Tam Öğrenme Modeli

1 yorum
2.329


Tam Öğrenme Modeli

  • Bloom tarafından ortaya atılan Tam öğrenme modeli, okuldaki başarıya %90’ a çıkaran bir öğretim sürecini gerektirir.(Alt limit %70).
  • Tam öğrenme modeline göre işin başında olumlu öğrenme koşulları sağlanmış ise herhangi bir kişinin öğrenebileceği her şeyi herkes öğrenebilir.
  • Bir sınıftaki öğrencilerin başarılı olmaları, onların hazır bulunuşluk düzeylerine uygun olan öğretim hizmetinin sağlanmasına ve onlara ihtiyaçları kadar zaman tanınmasına bağlıdır. Bu gerçekleştiğinde öğretim hedefleri doğrultusundaki öğrenme düzeyleri birbirine yaklaşır ve sınıftaki tüm öğrenciler başarılı olabilir.
  • Konuların küçük birimlere ayrılarak aşamalı öğretimi söz konusudur. Yani, bir birim öğrenme gerçekleşmeden bir diğerine geçilmez. Eksikliklerle ilgili gruba ek öğretim yapılır.

 

Öğrenci niteliği

Bilişsel giriş davranışları: Bilişsel alan düzeyi, hazır bulunuşluk düzeyi, öğrenme stilleri

Duyuşsal giriş özellikleri: Derse karşı ilgi, okula karşı tutum, öğretmene karşı tutum, kendi ile ilgili tutumları

Tam öğrenmede; bilişsel giriş davranışları, öğrenme üzerinde% 50, duyuşsal giriş özellikleri ise % 25 etkilidir.
Öğretim hizmetlerinin niteliği

(Kaliteli öğretim için ipucu, pekiştireç, katılım, dönüt-düzeltme değişkenleri)

Öğrenme ürünleri
 

(Bilişsel başarı, öğrenme hızı, değişen duyuşsal özellikler ve beceriler)

 

  • Örneğin, çarpma işlemini öğretmek isteyen bir öğretmen öğrencinin bilişsel ve duyuşsal giriş davranışlarının istenilen düzeyde olup olmadığını belirler. Burada bilişsel giriş davranışları, çarpmayı öğrenmeyi sağlayacak ve kolaylaştıracak ön koşul olan toplama ve çıkarma işlemini kapsar.
  • Bu nedenle, bilişsel giriş davranışları testinin kapsamı toplama ve çıkarma işlemidir. Duyuşsal giriş davranışları belirlenirken öğrencinin matematiğe, çarpma işlemine, öğretmene, okula karşı tutumları, ilgileri, özgüveni belirlenir.
  • Tüm öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal giriş özellikleri istenilen düzeye getirilirse kaliteli, nitelikli bir öğretim ile tam öğrenme gerçekleşebilir.
  • Nitelikli öğretim için ise yerinde ve zamanında ipucu, pekiştireç, dönüt ve düzeltme kullanılmalı, öğrencinin katılımı sağlanmalıdır.
  • Öğrenci öğrenme-öğretme sürecine ne kadar çok duyu organı ile katılırsa, öğrenmeler o denli kalıcı ve etkili olur.
  • Öğrenmelerin düzeyi, öğrencinin başarısıyla belirlenir. Yani öğretimin sonunda öğrenme hızındaki artış, gelişen duyuşsal özellikler ve beceriler, bilişsel başarı öğrenme ürünlerini oluşturur ve öğrenme ürünü de tam öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin göstergesidir.

 

Tam    öğrenme      modelinde         tüm   öğrencilerin      öğrenebileceği    gerekli zaman verilir. Bunun en önemli sınırlılığı hızlı    öğrenen     öğrencinin   diğerlerini beklemek durumunda kalmasıdır.

 

TAM ÖĞRENME MODELİNDEKİ TAMAMLAYICI ÖĞRETİM HİZMETLERİ

 

–         Birebir Öğretim

–         Küçük Gruplarla Öğretim

–         Okulda Ek Öğretim

–         Evde Ek Öğretim

–         Kaynak Kitaplar ve Yardımcı Materyallerle Öğretim

–         Akademik Oyunlarla Öğretim

 

SINIRLILIKLARI

1)      Zaman alıcıdır.

2)      Bireysel farklar ihmal edilir.

3)      Yavaş öğrenenler hızlı öğrenenleri engeller.

4)      Giriş testi ve izleme testi hazırlamak-uygulamak zor ve uzmanlık isteyen birer işlemdir.

 

 

Not: Bu içerik çalışma sahibinin(sağda)  sitesinden izin alınarak yayınlanmıştır başka sitelerde izinsiz yayınlanması yasaktır.
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 27 Aralık 2011

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Tam Öğrenme Modeli (1 Yorum)