Soru ve Cevaplarla Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi

yorumsuz
1.265


Soru ve Cevaplarla Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi Özetiyle siz değerli okuyucularımızın Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi Konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Özetiyle siz değerli okuyucularımızın Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi Konusunda sıkıntısı kalmamasını amaçlıyoruz. Diğer Soru ve Cevaplarla Tarih Özeti konularına buradan erişebilirsinizEgitimvaktim ailesi olarak Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Osmanlı Devleti’nin ortaya çıktığı dönemde Anadolu, Balkanlar, Bizans ve Avrupa’nın siyasi yapısı ne durumdadır?

­-Anadolu

Kösedağ Savaşı ile Anadolu Selçuklu Devleti Moğol hâkimiyetine girmiştir.

-Anadolu’da siyasi birlik bozulmuş ve II. Beylikler ortaya çıkmıştır.

­-Avrupa

-Avrupa’nın en önemli devletleri İngiltere ve Fransa’ydı

-Avrupa’nın büyük bir kısmında feodalite yaygındı

-Avrupa da siyasi birlik yoktu.

Bizans

Yaşanan taht kavgaları ve Haçlı seferleri sonucu, Anadolu ve Balkanlardaki etkisini yitirmiştir.

-Bizans’ın elinde Anadolu’da İzmir, İznik, İzmit ve Bursa’dan ibaret küçük bir toprak parçası kalmıştır.

-Bizans Balkanlarda Sırplar ve Bulgarlarla Anadolu’da Türklerle mücadele etmektedir.

-Merkezi otoritenin zayıflaması üzerine, Bizans tekfurları ( vali ) halktan ağır vergiler toplamışlar, halk da bu durumdan rahatsız olmuştur.

Balkanlar

Siyasi birlikten yoksundur

-En önemli devletler Bulgar ve Sırp Krallığıydı.

-Katolik Macarların baskısından dolayı dinsel huzursuzluk söz konusuydu

Ertuğrul Gazi Kimdir?

Osman Bey’in babasıdır.

-Beyliğin güçlenmesinde etkili olmuştur.

Osman Bey kimdir?

Osmanlı Devletinin kurucusudur

-Devlete ismini vermiştir

Osmanlı hanedan ailesi hangi Türk boyuna mensuptur?

Oğuzların Bozok kolunun Kayı Boyuna

Osmanlı Devleti’nin Kısa zamanda büyümesini neler sağlamıştır?

Anadolu’da siyasi birliğin olmaması

-Bizans tekfurlarının kötü yönetiminden halkın rahatsız olması

-Balkanlarda siyasi birliğin olmaması

-Fetihlerin batıya yönelik olması ve bu sayede Müslüman dünyasının desteğinin alınması

-Beyliğin jeopolitik konumu

-Merkezi otoritenin güçlü olması

-Moğolların önünden kaçan Türkmenlerin Osmanlı’ya sığınması

-Tımar sisteminin uygulanması

-Ahilerin desteğinin alınması

-Osmanlıların ilk dönemde beylikler arasındaki mücadelelere katılması

-Avrupa’daki Yüzyıl savaşları nedeniyle Osmanlı’nın batı ilerleyişimi durduracak güçlü bir devlet bulunmaması

Osmanlı Devletini kim kurmuştur?

Osman Gazi

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi padişahları kimlerdir?

Osman Gazi

-Orhan Gazi

-I. Murat

-Yıldırım Bayezid

-Fetret Devri

-Çelebi Mehmet

-II. Murat

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yer neresidir?

Söğüt ve Domaniç

Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?

Koyunhisar Savaşı

Osman Bey döneminin genel özellikleri nelerdir?

Ertuğrul Gazi’nin ölümünden sonra Osman Bey aşiret lideri olmuştur.

-Bizans tekfurlarının kendi aralarındaki mücadelelerden yararlanarak Yarhisar, İnegöl ve Bilecik’i ele geçirmiştir.

-Bu fetihler sonrası beylik merkezi Sögüt’ten Bilecik’e taşınmıştır. ( 1299 )

-Karacahisar’ın alınmasıyla Osman Bey bağımsızlığını ilan etmiştir.

-İznik kuşatması sırasında Bizans ile yapılan Koyunhisar Savaşı kazanılmıştır.

-Bizans’ın elinden Mudanya alınmıştır.

-Bursa kuşatılmıştır.

Osmanlı Devletinde ilk para kim tarafından basılmıştır?

Osman Gazi ( Mangır )

Mudanya ve çevresinin Osmanlıların eline geçmesinin en önemli sonucu nedir?

