TARİHTE ENLER VE İLKLER

1 yorum
1.456


TARİHTE ENLER VE İLKLER
1. Türk adı ilk kez 6.y.y.da Göktürk devleti tarafından kullanılmıştır.
2. Hunların Bilinen İlk Türk Hükümdarı Teomandır
3. Hunlar Tarihte ilk defa Bütün Türkleri Bir Bayrak altında Toplamışlardır.
4. Türk Tarihinde Bilinen İlk Topluluk İskitlerdir.
5. Avrupa Hunlarının İlk Hükümdarı Balamirdir.
6. Avrupa Hunların En güçlü Dönemi Atilla Dönemidir.
7. Türk Tarihini aydınlatan İlk Yazılı Kaynaklar 8.y.y.’da Göktürk Alfabesi İle Yazılan Orhun Yazıtlarıdır.
8. İlk Defa Din değiştiren Türk devleti Uygurlarıdır.
9. Avarlar İran da ki Sasanilerler İle Birleşerek İstanbul’u 2 Defa Kuşatmışlardır.
10. İslamiyeti Kabul Eden İlk Türk Topluluğu Karluklardır.
11. Türgişlerin Bilinen İlk Türk Hükümdarı BAĞA TARKAN dır. Kendi adına paraBastıran İlk Türgiş Hükümdarıdır.
12. Türk tarihinin İlk Bağımsızlık savaşını GÖKTÜRKler vermiştir.
13. Avrupa da Kurulan İlk Türk Devleti AVRUPA ( BATI ) HUN DEVLETİdir
14. İlk Türk Devlet Teşkilatlanması ve Askeri teşkilatlanma METE HAN Tarafından yapılmıştır.
15. Oğuzların yerleşik yaşama Geçmelerini sağlayan en Önemli Etken İSLAMİYETi kabul etmleridir.
16. Türklerde İlk düzenli orduyu METE HAN Kurmuştur.
17. Bilinen İlk Türk Hükümdarı TOMRİStir.
18. Kırgızlar Moğol Haklimiyetini Kabul Eden İlk Türk Kavmidir.
19. En Uzun Destan Kırıgızların MANAS destanıdır.
20. Göktürkler Kendi adları ile anılan İlk TÜRK ALFABESİni Bulmuşlar
21. Orta Asya Türklerinin birtek Bayrak altında Toplandıkları İkinci Dönem GÖKTÜRKLER Dönemidir.
22. Türkler İlk Kez UYGURLAR ile Yerleşik Hayata Geçmişleridir.
23. Sözlü Türk Edebiyatının En Sengin olduğu alan Destanlardır.
24. Tarihte bilinen Büyük Türk Devletleri OĞUZLAR tarafından Kurulmuşlardır.
25. Türk Boyları İçinde En Aktif ve En Etkili Boy OĞUZLARDIR.
26. Hazarlar HZ. OSMAN Devrinde Müslümanlarla karşılaşmışlardır.
27. Tarihte Bilinen İlk atlı Göçebe Topluluk İSKİTLERDİR.
28. İlk MEMLÜK-OSMANLI savaşı Cem Sultan’nın Himayesi Sebebiyle Yapılmıştır.
29. Avusturya ile Osmanlı Devleti Arasındaki İlk Antlaşma 1533 yılında İmzalanan İstanbul Antlaşmasıdır.
30. Tarihte Bilinen İlk Türk Devleti Hunlar Tarafından Kurulmuştur.
31. Araplar İlk Defa Talas Savaşında Çinliler İle Karşı Karşıya Gelmişlerdir.
32. Mısırda Kurulan İlk Türk Devleti TOLUNOĞULLARIDIR.
33. Orta Asya’da İslam Dinini Resmen Kabul Eden İlk Türk İslam Devleti KARAHANLILARDIR.
34. Türk Mimarisinde İlk defa kervansarayları Karahanlılar Yapmışlardır.
35. Türk Tarihinde İlk Kez Sultan Unvanını GAZNELİLER kullanmıştır.
36. Selçuklular ile Bizans Ordusu Arasında İlk Büyük Savaş Pasinler Ovasında Meydana Gelmiştir.
37. Memlüklüler Moğolları Durduran İlk Devlet Olma Özelliğine Sahiptir.
38. İslam Türk Edebiyatının Bilinen En Eski Eseri aynı zamanda İlk Siyasetname Olan KUTADGU BİLİGdir.
