Program Türleri

yorumsuz
8.756


Bu yazıda program türleri (resmi program, uygulamadaki program, ihmal edilen program, örtük program, ekstra program) konusu ele alınmıştır.  Posner eğitim programlarını 5 farklı düzeyde toplamıştır.

 

1- Resmi /Prosedürsel / Açık / Yazılı Program

 • Bu program ülkenin eğitim politikasını yansıtır.
 • Eğitim – öğretim programı olarak da ifade edilebilir.
 • Okulun kasıtlı eğitim amaçlarını açıklar.
 • Yazılıdır, kâğıttadır, dokümandır.
 • Açıktır, ilan edilmiştir.
 • Tasarıdır, teoriktir.
 • Standarttır, ölçülüp değerlendirilebilir.
 • Ayrıntılı ve ideal özellikleri taşıyan programdır.

2) Uygulamadaki / Uygulanan / Öğretilen / Gerçekleştirilen Program

 • Bu program kâğıttan uygulamaya dökülendir.
 • Teoriden pratiğe dönüşendir.
 • Resmi programın somut,gerçekleşen ve gözlenen boyutu olarak ifade edilir.
 • Öğretmenin elinde hayat bulan programdır.
 • Öğretmenlerce hazırlanmış yıllık plan ve ders programlarında yer alan etkinliklerdir

3- İhmal Edilen / Atlanan / Görmezden Gelinen / Geçersiz Program

 • Resmi programın kasıtlı bir biçimde öğretilmeyen, atlanan, eksik bırakılan boyutlarını oluşturur.
 • Neleri öğretmeyelim? sorusunun cevaplarının bulunacağı programdır.
 • Soru çıkmayan konular, ortalamaya katılmayan dersler ve öncelikli olarak gerekli görülmeyen duyuşsal özellikler çeşitli gerekçelerle ihmal edilebilir.

4) Örtük / Gizli / Saklanan / Üstü Kapalı / İnformal Program

 • Jackson tarafından ortaya atılmıştır.
 • Okuldaki sosyal ve psikolojik etkileşimle oluşan yan ve informal öğrenmeleri kapsar.
 • Olumlu ya da olumsuz öğrenmeler gerçekleşebilir.
 • Açık ve yazılı değildir.
 • İnformal, kendiliğinden gizil öğrenmeleri kapsar.
 • Değerler, normlar, tutumlarla ilişkilidir.
 • Örtük programa okul iklimi ve sınıf iklimi örnek gösterilebilir.
 • * Okul iklimi içerisinde okulun, fiziksel özellikleri, araştırma olanakları, beklentileri, kuralları, forması-amblemi-maskotu, yayınları vb.
 • * Sınıf iklimi içerisinde ise sınıfın fiziksel özellikleri, kuralları, öğretmen beklentileri ve görüşleri, sınıftaki iletişim, öğrenci özellikleri yer alır.

5) Ekstra / Fazladan Program:

 • Resmi programın dışındaki planlı, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerdir.
 • Planlıdır. Öğretmenlerin gözetimi ve rehberliği altında yapılır.
 • Öğrenci toplulukları ve kulüpleri, atölye çalışmaları, okul korosu,okul bandosu, vb. çalışmalar bu kapsamdadır.
 • Katılım seçmelidir ve gönüllülük esastır.

Resmi program, planlı – programlı eğitimsel faaliyetleri içerir. Resmi programın dışındaki planlı-programlı sosyal-kültürel-sportif ve sanatsal faaliyetler ekstra programda yer alır. Örtük program ise resmi programın uygulamaya dökülmesi sürecinde doğal olarak ortaya çıkabilen gizli programdır.

Bir öğretmenin yıllık planda 10 Kasım’da Anıtkabir ziyaretine yer vermesi resmi program, planda yer aldığı üzere 10 Kasım’da öğrencilerini Anıtkabire götürmesi uygulamadaki program, okulun Atatürkçülük kulübünün herhangi bir tarihte tasarlayarak Anıtkabiri ziyaret etmesi ekstra program, sınıfça ya da okulca düzenlenen bir Ankara gezisinde planda olmadığı halde Anıtkabire uğranması örtük program kapsamında değerlendirilebilir. Planda yer verdiği halde hava şartları nedeniyle bu etkinliğe yer vermemesi ise ihmal edilen program dır.

pdf dosyası olarak indirin

 

Kaynak: oguzhanhoca.com
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 8 Kasım 2012

Konu hakkında yorumunuzu yazın