Son Eklenen Konular
Cimri Olayı Nedir?

Cimri Olayı Nedir?

Karamanoğlu Mehmet Bey’in II. İzzettin Keykavus’un oğlu Alaaddin Siyavuş’u  ( Cimri Adı verilmektedir. ) Konya’da Selçuklu hükümdarı ilan etmesidir ( 1277 ). Diğer Tarih konu..
Türk - İslam Tarihi11 Ekim 2017
Anadolu Selçuklu Devleti

Anadolu Selçuklu Devleti

İznik’te kurulan Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’tır. I.Kılıç Arslan Dönemi Çaka Beyliğine son vermiştir. Doğu seferine çıkan I. Kılıç Arslan Malatya’yı kuşatmış ancak..
Türk - İslam Tarihi11 Ekim 2017
İlk Türk Beyliklerinin Önemi Nedir?

İlk Türk Beyliklerinin Önemi Nedir?

Anadolu’nun fethinde ve Türkleşmesinde büyük rol oynayan ilk beylikler fethettikleri yerlerde haçlılara karşı başarılı şekilde savunmuşlardır. İslamiyet’in Anadolu’da yayılmasında etkili olmuşlardır. Kendi dönemlerinde yeni şehirler,..
Türk - İslam Tarihi11 Ekim 2017
Çaka Beyliği

Çaka Beyliği

Çaka Bey tarafından İzmir ve çevresinde kurulmuştur. Çaka Bey ilk Türk denizcisidir. Çaka Beyliğinin kuruluş tarihi ( 1081 ) Türk Deniz Kuvvetlerinin kuruluş yılı olarak..
Türk - İslam Tarihi4 Ekim 2017
Artuklular

Artuklular

Artuk Bey’in oğulları Sökmen ve İl Gazi tarafından Mardin, Batman, Diyarbakır ve Hasankeyf çevresinde kurulmuştur. Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir. En tanınmış bilim adamı El Cezeri’dir...
Türk - İslam Tarihi4 Ekim 2017
Danişmentliler

Danişmentliler

Danişment Ahmet Gazi tarafından Sivas, Tokat, Kayseri, Malatya ve çevresinde kurulmuştur. Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir. Ermeniler ve Bizans İmparatorluğu ile savaşmışlardır. Üç kola ayrılan Danişmentlilere..
Türk - İslam Tarihi4 Ekim 2017
Mengücekliler

Mengücekliler

Mengücek Gazi tarafından Erzincan, Kemah ve Divriği çevresinde kurulmuştur. Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük katkıları olmuştur. İki kola ayrılan beylik Moğol istilasından önce Anadolu Selçuklu devletine bağlanmıştır...
Türk - İslam Tarihi4 Ekim 2017
Saltuklular

Saltuklular

Ebulkasım Saltuk Bey tarafından Pasinler, Erzurum, Bayburt, Kars, Artvin çevresinde kurulmuştur. Anadolu da kurulan ilk Türk beyliğidir. Saltuklular Anadolu topraklarının korunmasında önemli rol üstlenmişlerdir. Gürcü..
Türk - İslam Tarihi4 Ekim 2017