39. Anadoluda Kurulan İlk Türk Beyliği Saltuklulardır.
40. I.Kılıç Arslan Döneminde Türkler İlkkez Haçlılara Karşı Hem Anadoluyu Hemde İslam Dünyasını Başarıyla Savunmuşlardır.
41. İlk Anadolu Selçuklu Parası I. Mesut Zamanında Bastırılmıştır.
42. Anadolu Selçuklu Sultanlarının Tücarlara Sağladığı Güvence Bilinen İlk TicariSigorta Uygulamasıdır.
43. Anadoluda Türk Birliğini sağlamak İçin Osmanlı devletiyle en Fazla Mücadele Eden Karamanoğullarıdır.
44. İlk Osmanlı Parası OSMAN BEY Döneminde Bastırılmıştır.
45. Osmanlıların Aldığı İlk Beylik KARESİ BEYLİĞİDİR.
46. Orhan Bey Döneminde İlk DİVAN oluşturuldu
47. Orhan Bey Döneminde İlk DONANMA oluşturuldu
48. Orhan Bey Döneminde İlk MEDRESE oluşturuldu
49. Orhan Bey Döneminde İlk DÜZENLİ ORDU oluşturuldu
50. Orhan Bey Döneminde İlk VEZİR ve KADI tayini Yapıldı,
51. Orhan Bey Döneminde Rumeliye İLkkez Geçildi
52. I.Murat Döneminde İlk defa TOP kullanıldı.
53. I.Murat Döneminde İlk Veziriazam Tayini Yapıldı
54. I.Murat Döneminde İlk MALİ DÜZENLEME Yapıldı,
55. Çelebi Mehmet Döneminde Venediklilerle İlk Deniz Savaşı Yapıldı.
56. Osmanlı Devletinde Görülen İlk Dini ve Siyasi Nitelikli İsyan Şeyh Bedrettin İsyanıdır.
57. Osmanlı Devletin de İlk Ticari Ayrıcalıkların verildiği Devlet Venediklilerdir.
58. 1812 Yılında İmzalanan Bükreş Antlaşması İle Sırplara İmtiyazlar Verilmiştir.
59. İnebahtı Deniz Savaşı Osmanlı Donanmasının İlk Büyük Bozgunudur.
60. Osmanlı Devletinde İLK TERSANE YILDIRIM BAYAZİD tarafından GELİBOLU da Kuruldu
61. Osmanlı Devletinde İlk GÜMÜŞ para ORHAN BEY , İlk ALTIN para FATİH SULTAN, İlk Kağıt para da ABDULMECİT tarafından Hazırlanmıştır.
62. Genç Osmanın YENİÇERİ Ocağını Kaldırma Düşüncesi Osmanlıda İlk Ciddi Islahat Teşebüsüdür
63. Bucaş Antlaşması Osmanlı Devletinin Batıda Toprak Kazandığı Son Topraktır.
64. Girit Antlaşması Osmanlı Devletinin Denizlerdeki Son Başarısıdır
65. Vasvar Antlaşması Osmanlı Devletinin Avusturya Karşısında Başarılı Olduğu Son atlaşmadır.
66. Karlofça Antlaşması İle Osmanlı Devleti İlk Defa Büyük Miktarda Toprak Kaybetmiştir.
67. Karlofça Antlaşması Osmanlı Topraklarının Paylaşılmak İstendiği İlk Uluslar Arası Antlaşmadır.
68. Yeniçeriler Tarafından Öldürülen ilk Padişah II. OSMANDIR
69. Genç Osman Osmanlı devletinde İlk Kez Saray Dışında evlenerek Sarayı Halka Açmıştır.
70. Osmanlı Devletinde Batıdan alınan İlk Teknik araç Matbaadır.
71. Basılan il eser “Vankullu Lügatı” adlı Türkçe-Arapça sözcüktür.
72. 18. Y.Y.’da Ruslarla Yapılan İlk Savaş Prut Savaşıdır.
73. Küçük Kaynarca antlaşması İle Kırım bağımsız Olmuştur. Böylece Halkı Müslüman Olan Bir ülke ilk defa Osmanlı Devletinden ayrılmış Oldu
74. Rusyaya İlk Kapitülasyonlar Küçük Kaynarca antlşması ile Verilmiştir.
75. I. Mahmut Döneminde İlk Defa Avrupa dan Subaylar Getirilmiştir.
76. Mühendishane-i Bahri Humayun Osmanlı Devletinde Çağdaş Anlamda Açılan İlk Askeri Okuldur.
77. İlk İç BORÇLANMA 3.Mustafa Devrinde Görülmüştür.
