İLK TÜRKLERDE DİN

yorumsuz
750


1- Tabiat Kuvvetlerine İnanma: Dağ,ağaç, göl, kaya gibi varlıkların gizli güçlere sahip olduklarına inanırlardı.

2- Atalar Kültü: Ölmüş büyüklere ve atalara ait hatıralar kutsal sayılır ve saygı gösterilirdi.

3- Şamanizm: Kam veya Şaman adı verilen kişilerin, kötü veya iyi ruhlarla temas sağladıklarını inanılarak, bunların büyücülük ve sihir özelliklerine başvururlardı.  Şaman inançlarıAnadolu’da hala varlığını sürdürmektedir.

        Örneğin; Gelinlerin üzerine buğday veya para atmak, Eşikten atlamanın uğursuz kabul edilmesi, kurşun dökmek, ağaçlara çaput bağlamak gibi…

4- Göktanrı Dini: Türklerin İslamiyetten önceki dini Göktanrı diniydi. Bu dine göre Türkler; Tek bir Tanrının evreni yarattığına ve gökte oturduğuna inanıyorlardı. Öldükten sonra dirileceklerine inandıklarından(Ahıret İnancı, İkinci Dünya İnancı), ölülerini atı, eşyaları ve silahıyla birlikte KURGAN denilen oda biçimindeli mezarlara gömüyorlardı.

KAM (ŞAMAN): Din adamı

Mezarlara ölünün, sağlığında öldürdüğü düşman sayısı kadar BALBAL adı verilen küçük heykeller dikerlerdi. İnanışa göre, yeniden dirilecek kişi atıyla cennete gidecek ve öldürdüğü düşmanlar sonraki yaşamında ona hizmet edeceklerdir.

Cennet’e UÇMAĞ, cehenneme ise TAMU diyorlardı.

Ölüleri için YOĞ(YUĞ) adı verilen cenaze törenleri yapar, ve ardından yas tutarlardı.

Türkler arasında ayrıca Maniheizm(Mani dini)(UYGURLAR), Budizm(UYGURLAR), Musevilik(Sadece HAZAR Türklerinde), Hırıstiyanlık (MACARLAR, PEÇENEKLER, BULGARLAR, KUMANLAR)gibi dinler de yayılmıştı.

KURGAN: Ahıret inancından dolayı ölen kişileri eşyalarıyla birlikte gömülmelerini sağlayan oda biçiminde yapımış mezarlara denir. Anadoludaki TÜMÜLÜS mezarlara benzer.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 14 Ocak 2013

Konu hakkında yorumunuzu yazın