Sosyometrik Teknikler

yorumsuz
7.481


1. Sosyometri: Moreno tarafından ortaya atılan bu teknikle grubu oluşturan bireylerin birbiri ile olan etkileşim biçimleri ve ilişkileri belirlenerek değerlendirmeyapılır. Sosyometri tekniği ile şu bilgiler elde edilir: öğrencinin kimlerle arkadaşlık kurduğu,arkadaş gruplarının yapısı, en çok sevilen ve sevilmeyen öğrencinin kim olduğu, lider özelliğiolan öğrencileri. Sosyogramlar nedenler üzerinde bilgi vermez. Sosyometri sonucunda sadece duruma ilişkin bilgisağlanır.

Sosyometri Uygulamasında Önemli ilke ve Kurallar


-Sosyometri tekniği, ancak grup üyeleri birbiriniyeteri derecede tanıdıktan sonra uygulanmalıdır.
-Gelişim sürekli ve bireyler arası ilişkilerde değişken olduğu için aynı ölçüte dayalı uygulamalar gerektiğinde sosyometri tekrar edilmelidir.
-Sonuçlar gizli tutulmalıdır.
-Uygulama rahat, gönüllülüğe dayalı ve samimi birortamda yapılmalıdır.
-Alınacak sonuçlar mutlaka kullanılmalıdır.
-25-30 kiĢiyi geçen sınıflara uygulanması oldukça zordur.

Sosyograma bakarak şu ilişki tipleri saptanabilir:

*Liderler: Diğer üyelerin çoğunluğu tarafından önder olarak seçilen kişiler.
*Seçilmeyenler(terk edilmişler): Üyelerden hiçbirinin arkadaş olarak seçmediği kişileridir.
*Karşılıklı Çekenler: Grup içinde sadece karşılıklı olarak birbirini seçen kişilerdir.
*Klikler: Büyük gruptan soyutlanmış kendi aralarında birbirini seçen üç-dört kişilik küçük gruplardır.
*Tek Yönlü ilişki: Bir kişinin karşısındaki kişiyi seçmesine karşın diğerlerinin onu seçmemesidir.
*Reddedilenler: Grubun çoğunluğu tarafından seçilmeyen kişiler

Sosyometri Tekniğinin Sınırlılıkları


– Sosyometri tekniği sınıftaki ilişkilerin yapısı ve biçimi değişken olduğu için belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır.
-Bilgiler yönergelerle sınırlı olduğu için sosyometeriden elde edilecek bilgilerin genellenmesi doğru değildir.
-Sosyometrinin güvenirlik derecesi grubun birbirinine kadar iyi tanıdığı ve verilen cevapların içtenliğiyle ilişkilidir.

 

_

(görsel www.orduram.gov.tr’den alınmıştır)

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , ,
Eklenme Tarihi: 4 Mayıs 2011

Konu hakkında yorumunuzu yazın