78. Edirne antlaşması Osmanlı Devleti Balkanlarda Haçlı ittifakı ile İmzalanan ilk Antlaşmadır. Edirne Antlaşması İle İlk Defa Osmanlılar ile Haçlılar arasında Sınır Kavramı Oluştu
79. Fatih Sultan Mehmet Döneminde İlk Kez Örfi Hukuk Yazılı hale Gelmiştir. ( Kanunname-i Ali Osman )
80. Osmanlı Devletinde Elçi Bulundurma hakkını elde Eden ilk Yabancı Devlet Venediktir.
81. 3. Selim Osmanlı Tarihinde Her alanda Köklü Reformalar Yapmak gereğini kavrayan ilk padişahtır.
82. Sened-i İttifak ile Osmanlı tarihinde İlk Defa Padişah yetkileri Sınırlandırıldı
83. Yunanistan, Osmanlıdan Bağımsızlığını Kazanarak ayrılan İlk Balkan Devletidir.
84. Kuzey Afrikada kaybedilen İlk Toprak Cezayirdir
85. Hünkar İskelesi Antlaşması İle Boğazlar Üzerindeki Türk Hakimiyeti ilk Defa Sınırlandı
86. 2.Mahmut İlk Defa Kendisinin Dışında Siyasi Bir Gücün Varlığını Kabul Etmiş Oldu
87. Osmanlı Devletinin Galip Olarak İmzaladığı Son Antlaşma Paris Antlaşmasıdır
88. Osmanlı Devleti İlk Defa Abdulmecit Döneminde İngiltereden Borç para Almıştır.
89. Abdülmecit Döneminde Kaime Adıyla İlk Kağıt Para Bastırılmıştır.
90. Berlin antlaşması İle İlk Defa Çok Sayıda Devlet Osmanlı Devletinden Ayrılmış Oldu. Balkanlar Osmanlıdan Kopmuştur.
91. Dömeke Meydan Muharabesi Osmanlı Devletinin Kazandığı Son Meydan Muharabesidir
92. İlk Defa Anayasa Düzeni II. Abdülhamit Döneminde Geçilmiştir.
93. İlk Defa Parlementer Sisteme Geçilmiştir.
94. II. Abdülhamit Döneminde Halk İlk Defa Yönetime katılmıştır.
95. II. Mahmut Zamanında İlk Defa Avrupaya Öğrenci Gönderildi
96. I.Meşrutiyet İle Halk İlk defa Dolaylı da Olsa Yönetime katılmıştır
97. Osmanlı tarihinde Anayasal Düzene İlk defa I. Meşrutiyetle Geçilmiştir.
98. Türk Siyasi Tarihinde Sistemi Değiştirmeye Yönelik Çıkarılan İlk İsyan 31 Mart Olayıdır.
99. Sevr Antlaşması I.Dünya Savaşından Sonra İmzalanan Antlaşmalardan Yürürlüğe Girmeyen ve Proje Safhasında Kalan tek Antlaşmadır
100. Kuvai Milliye adını Ortak bir Tabir Olarak ilk Defa Milli Kongre Cemiyeti Kullanmıştır.
101. Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşının İlk Siyasi Belgesidir.
102. TBMM Hükümetini Tanıyan İlk Müslüman Devlet Afganistandır
103. Kurtuluş Savaşında Düzenli Ordunun aldığı İlk ve tek Yenilgi ESKİŞEHİR-KÜTAHYA Savaşıdır
104. TBMM’yi Tanıyan ilk İtilaf Devleti FRANSA dır
105. Türkiyenin İlk Siyasi Partisi Cumhuriyet Halk Fırkasıdır
106. Cumhuriyet Tarihinde İlk Muhalefet Partisi Terakiperver Cumhuriyet Fırkasıdır
107. Mustafa Kemal’in Başkomutan olarak Katıldığı ilk Savaş Sakarya Meydan Muharebesidir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 4 Aralık 2012

Konu hakkında yorumunuzu yazın

TARİHTE ENLER VE İLKLER (1 Yorum)