Bu yazıda Program geliştirme modellerinden Taba, Tyler ve Taba - Tyler yaklaşımı üzerinde duracağız.

Taba Modeli

 • Kişi yaşadığını öğrenir görüşünden hareket eder. (Yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi)
 • İlgili herkes program geliştirme faaliyetlerine katılabilir.
 • Program geliştirmede uygulama alanındaki öğretmenlerin görüşleri alınmalıdır.
 • Program geliştirmede tüme varım (özelden genele) yöntemi izlenir.
 • Hedefler tek kategoride ele alınmıştır.Program öğeleri genel bir başlık olarak verilmiştir.Taba programın öğelerini : hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme olmak üzere ilk kez tanımlayan bilim insanıdır.
 • İhtiyaç kaynakları belirtilmemiştir.
 • Programın öğelerine eşit düzeyde önem verilmiştir.
 • Hedefleri kontrol etmede süzgeçler yoktur.
 • Programın içerik öğesi açık bir şekilde belirtilmiştir.

[caption id=”attachment_7906” align=”alignnone” width=”532”]taba modeli taba modeli[/caption]

.

Tyler Modeli

 • Programın merkezinde okul vardır
 • Taba ‘nın program geliştirme modeline göre daha ayrıntılı bir modeldir.
 • Modelde hedeflerin belirlenmesi ve öğrenme yaşantılarına geniş yer verilmiştir.
 • Program öğeleri tüme varım ( özelden genele) yaklaşımına göre düzenlenir.
 • Temelini ilerlemeci eğitim anlayışından alır.
 • Programın öğeleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.Hedefler, olası hedefler (aday hedefler)ve kesinleşmiş hedefler olmak üzere iki kategoride ayrılmıştır.İhtiyaç kaynakları (toplum,konu alanı,birey) belirtilmiştir.
 • Tyler öğrenme yaşantılarını düzenlerken Piaget’in bilişsel gelişim kuramından hareket eder.
 • Aday hedefler, süzgeçlerden (eğitim felsefesi,öğrenme psikolojisi) geçirilir.
 • Programın içerik öğesi belirtilmemiştir.
[caption id="attachment_7907" align="alignnone" width="821"]Tyler modeli Tyler modeli[/caption]

.

Taba – Tyler Modeli

[caption id=”attachment_7908” align=”alignnone” width=”930”]Taba - Tyler modeli Taba - Tyler modeli[/caption]

[caption id=”attachment_7910” align=”alignnone” width=”858”]taba - tyler modeli taba - tyler modeli[/caption]

.

 

Kaynak: oguzhanhoca.com