İnkılap Tarihi Kronolojisi

yorumsuz
1.965


İNKILAP  TARİHİ KRONOLOJİSİ

Çalışmanın word halini indirebilirsiniz

DÖNEM

ÖNEMLİ OLAYLAR

TARİH

5. MEHMET

(Sultan Reşat) (1909-1918)

*      Trablusgarp savaşı

*      Uşi anlaşması ve 1. Balkan savaşının başlaması

*      2. Balkan savaşının başlaması

*      1. Dünya savaşının başlaması

*      Çanakkale savaşı

*      Ruslardan Muş ve Bitlis’in alınması

*      Rusların 1. Dünya savaşından çekilmesi ve Kars ,Ardahan ve Batum’un alınması

 

 • 1911
 • 1912
 • 1912
 • 1914
 • 18 Mart 1915
 • 1916

 

 • 1917

6. Mehmet (Vahdettin) (1918-1922)

ü      Mondros ateşkes anlaşması

ü      İtilaf devletleri donanmalarının İstanbul’a gelişi

ü      Yunanlıların İzmir’i işgal etmesi

ü      Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı

ü      Amasya Genelgesi

ü      Erzuurm Kongresi

ü      Sivas Kongresi

ü      Mustafa Kemal’in Temsil Heyeti üyeleriyle Ankara’ya gelişi

 • 30 Ekim 1918
 • 13 Ekim 1918
 • 15 Mayıs 1918
 • 19 Mayıs 1919
 • 22 Haziran 1919
 • 23 Temmuz 1919
 • 4 Eylül 1919

 

 • 27 Aralık 1919

 

1920

ü      Son Osmanlı Mebusan meclisinin İstanbul’da toplanması

ü      Misak-ı Milli’nin Osmanlı mebuslar meclisinde kabulü

ü      Maraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu

ü      İstanbul’un İtilaf devletleri tarafından resmen işgali

ü      Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluşu

ü      TBMM’nin açılışı

ü      Sevr Anlaşması’nın imzalanması

ü      Gümrü anlaşmasının imzalanması

 

 • 12 Ocak 1920

 

 • 28 Ocak 1920
 • 12 Şubat 1920
 • 16 Mart 1920
 • 11 Nisan 1920
 • 23 Nisan 1920
 • 10 Ağustos 1920
 • 2 Aralık 1920

 

1921

ü      1. İnönü savaşı

ü      Teşkilatı Esasiye Kanununun kabulü

ü      Londra Konferansının toplanması

ü      İstiklal Marşı’nın kabulü

ü      Moskova antlaşması

ü      2. İnönü savaşı

ü      TBMM tarafından Mustafa Kemal’e Başkomutanlık görevi verilmesi

ü      Sakarya Meydan savaşının başlaması

ü      Sakarya Zaferi

ü      Mustafa kemal’e Gazilik ve Mareşallik ünvanlarının verilmesi

ü      Kars anlaşması

ü      Ankara anlaşması

 • 10 Ocak 1921
 • 20 Ocak 1921
 • 21 Şubat 1921
 • 12 Mart 1921
 • 16 Mart 1921
 • 1 Nisan 1921

 

 • 5 Ağustos 1921
 • 23 Ağustos 1921
 • 13 Eylül 1921

 

 • 9 Eylül 1921
 • 13 Ekim 1921
 • 20 Ekim 1921

 

 

 

 

1922

ü      Büyük Taarruz’un başlaması

ü      Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın kazanılması

ü      Mustafa Kemal’in “Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir.İleri!” emrini vermesi.

ü      Türk ordusunun İzmir’e girmesi

ü      Mudanya ateşkes anlaşması

ü      Saltanatın kaldırılması

 • 26 Ağustos 1922
 • 30 Ağustos 1922

 

 • 1 Eylül 1922
 • 9 Eylül 1922
 • 11 Ekim 1922
 • 1 Kasım 1922

 

1923

ü      Lozan Barış anlaşmasının imzalanması

ü      Ankara’nın başket olması

ü      Cumhuriyetin ilanı ve Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı seçilmesi

 

 • 24 Temmuz 1923
 • 13 Ekim 1923

 

 • 29 Ekim 1923

1924

ü      Halifeliğin kaldırılması

ü      Tevhid-i Tedrisat kanununun kabulü

 

 • 3 Mart 1924
 • 3 Mart 1924

 

1925

ü      Şapka kanununun kabulü

ü      Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması

ü      Miladi Takvimin kabulü

 

 • 25 Kasım 1925
 • 30 Kasım 1925
 • 26 Aralık 1925

1926

ü      Türk medeni kanunun kabulü

ü      Türk kabotaj kanununun yürürlüğe girmesi

 

 • 17 Şubat 1926
 • 1 Temmuz 1926

1927-1928

ü      Mustafa Kemal’in büyük nutku okuması

ü      Türk harflerinin kabulu

 

 • 15-20 Ekim 1927
 • 1 Kasım 1928

1930

ü      Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi

ü      Menemen olayı ve Asteğmen Kubilay’ın şehit edilmesi

 

 

 • 3 Nisan 1930
 • 23 Aralık 1930

1934

ü      Soyadı kanununun kabulü

ü      Mustafa Kemal Paşa’ya “ATATÜRK”soyadı verilmesi hakkındaki kanunun kabulü

ü      Kadınlara Milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi

 

 • 21 Haziran 1934

 

 • 24 Kasım 1934

 

 • 5 Aralık 1934

1936-1937

ü      Montrö Boğazlar Sözleşmesinin imzalanması

ü      Sadabat Paktı’nın imzalanması

 

 • 20 Temmuz 1936
 • 8 Temmuz 1937

1938-1939

ü      Bağımsız Hatay devletinin kurulması

ü      Atatürk’ün ölümü

ü      İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesi

ü      Hatay’ın anavatana katılması

 

 

 • 2 Eylül 1938
 • 10 Kasım 1938
 • 11 Kasım 1938
 • 30 Haziran 1939

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 2 Ocak 2012

Konu hakkında yorumunuzu yazın