Bursa’nın Bizans ile bağlantısının kesilmesi sonucu Bursa’nın fethine ortam hazırlanması

Osmanlı Devleti Osman Bey döneminde nasıl bir siyasi gelişme göstermiştir?

Aşiretten Beyliğe geçmiştir.

Bursa hangi dönemde Osmanlı’nın başkenti haline gelmiştir?

Orhan Bey zamanında

Orhan Bey döneminin genel özellikleri nelerdir?

Bursa alınarak başkent yapılmıştır.

-Bizans ile yapılan Maltepe Palekanon Savaşı kazanılmıştır.

-İznik ve İzmit alınmış ve Kocaeli Yarımadası’nın fethi tamamlanmıştır.

-Karesioğulları Beyliği hâkimiyet altına alınmıştır.

-Bizans’a yapılan yardımlar karşılığı, Bizans Çimpe Kalesi’ni Osmanlılara vermiştir.

-Çimpe Kalesi’nin alınmasıyla, Rumeli’ye geçilmiş ve Malkara, Keşan, Çorlu ele geçirilmiştir.

Şeyh Edebali kimdir?

Ahi reislerinden olup Osmanlının büyümesinde etkili olmuştur.

Osmanlı Devletinde ilk divan örgütü ve ilk vezirlik makamı hangi dönemde kurulmuştur?

Orhan Bey döneminde

Osmanlı topraklarına ilk katılan beyliğin adı nedir?

Karesioğulları

Osmanlı’nın Karesioğulları Beyliği’nin hakimet altına almasının sonuçları nelerdir?

-Osmanlı Devleti ilk kez donanmaya sahip olmuştur.

-Ünlü Karesi komutanları Osmanlı hizmetine girmiştir.

-Bu komutanlar Rumeli fetihlerinde büyük rol oynamışlardır.

-Anadolu Türk birliği kurma çalışmaları başlamıştır.

Osmanlı da ilk düzenli ordu kim tarafından kurulmuştur?

Orhan Bey- Yaya ve Müsellem

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki ilk askeri üssü neresidir?

Çimpe Kalesi

Osmanlının ilk medresesinin adı nedir?

İznik medresesi

İznik medresesi kimin döneminde yapılmıştır.

-Orhan Bey zamanında yapılmıştır.

Osmanlının Rumeli’de ilk aldığı toprak neresidir?

Çimpe Kalesi

Osmanlının iskân politikası nedir?

Fethedilen yerlere doğrudan gelen göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesi

Osmanlı İskân politikasıyla ne amaçlanmıştır?

-Fethedilen yerlere Türkleri yerleştirerek, fetihlerin kalıcı olmasını sağlama

-Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlama

-Göçebe Türkleri yerleşik hayata geçirerek, göçebelerin yerleşik halka zarar vermesini önleme

-Doğrudan gelen Türkmenlere yurt bulma

-Türkmenleri boş arazilere yerleştirerek, tarımsal üretimi arttırma

Osmanlı tarihinde ilk vakıf sistemi ve ilk tersane kim tarafından kurulmuştur?

Orhan Bey

Osmanlı Devleti Orhan Bey Dönemi nasıl bir siyasi değişim yaşamıştır?

Beylikten devlete geçilmiştir.

Osmanlı Devleti’nde ilk kadı ve subaşı atamaları kim tarafından yapılmıştır?

Orhan Bey

Osmanlı Devleti’nin ilk tersanesi nerede kurulmuştur?

Karamürsel

İznik hangi hükümdar döneminde Osmanlı’nın başkenti olmuştur?

Orhan Gazi Dönemi

  1. Murat döneminin genel özellikleri nelerdir?

Ankara Eretna Beyliği alındı.

-Hamitoğulları’ndan para karşılığında Beyşehir, Akşehir ve Yalvaç alındı.

-Germiyanoğulları’ndan çeyiz karşılığı Kütahya, Tavşanlı, Simav ve Emet alındı.

-Balkanlarda Lüleburgaz, Dedeağaç, Dimetoka, Kırklareli alındı.

-Sırp ve Bulgar ordularıyla Sazlıdere Savaşı yapıldı.

-Haçlılarla – Osmanlı kuvvetleri arasında yapılan Sırp Sındığı Savaşı kazanılmış ve Edirne fethedilmiştir.

Osmanlılarda kadılık kurumu kim tarafından kurulmuştur?

Orhan Bey

Osmanlı tarihinde Sırp Sındığı Savaşının önemi nedir?

Osmanlı tarihindeki ilk haçlı savaşıdır.

Edirne kim döneminde Osmanlı Devleti’nin başkenti olmuştur?

I. Murat döneminde

  1. Kosova Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

Osmanlı Devleti Balkanlarda etkili olduğunu ispatlamıştır.

