Eğitimde Uyarıcı Tepki Kavramları

Davranışın AnaliziDavranışı; uyarıcı, tepki, karşılık olmak üzere üçe ayırarak analiz edebiliriz. Bu yazıda uyarıcı ve tepki üzerinde durulacaktır.Uyarıcı: Organizma tarafından algılanan ve organizmanın içinde ya da dışında değişiklikler meydana g...


Pekiştirme ve Pekiştireç Türleri

PEKİŞTİRME: Bir davranışın tekrarını sağlamak için(güçlendirmek) uyaran verilmesi işlemidir. Bir davranışın kuvvetlendirilmesidir.Pekiştirme Türleri: olumlu, olumsuz, maddi, manevi, içten dıştan, simgesel, sembolik pekiştirme. olarak türleri vardı...


Eğitimde Davranış Türleri

Eğitimde Davranış TürleriÖĞRENİLMEMİŞ DAVRANIŞLAR1- Doğuştan Gelen Davranışlar İçgüdüsel ve Ref leksif Davranışlar: İçgüdü: Doğuştan getirilen türe özgü davranış örüntülerine “içgüdü” denir. İnsanda içgüdü değil içgüdüsel davranış kavramı kullanıl...


Otizm spektrum bozukluğu nedir?

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı sanılmaktadır.Otizm spe...


KPSS Makaleleri - (pdf)

Bu konu içerisinde pdf halinde derlenmiş kpss makalelerini bulabilirsiniz. Hızlı arama için ctrl+f ile arama yapabilirsiniz. Akvaryum Tekniği  


1 of 140

Get Shiori