Milli Eğitim Bakanlığının Yapısı

yorumsuz
3.218


Milli Eğitim Bakanlığı aşağıdaki birimlerden oluşur;

 • Bakanlık
 • Talim ve Terbiye Kurulu
 • Ana Hizmet Birimleri
 • Danışma ve Denetim Birimleri
 • Yardımcı Birimler

Talim Terbiye Kurulu

Talim ve Terbiye Kurulu bir başkan, on beş üyeden oluşur. Bu kurula bağlı alt daire başkanlıkları vardır. Bakanın en yakın danışma ve karar organıdır.
8. Maddede Talim ve Terbiye Kurulu’nun görevleri özetle şu şekilde belirtilmiştir.

 • Eğitim ve öğretimin ilke ve politikalarını belirler.
 • Öğretim programı hazırlar.
 • Ders kitapları hazırlar.
 • Öğretim araç gereçlerini hazırlar, hazırlatır ve onaylar.
 • Eğitim uygulamalarını değerlendirir ve yönlendirir.
 • Milli Eğitim Şurası çalışmalarını yürütür.
 • Eğitim öğretime ilişkin kanun yönetmelik ve tüzük hazırlar.
 • Yabancı ülkelerin eğitim sistemlerini ve programlarını inceler.
 • Yurt içi ve yurt dışı ilk ve ortaöğrenim belgelerinin denklik işlemlerini yapar.
 • Öğretmen atama esaslarını belirler.

Milli Eğitim Şuraları

Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen Millî Eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir.

İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi adıyla Ankara’da düzenlenen ve Atatürk’ün bizzat cepheden gelerek açılışını yaptığı Millî Eğitim şûraları; 1923,1924 ve 1925 yıllarında toplanan Heyet-i İlmiye çalışmaları ile devam etmiştir.

Bugünkü adıyla millî eğitim şûralarının ilki ise 1939 yılında yapılmıştır.

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze 17 tane Milli Eğitim Şurası düzenlenmiştir.
Şuralar, toplumun her kesiminden kişilerin katıldığı bilimsel toplantılardır. Şuralarda, eğitim hakkında önemli kararlar alınır.

Daha önce yapılan 17 şurada önemli olan noktalar şunlardır ;

 • 1939 yılında düzenlenen şurada üç yıl olan bütün köy okulları beş yıla çıkarılmıştır. Köy Enstitüleri 1940 yılında kurulmuştur.
 • 3. Milli Eğitim Şurası 1946 yılında yapılmış ve temel eğitim ilk kez gündeme gelmiştir.
 • 5. Şura 1953 yılında yapılmış ve pilot okul uygulaması başlatılmıştır. Bu, Türkiye’de program geliştirme çalışmalarının uygulamaya konduğunun bir göstergesidir.
 • 1970 yılındaki 8. şuradan sonra 1973 tarihli ve 1739 sayılı Temel Eğitim Kanunun ile zorunlu öğretim 8 yıla çıkarılmış fakat bu uygulamaya geçilememiştir.
 • 15. Şura 1996 yılında toplanmış ve sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçilmiştir.
 • 16. Şura 1999 yılında yapılmıştır.
 • 17.Şura 13–17 Kasım 2006 tarihlerinde Ankara’ da düzenlenmiştir.
 • 17. Şûra daha önce yapılan şûralarla karşılaştırıldığında, akademisyenlerin ve eğitim bilimleri uzmanlarının oransal olarak en yüksek oranda temsil edildikleri bir şura olmuştur
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 14 Mart 2011

Konu hakkında yorumunuzu yazın