-Balkanlar’dan Tuna Nehri’ne kadar olan bölgeler ele geçirilmiştir.

-I. Murat savaş alanında ölmüştür.

Osmanlı Devleti ilk kez hangi savaşta topu kullanmıştır?

I. Kosova Savaşı

Sırplar hangi savaş sonrasında Osmanlı hakimiyetini kabul etmişlerdir?

Çirmen Savaşı

Osmanlı Devleti’nde Sultan unvanını ilk hangi hükümdar kullanmıştır?

­-I. Murat

Yeniçeri ve Acemoğlanlar ocağını kim kurmuştur?

I. Murat

İskân politikası uygulanırken, Balkanlarda yerleştirilecek halkta aranan özellikler nelerdir?

Göçebelere ve Tatarlara öncelik verilmiştir.

-Göçün kolaylaştırılması için, göçmenler aynı bölgeden seçilmiştir.

-Aralarında anlaşmazlık olan ailelerden biri iskân edilmiştir.

Tımar sistemi ilk kez hangi hükümdar zamanında uygulanmıştır.

I. Murat Dönemi

Osmanlı Devleti’nde kazaskerlik, defterdarlık ve veziriazamlık makamları ilk kez kim tarafından kurulmuştur?

I. Murat

  1. Murat döneminde kurulan Rumeli Beylerbeyliğine atanan ilk beylerbeyi kimdir?

Lala Şahin Paşa

Osmanlı Devleti ilk kez hangi savaş sırasında Anadolu beyliklerinden yardım almıştır?

I. Kosova Savaşı

  1. Murat’ın Osmanlı veraset sistemine “ Ülke hükümdar ve oğullarının malıdır. “ anlayışına çevirmesindeki amacı nedir?

Merkezi otoriteyi güçlendirmek

Osmanlı tarihinde İstanbul’un ilk kuşatmasını yapan kimdir?

I. Bayezit

Çandarlı Kara Halil Paşa kimdir?

Osmanlı tarihinin ilk kazaskeridir.

  1. Bayezid döneminin genel özellikleri nelerdir?

Germiyanoğulları, Hamitoğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları ve Menteşeoğulları hakimiyet altına alınmıştır.

-İstanbul kuşatılmış fakat Niğbolu Savaşı ve Timur tehlikesi yüzünden kuşatma kaldırılmıştır.

-Niğbolu Savaşı’nda Haçlılar yenilgiye uğratılmıştır.

-Timur kuvvetleri ve Osmanlı kuvvetleri arasında yapılan Ankara Savaşı kaybedilmiş ve Yıldırım Bayezid Timur’a esir düşmüştür.

-İstanbul’un kuşatması sırasında Anadolu Hisarı inşa edilmiş

Niğbolu Savaşı’nın önemi nedir?

Ortaçağ’da Osmanlı Devleti üzerine düzenlenen en büyük Haçlı Seferi’dir.

-Bizans İmparatorluğu’nun Avrupa’dan yardım alma ümidi büyük ölçüde sonlandırılmıştır.

-Bulgaristan Osmanlı himayesine girmiştir.

Osmanlı tarihinde Anadolu Türk birliği ilk kez hangi dönemde kurulmuştır?

Yıldırım Bayezid dönemi

Not: Niğbolu Savaşı

-Avrupa Devletlerinin de katıldığı haçlı savaşıdır.

-Hristiyanlar üç saatte mağlup edilmiştir.

Anadolu Hisarı kimin döneminde inşa edilmiştir?

Yıldırım Bayezid

Ankara Savaşı’nın nedenleri nelerdir?

Bağdat hükümdarı Ahmet Celayir ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf’un Timur’a karşı Yıldırım Bayezid’e sığınması.

-Yıldırım Bayezid’in hâkimiyet altına aldığı Anadolu Beylerinin Timur’a sığınması

-Timur’un çıkacağı Çin Seferi için batıda güçlü bir devlet bırakmak istememesi

-İki hükümdarında sert mesajlaşması

-Timur’un Sivas’ı yakıp yıkması

-Bayezid’in Erzincan ve çevresine hâkim olması

Ankara Savaşının sonuçları nelerdir?

Anadolu Türk birliği bozulmuş, hâkimiyet altına alınan beylikler yeniden kurulmuştur.

-Balkanlardaki Türk ilerleyişi bir süreliğine durmuştur.

-İstanbul’un fethi gecikmiştir

-Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında taht mücadelesi başlamıştır.

-Doğuda Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletleri güç kazanmıştır.

Ankara Savaşı sonrası Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi yaşamasına rağmen, Balkan halklarının Osmanlıya bağlılıklarını sürdürmesi neleri gösterir?

