Türk Göçlerinin Nedenleri ve Sonuçları

yorumsuz
1.867


Türk Göçlerinin Nedenleri

 1. İklimin değişmesi (şiddetli kışlar ve kuraklık nedeniyle bölgenin çölleşmesi)
 2. Nüfus artışı ve otlakların azalması nedeniyle ekonomik sıkıntının meydana gelmesi
 3. Salgın hayvan hastalıkları
 4. Boylar arası hakimiyet mücadelesi (kendi aralarındaki mücadeleler)
 5. Dış baskılar (Çin baskısı ve entrikaları)
 6. “Türk Cihan Hâkimiyeti” düşüncesi (Güneşin doğduğu yerden, battığı yere kadar her yeri fethetme arzusu)

İKAZ: Atı evcilleştirmiş olmaları ve tekerlekli arabaları yapmasını bilmeleri uzak bölgelere gidebilmelerini sağlamıştır (göçleri kolaylaştırmıştır).

Türk Göçlerinin Sonuçları

 1. Orta Asya Kültür ve Medeniyeti dünyanın değişik bölgelerine taşınmıştır.
 2. Farklı kültürlerin kaynaşması, yeni uygarlıkların meydana gelmesinde etkili olmuştur.
 3. Türk boyları teşkilatçı özellikleri sayesinde göç ettikleri yerlerde güçlü devletler kurmuşlardır.
 4. Türkler devlet yönetimi ve askeri teşkilatlanma açısından gittikleri yerlerde örnek olmuşlardır.
 5. Türk boyları gittikleri bölgelere daha yüksek bir medeniyeti götürmüşlerdir (maden işlemeciliği).
 6. Türk tarihini belirli bir zaman kesitinde ve coğrafyada bir bütün olarak incelemek zorlaşmıştır.
 7. Türklerin tarih boyunca değişik coğrafyalarda yaşamaları birbirlerinden farklı alanlarda gelişme göstermelerine neden olmuştur.
 8. *İKAZ: Türk Devletleri’nde tarihi süreç içinde en az değişiklik “Askeri” özelliklerinde meydana gelmiştir.
 9. Göç edenlerin çoğu, gittikleri bölge halkı içerisinde milli benliklerini kaybetmişlerdir. (Avarlar, Macarlar vb.)
 10. Batıya giden Türkler, 375 Kavimler Göçü’ne neden olmuşlardır.

SÜZGEÇ: ✦ Göç dalgasından ilk etkilenen bölgeler Ön Asya ve Çin olmuştur.
✦ Yazılı hayatın olmaması Türk göçleri ile ilgili kesin bilgiler elde etmeyi güçleştirmiştir.
SÜZGEÇ: Türk Göçleri sonucunda Doğuya gidenler Uzakdoğu ve Çin’e; Batıya gidenler Anadolu, Avrupa, Mezopotamya, Suriye ve Mısır’a; Kuzeye gidenler Sibirya içlerine kadar; Güneye gidenler Hindistan, Afganistan ve İran’a kadar uzanmışlardır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 14 Ocak 2013

Konu hakkında yorumunuzu yazın