Basamaklı Öğretim Modeli

22 Mart 2013

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzün bilgi kaynakları ve imkânları dikkate alınarak Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzün bilgi kaynakları ve imkânları dikkate alınarak geliştirilen bir yaklaşımdır.

Bu yaklaşım bireysel farklılıklara göre öğretimin planlanması gerektiğini öngörür. Öğrencinin bilgiyi alan bir durumdan çıkarılarak bilgiye ulaşan, yeni bilgiler üretebilen bir duruma getirilmesi gerektiğini savunur.

Öğrencilerin farklı ilgi ve yetenek alanlarına, farklı öğrenme yollarına sahip olduğu düşüncesi ile uygun etkinliklerin basamaklar halinde belirlenerek görevlerin belirlenmesine ve bu görevleri yerine getirirken öğrenme esasına dayanan bir öğretim yaklaşımıdır.

Bu basamaklar C,B,A olarak belirlenmiştir. A seviyesi üst düzey öğrenmeyi ifade eder. (Bazı üniversitelerde bu sisteme göre değerlendirme yapılır.)

Basamaklı öğretim, basitten karmaşığa, kolaydan zora düzenlenen 5 basamakta ve 3 düzeyde gerçekleşir.

1.Basamak: Öğrencilere o derste veya ünitede kazanacakları hedef davranışlar sunulur ve bunların içinden istediklerini seçmeleri istenir.

2.Basamak: Öğretim programı A,B ve C düzeylerine ayrılır. C düzeyi öğrencilerin temel bilgileri öğrendikleri basamaktır. (Bilişsel alanın bilgi ve kavrama basamaklarını içerir.)

3.Basamak: Kazanılan temel bilgilerin uygulandığı, farklı örnekler üzerinde kullanıldığı, öğrencilerin belirlenen görevleri yerine getirdiği basamaktır. (Bilişsel alanın uygulama basamağını içerir.)

4.Basamak: Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, etkin düşünme gibi üst düzey düşünme yollarının kullanıldığı, öğrencilerin başardıkları görevlerin sonuçlarını tartıştığı basamaktır. (Bilişsel alanın analiz , sentez , değerlendirme basamaklarını içerir.)

5.Basamak: Öğretmen tarafından öğrencinin ortaya koyduğu ürünler dikkate alınır ve değerlendirilir.Derinlemesine bir görüşme yapılır.

C Basamağı Öğrenme: (Bilgi, Kavrama)

Öğrencilerin temel bilgileri öğrenmeleri, ilgi ve yeteneklerine uygun görevlerin belirlenmesi

B Basamağı Öğrenme: (Uygulama)

Kazanılan temel bilgilerin uygulanması, seçilmesi, farklı örnekler üzerinde kullanılması / Öğrencilerin belirlediği görevleri yerine getirmesi

A Basamağı Öğrenme: (Analiz, Sentez, Değerlendirme)

Yaratıcı düşünme, etkin düşünme, eleştirisel düşünme gibi üst düzey yolların kullanılması / öğrencilerin başardıkları görevlerin sonuçlarını tartışması

basamaklı öğretim nunley

 

basamaklı öğretim örnekleri

 

 

KPSS Makaleleri - (pdf)

Bu konu içerisinde pdf halinde derlenmiş kpss makalelerini bulabilirsiniz. Hızlı arama için ctrl+f ile arama yapabilirsiniz. Akvaryum Tek...… Devamını oku

E-okul , mebbis fotoğraf Küçültme Programı

10 October 2014 tarihinde yayınlandı.