Yerli halkın Osmanlı yönetiminden memnun olduğunu

-İngiltere ve Fransa arasında yaşanan yüzyıl savaşları

-Balkanlarda iskan politikası uygulanması

-Timur’un Balkanlara gitmemesi

Fetret Devri’nin genel özellikleri nelerdir?

Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında taht mücadeleleri yaşanmıştır.

-Şehzade Musa İstanbul’u kuşatmıştır.

-Sırp, Bizans, Ceneviz ve Venediklilerle ekonomik tavizler verilmiştir.

Osmanlı tarihinde, Fetret Devri’ne son vererek, devletin dağılmasını önleyen ve devletin ikinci kurucusu sayılan sultan kimdir?

I. ( Çelebi ) Mehmet

Osmanlı tarihinde yaşanan ilk dini nitelikli isyanın adı nedir?

Şeyh Bedrettin İsyanı

Çelebi Mehmet döneminin genel özellikleri nelerdir?

Anadolu Türk birliği kurma çabaları başlamıştır.

-Saruhanoğulları yeniden hâkimiyet altına alınmıştır.

-Karamanoğulları ve Candaroğullarıyla mücadele etmiştir.

-Venediklilerle ilk deniz savaşı yapılmış ve kaybedilmiştir.

-Şeyh Bedrettin isyanı bastırılmıştır.

-Şehzade Mustafa isyanı bastırılmıştır.

  1. Murat dönemi genel özellikleri nelerdir?

İstanbul kuşatıldı fakat Şehzade Mustafa isyanı nedeniyle kuşatma kaldırıldı.

-Candaroğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Germiyanoğulları’nın toparakları hakimiyet altına alınmıştır.

-Venediklilerle anlaşma yapılarak, Selanik alınmıştır.

-Yanya kendi isteğiyle Osmanlıya katılmıştır.

-Arnavutluk fethedilmiştir.

-Haçlılarla yapılan başarısız mücadeleler sonucunda Macarlarla Edirne-Segedin Antlaşması imzalanmıştır.

-II. Murat’ın tahtı küçük yaştaki oğluna bırakmasından faydalanmak isteyen Haçlılar yeni haçlı birliği oluşturmuşlardır. Bunun üzerine II. Murat tekrar tahta çıkmıştır.

-Haçlılar ve Osmanlı arasında yapılan Varna Savaşı’nı Osmanlı kuvvetleri kazanmıştır.

-II. Kosova Savaşı’nda Haçlılar yeniden yenilgiye uğratılmıştır.

Edirne – Segedin Antlaşması’nın maddeleri nelerdir?

Tuna Nehri Macaristan – Osmanlı arasında sınır kabul edilecektir.

-İki taraf birbirleriyle 10 yıl süreyle savaşmayacaktır.

-Sırbistan yeniden kurulacak ancak Osmanlıya vergi verecek

-Eflak, Macar himayesine bırakılacak ancak Osmanlıya vergi verecektir.

Not: Enderun Mektebi

­-Devlet memuru yetiştirmek amacıyla açılmıştır.

Edirne – Segedin Antlaşması’nın önemi nedir?

Osmanlı Devleti’nin imzaladığı ilk önemli anlaşmadır.

-Varna Savaşı’na ortam hazırlamıştır.

-Osmanlı ilk kez Avrupa devletlerine barış isteğinde bulunmuştur.

-Askeri hazırlıklar için zaman kazanılmıştır.

Varna Savaşı’nın önemi nelerdir?

Haçlı orduları yenilgiye uğratılmıştır.

-Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki hâkimiyeti artmıştır.

-Edirne – Segedin Antlaşması geçersiz hale gelmiştir.

Osmanlı tarihinde hangi antlaşmada ilk kez sınır kavramı geçmiştir?

Edirne – Segedin Antlaşması

  1. Kosova Savaşı’nın nedenleri nelerdir?

Türkleri Balkanlardan atmak

-Varna Savaşı’nın intikamını almak

-Bizans İmparatorluğu’nun ve Papalığın kışkırtmaları

  1. Kosova Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

Osmanlı taarruza geçmiş, Haçlılar savunmaya çekilmiştir.

-Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir.

-Bizans’ın Türklere karşı Avrupa’dan yardım alma ümitleri kesin olarak son bulmuştur.

Not: II. Kosova Savaşı

-Bizans’ın Hristiyanlardan yardım aldığı son savaştır.

Üç Şerefeli Cami

-Edirne Üç Şerefeli Cami, merkezi kubbeye geçisin başlangıcını temsil eder.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 19 Temmuz 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın