Rubrik

1 yorum
10.194


Alternatif değerlendirme (portfolyo) yaklaşımlarının yaygınlaşması ile birlikte, süreç değerlendirme yaklaşımının doğasına uygun yeni araçlara ihtiyaç duyulmuştur. Rubrikler belirlenmiş ölçütler takımına dayalı olarak öğrenci performansının değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiş puanlama yönergeleri olarak tanımlanabilir. Alternatif değerlendirme yaklaşımı olan portfolyolar, doğası gereği ölçüt dayanıklı bir değerlendirme anlayışını benimser. Bu ölçütler takımına her bireyin ne derecede ulaştığı da rubrikler yardımıyla ortaya konulur.

Rubriklerin oluşturulmasında aşağıdaki yollar izlenir.

1. Hedeflerin belirlenmesi
2. Hedeflere ulaşmak için gereken ölçütler belirlenir.
3. Belirlenen ölçütlere dayanarak rubrikler hazırlanır.

Rubrikler hazırlanırken dikkat edilecek noktalar.

– Performans ölçütleri, hedefleri ortaya koyabilecek şekilde olmalıdır.
– Ölçütler öğrencinin anlayabileceği kadar açık ve ney olmalıdır.
– Ölçütler gözlenebilir davranışlarla ifade edilmelidir.

Rubrikler temel olarak, Analitik ve Holistic (bütünsel) olarak ikiye ayrılır.

Analitik Rubrik: Analitik Rubrikte puanlama, ortaya konulan performansın parçalara bölünerek her bir parçanın puanlanması ve bu puanlardan da toplam puan elde edilmesi esasına dayanır. Analitik rubrik öğrencilerden ortaya koymaları istenen performansın ayrıntılı olarak tanımlanabildiği durumlarda kullanılabilir.

Bütünsel (Holistic) Rubrik: Holistic rubrik analitik rubriğin aksine, performansın bütünsel olarak, genel bir değerlendirmesinin amacıyla oluşturulur. Tanımlanan performansın mutlak bir doğru cevabı olmadığında Holistic rubrik kullanmak daha uygun olur. Holistic rubrik puanlanması analitik rubrik puanlanmasından daha kolay olur.

Kaynak: pegemakademi yay.

rubrik örneği indir 1

rubrik örneği indir 2

Bütüncül Rubrik örneği
Analitik Rubrik örneği

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , ,
Eklenme Tarihi: 16 Kasım 2011

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Rubrik (1 Yorum)