme ya da kendini dinlendirme sürecine yani moratoryum kişiliğine girerler. Bu nedenle öğretmenlerin ve anne-babaların bu dönemde ergenlere oldukça çaba gerektiren uzun vadeli hedef ler değil; kısa vadeli ve daha az çaba gerektiren hedefler koyması daha uygun olur.

Kargaşalı/Dağınık Kimlik

Bu statüdeki bireyler çeşitli seçenekleri incelemiş olsalar bile yaşamlarında belli bir yönelme yapmamış kimselerdir. Bu tür bireylerde kimlik bunalımı yoktur. Kimliksiz olmak onları rahatsız etmez. Kimlik konusunda bir girişimleri yoktur. Bu statüdeki ergenler kriz yaşamazlar, ciddi bir şekilde seçenekleri araştırmazlar.  Kararlarını durumdan duruma değiştirirler.

Erikson’un Diğer Kimlik Statüleri

Gölgelenmiş Kimlik Bireyin seçiminde ailenin baskı ve zorlaması vardır. İpotekli kimlikte seçim aile isteklerine uygun yapılırken gölgelenmiş kimlikte bu seçim baskı altında gerçekleşir.
Ters Kimlik Bazı durumlarda ergenler ebeveynleri ve yaşadıkları toplum tarafından istenmeyen kimlik türlerini seçebilmektedirler. Örneğin; eğlence olsun diye hırsızlık yapan bir savcının kızı. Hiç kimse olmaktansa“kötü” biri olmayı tercih ederler.

pf-pdf-icon  Marcia’nın Kimlik Statüleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , ,
Eklenme Tarihi: 8 Mayıs 2011

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Marcia’nın Kimlik Statüleri (2 Yorum)

  1. […] “ben kimim?” sorusunun sorulduğu ve kimlik arayışının yoğunlaştığı dönemdir. Ergenlik döneminde yaşanan psikososyal karmaşa ise kimlik kazanmaya karşı kimlik bocalamasıdır. Erikson kimlik kazanmayı kimliğe yönelik olumlu bir tutum geliştirme olarak tanımlamakta ve psikososyal olarak kişinin kendini iyi hissetmesi ile açıklamaktadır. Ergenlik döneminde, kimlik arayışı başlamasına karşı, dönemin sonunda mutlaka kimlik duygusunun kazanılmış olması da gerekmez. Bazı durumlarda kimliğin kazanılması sonraki gelişim dönemlerine ertelenmiş olabilir.(ayrıca kimlik statülerine bkz.) […]