Programlı Öğretim-skınner

yorumsuz
10.140


Bu öğrenme modeli davranışçı kuramın edimsel koşullanmacılarından Skinner in programlı öğrenme ilkelerine dayandırılmaktadır.
Bu ilkeler;
Küçük adımlar
Etkin katılım
Başarı
Anında düzeltme
Bireysel hız

 

Programlı öğrenme, konuların ünitelere ayrılmasını ve önkoşul öğrenmeler dikkate alınarak belli bir sıra içinde işlenmesini (küçük adımlar),pekiştireç kullanılmasını (başarı neticesinde),öğretimin bireyselleştirilmesini (bireysel hızı),hatanın en aza indirgenmesini(anında düzeltme)ve öğrencinin sürece bizzat dâhil edilmesi gerektiğini (etkin katılım)savunur.
Her    öğrenciye    ihtiyaç duyduğu    ek    öğrenme zamanı verilerek (bireye ek öğretim yapılmak suretiyle) yüksek nitelikli öğretim hizmetinin sağlanmasına olanak tanıyan bir öğrenme modelidir.

Programlı öğretimin en önemli noktası bireysel farklılıkları dikkate almasıdır.

 

 Tam öğrenme ile programlı öğrenme karşılaştırması

 

PROGRAMLI ÖĞRETİM
TAM ÖĞRENME
Skinner tarafından geliştirilmiştir.
Bloom tarafından ileri sürülmüştür.
Bireysel öğrenme sürecidir.
Grupla öğretim sürecidir.
Üniteleri anlamlı olan daha küçük parçalara böler(küçük adımlar ilkesi). Birimleri kendi içinde önkoşul öğrenmelere göre sıralar(dereceli ilerleme). Bir birimdeki öğrenmeler gerçekleşmeden diğer birime geçilmez(başarı ilkesi).
Öğrenme konularını üniteler şeklinde düzenler. Üniteleri de basitten karmaşığa doğru aşamalı olarak sıralar. Bir birim tam olarak öğrenilmeden diğerine geçmeye fırsat vermez. (Bölüm bölüm öğrenme)
Öğrenen, kendi düzeyine ve öğrenme hızına uygun olarak hazırlanan öğretim araç-gereçleri sayesinde öğrenme sürecine aktif olarak katılır.
Öğrenen, gruba yönelik hazırlanan öğretim hizmetiyle sürece aktif olarak katılır.
Dönüt ve düzeltme her bir küçük adımın sonunda anında gerçekleşir.
Dönüt ve düzeltmeler ünite sonlarında yapılan izleme testleri aracılığıyla gerçekleşir. (Her bölümün sonunda)
Her öğrenci öğrenme sürecini kendine özgü hızda gerçekleştirebilir. Programlı öğretimi tam öğrenmeden ayıran en belirgin çizgi, her öğrenciye kendi hızında öğrenme fırsatı sunmasıdır.
Eksik ve yanlış öğrenmeler tamamlanırken hızlı öğrenenler beklemek durumunda kalabilir. Bu durum hızlı öğrenenler için bir engel teşkil etmektedir.
Programlı öğretim uygulaması bireysel farkları daha belirginleştirir(arttırır).
Tam öğrenme modeli bireysel farkları ortadan kaldırır.
Programlı öğretim bir at yarışına benzetilebilir.
Tam öğrenme deve kervanı göçünü anımsatmaktadır.
Programlı öğretimde öğrenme materyalleri kullanılır.
Tam öğrenmede öğretim materyali kullanma mecburiyeti yoktur.
Okul dışı bazı etkinlikleri de kapsar.
Tamamen öğretmen kontrolünde gerçekleşir
Anahtar Kavramlar: KEBAB (Küçük Adımlar, Etkin Katılım, Başarı, Anında Dönüt-Düzeltme, Bireysel Hız) , Pekiştireç , Bireysel Öğretim , Öğretim Materyali, sınırlandırılmış Program
Anahtar Kavramlar: PİDE (Pekiştireç, İpucu , Dönüt-düzeltme , Etkin katılım) , Tamamlama öğretimi , Bilişsel Giriş Davranışları testi , İzleme Testi
Not: Bu içerik çalışma sahibinin(sağda)  sitesinden izin alınarak yayınlanmıştır başka sitelerde izinsiz yayınlanması yasaktır.
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 27 Aralık 2011

Konu hakkında yorumunuzu yazın