Bu yazıda oluşumlarına göre göller konusu ele alınmış olup. (Doğal Göller, Yapay Göller, Tektonik,karstik,set,volkanik, moren, Heyalan, Alüvyal set gölleri  ve özellikleri ele alınmıştır.

[caption id=”attachment_9326” align=”alignnone” width=”500”]Oluşumlarına Göre Göller Oluşumlarına Göre Göller[/caption]

 

A. Doğal Göller

1. Tektonik Göller: Yer kabuğundaki kırılma, kıvrılma ve çökme gibi hareketler sonucunda meydana gelen çukurlarda biriken suların oluşturduğu göllerdir. Aral, Hazal, Baykal, Lut gölleri başlıca tektonik göllerdir.

2. Karstik Göller: Karstik yerlerde kolay eriyen (kireç taşı, tuz) arazilerde suların erime bu erimeler sonucu oluşmuş olan çukurlara dolmasıyla oluşur. Jellyfish (Celififl)  gölü buna örnektir.

3.Buzul Gölleri: Buzul aşınması sonucu oluşan çanaklarda birken suların oluşturduğu göllerdir. Sirk Gölü adı da verilir. Kanada’da ve iskandinav yarımadası’nda buzul gölleri yaygındır.

4. Volkanik Göller: Volkanik faaliyetler sonucu oluşmuş çukurlarda biriken suların oluşturduğu göllerdir. Dünya’da Endonezya, italya, Japonya ve Türkiye’de görülür.

5. Set Gölleri: Volkanik faaliyet sırasında çıkan lavların bir çukurların önünü kapatması sonucu meydana gelen göllerdir. Heyalan, Alüvyal, Kıyı, Moren, Karma set gölleri olmak üzere beşe ayrılır.

a) Volkanik set Gölleri: Volkan faaliyeti sonucu çıkan lav ve tüflerin çukurun önünü tıkamasıyla oluşur. b) Alüvyal Set Gölleri: Yamaçlardan taşınan malzemenin akarsuyun önünde birikmesiyle oluşan sığ göllerdir. C)  Heyalan Set Gölleri: Heyalan ile sürüklenen malzemenin bir çukurun önünü kapatmasıyla oluşur. d) Kıyı Set Gölleri: e) Moren Set Gölleri: Buzul kaynaklıdır. Karma Oluşumlu Göller: Oluşumunda birden çok etken bulunan göllerdir.

B. Yapay Göller

İnsan gücü ile yapılan yapma göllerdir. Barajlar…. gibi