Stufflebeam’in Bağlam ,Girdi-Süreç ve Ürün modeli

yorumsuz
2.458


Stufflebeam’in geliştirmiş olduğu bu model oldukça geniş kapsamlı ve çok yönlüdür. Stufflebeam ‘a göre yapılacak olan değerlendirmede amaç program hakkında karar verme yetkisine sahip olan kişilere bilgi vermektir. Program hakkında karar verme yetkisine sahip olan kişilerin program geliştirme sürecinde dört alana ilişkin olarak karar vermeleri beklenir.

  • Planlama ile ilgili kararlar
  • Yapılaştırma ile ilgili kararlar
  • Uygulama ile ilgili kararlar
  • Yeniden düzenleme ile ilgili kararlar

Alınacak olan bu kararlarla ilgili olarak da kararlara dayanarak olacak bilgilerin toplanması için program değerlendirmenin dört farklı aşamada gerçekleştirilmesi söz konusudur.  Bu dört aşama:
Bağlamın değerlendirilmesi: Bu değerlendirmede programı ilgilendiren ,etkileyen tüm mevcut durumun analiz edilmesi gerekmektedir. Yapılacak olan bu analiz değerlendirme sürecinde hedef lerin belirlenmesine temel teşkil eden bilgilerin toplanarak hedeflerin belirlenmesine yardımcı olur. Değerlendirme sürecinde yapılacak olananalizlerle özellikle kaçırılmış fırsatlar,karşılanamayan ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların niçin karşılanamadığının nedenleri üzerinde durulur.
Girdinin değerlendirilmesi: Bu değerlendirme programının hedef lerineulaşılabilmesi için gerekli olan şartlar ve bu şartlarınnasıl kullanılacağına ilişkin bilgilerin tespit edilerek değerlendirilmesinin yanı sıra program ve öğelerininmikro düzeyde analiz edilmesini içerir.
Sürecin değerlendirilmesi: Bu alanla ilgili olarak yapılacak olan değerlendirme programının uygulanması ile ilgili kararların alınması için gereklidir. Değerlendirme sürecinde program uygulanırken gerçekleştirilen ,planlanan ile gerçek etkinlikler arasındaki uyuma bakılır.
Ürünün Değerlendirilmesi: Uygulanan programın devam edip etmeyeceğine ilişkin olarak programda yapılacak olan değişiklikleri tespit etmek ve bu kararı vermek amacıyla yapılacak olan değerlendirmedir. Değerlendirme sürecinde süreç sonunda ortaya çıkan ürün hakkında bilgi toplanarak beklenen ürün ile gerçek ürünün karşılaştırılması söz konusudur.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 19 Mayıs 2011

Konu hakkında yorumunuzu yazın