Tartışma Yöntemi

yorumsuz
4.186


Tartışma Yöntemi

 

 • Bir konu ya da problemle ilgili olarak öğrencileri düşünmeye yönlendirmek, anlaşılması güç olan konuları açıklamak verilen bilgileri pekiştirmek amacı ile kullanılan bir yöntemdir.
 • Tartışma yöntemi öğrenci merkezli bir sınıf ortamının oluştuğu, öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebildiklerini, düşünme, eleştirme, başkalarının görüşlerine saygı duyma(demokratik tutum),iletişim kurma becerilerini geliştiren yöntemdir.
 • Bu yöntem kullanılması öğrenmenin kalıcılığı açısından önemlidir. Çünkü öğrendikleri ni konuşarak uygulamaya dönüştüren öğrenciler daha kalıcı bir öğrenme elde ederler.
 • Buluş yoluyla öğretim stratejisinde ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılabilir.
 • Öğrenci merkezlidir.
 • Etkileşim önemlidir. Öğrenci öğretmenden öğretmen öğrenciden etkilenir.
 • Temel bilgiye sahip olunmalıdır
 • Anlaşılmayan noktaları ortaya çıkarmak ve bilgiyi pekiştirmek için kullanılır.
 • Rahat bir ortam oluşturulması önemlidir.
 • Tartışmanın bilimsel olmasına dikkat edilmelidir.
 • Işiterek ve söyleyerek öğrenme temellidir.
 • Şakalar ve diğer öğretmen müdahaleleri ortamın gerilmesini engeller
 • Merkezde olan öğrencidir.
 • Arkadaşlarının görüşlerine saygı duymayı öğretir. (demokratik tutum)

Büyük Grup Tartışması: Tüm sınıfın katıldığı ,tüm sınıfın etkin olarak öğrenme sürecine katılmasına olanak sağlayan yöntemdir.Tek başına kullanılabileceği gibi diğer yöntemlerle de kullanılabilir.

Küçük Grup Tartışması: Büyük grupların küçük gruplara bölünmesi ile oluşturulur Vızıltı grubu olarak ta adlandırılabilir.

Panel: Küçük bir grubun belli bir konuyu izleyicilerin karşısında tartıştıkları bir tekniktir.

Zıt Panel: Konuları tekrar etme gözden geçirme amacı ile kullanılan bir tekniktir.

Sempozyum: Bir konu ile ilgili iki ya da daha fazla kişinin katıldığı grup tartışma tekniğidir. Sempozyuma katılan konuşmacılar konularına hâkim olmalıdır.

Kollegyum: Panele oldukça benzeyen ancak paneldekinin aksine 2 farklı panel grubunun yer aldığı tekniktir. Birinci grup uzmanlardan ikinci grup ise öğrencilerden oluşur. Öğrenci grubu konuyu sunar ve uzman gruba sorularını yöneltir.

Münazara: İki farklı düşünceyi savunan grubun diğer öğrenciler karşısında konuyu savunmalarına dayalı olarak uygulanan tekniktir.

Beyin Fırtınası: Eleştiri ve yargılama olmaksızın bir konu üzerinde düşüncelerin söylenmesine, yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkarılmasına yarayan bir tekniktir. (Öğretim Teknikleri ünitesinde detaylı olarak verilmiştir.)

Görüş Geliştirme Tekniği: Belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren konuların öğretiminde kullanılan bir tartışma tekniğidir. (Öğretim Teknikleri ünitesinde detaylı olarak verilmiştir.)

Forum: Değişik görüşlere sahip iki ya da daha fazla konuşmacının belli bir
konuda geniş bir kitleye uzman bilgisi aktarması ve daha sonrada dinleyicilerden gelecek sorulara cevap vermesidir.

Açık Oturum: 3-5 kişilik bir grubun bir başkan yönetiminde belli konularda fikri ve görüşlerini sırayla dinleyicilere aktardıkları tekniktir.

Vızıltı Grupları: Vızıltı grupları çeşitli şekillerde oluşturulur. Örneğin vızıltı 22’de iki öğrenci bir konu üzerinde ikişer dakika konuşur.Vızıltı 66’da ise,altı öğrenci aynı konu üzerinde altışar dakika tartışır.

Vızıltı gruplarında önemli olan belli bir öğrencinin belirli bir süre bir konu üzerinde tartışması ve sonunda varılan kararların açıklanmasıdır. Bu tür grup tartışması 4’le 36 dakika arasında sürebileceği için vızıltı gruplarına “kısa süreli tartışma grupları” da denilmektedir.

Philips Grupları: Fikir üretme gruplarıdır. İspat ve proje çalışmaları gerçekleştirirler.

Buzzy Grupları: Fikir çürütme gruplarıdır. Philips gruplarının ürettikleri yeni proje ve fikirleri çürütmeye çalışırlar.

Fikir Taraması: Kısa süreli tartışma grupları türünden olan fikir taramasında 4-9 kişiden oluşan gruplarda belli bir konu üzerinde 5- 10 dakika konuşulur. Burada önemli olan husus yaratıcı düşünce ve soruna değişik çözümler getirmedir.

Brifing: Resmi ya da özel kurumlarda yöneticilere yada dinleyicilere kurum ve işletme ile ilgili verdikleri özel bilgi sunumudur.

Workshop (Çalıştay yönetimi): Küçük bir grubun belli bir yerde kısa bir sürede toplanarak belli konular üzerinde çalışarak, tartışarak problemlere çözüm ürettikleri veya ortak karar aldıkları bir tekniktir.

ARGÜMANTASYON:

Bir fikri, bir hipoteziveya bir düşünceyi deliller   ve ispatlar kullanarak savunma ve açıklamaya çalışmadır.

Bu   açıklamalarda kullanılan ispat ve deliller ise argümanlardır.

Örneğin;   “Çevre kirliliğinde en önemli etmen atık malzemelerdir.”görüşünü WHO   (Dünya Sağlık Örgütü)’nün verilerine dayandırmak argümantasyon becerisi   geliştirecektir.

Argümantasyon ise eleştirel düşünce ile yakından   ilişkilidir.

Çember: Bir başkan, bir sekreter ve bir süre ayarlayıcısı belirlendikten sonra herkese 1 dakika süre verilerek çember şeklinde oturtulmuş 15 kişinin sırayla söz alması esasına dayanır.

Akvaryum: Çember tekniğinin iç içe iki çemberle uygulanmasıdır. İçteki çemberdekiler tartışır, dıştakiler onları izler. Zaman zaman dıştakiler içtekilere soru da sorar. Bu teknik dıştaki öğrencilerle içtekilerin yer değiştirmesine de olanak tanır.

 

 

Not: içerik oguzhanhoca.com’a aittir
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 31 Aralık 2011

Konu hakkında yorumunuzu yazın